El 2020 l’Ajuntament va recaptar més IBI però va reduir els ingressos vinculats a la construcció

per Jordi Pascual

Economia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto i gràfics: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el principal ingrés de l’Ajuntament, va seguir creixent en termes globals fins arribar als 48,3 milions d’euros al 2020; una tendència a l’alça mantinguda en altres impostos importants per a l’administració local com les plusvàlues o l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). En canvi, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), el principal impost vinculat a la construcció, va marcar el seu mínim històric des del 2016 i els ingressos per llicències urbanístiques també van caure per primera vegada en cinc anys fins situar-se també a un nivell similar al del 2016.

Són les dades que es desprenen de la liquidació del pressupost municipal i del compte general del 2020, aprovats als Plens de març i de juliol respectivament però no fets públics al web municipal –tal com marca la llei de transparència– fins el mes passat. Les dades del 2020 són rellevants tant per veure les primeres afectacions de la crisi de la COVID-19 com per constatar si es consolidaven les tendències marcades durant els anys precedents.

Els efectes de la pandèmia

Que el pressupost no es va acomplir tal com s’havia previst tot i haver-se aprovat al juliol es demostra amb el nivell d’ingressos i despeses. S’havien previst 149 milions d’ingrés, amb un complement via modificacions pressupostàries de 41 milions més, però al final de l’exercici només es van reconèixer 134 milions d’ingrés. Tot i al crisi de la COVID-19, l’Ajuntament va tenir un resultat pressupostari positiu de 15,5 milions a final de l’exercici, tenint en compte que encara no s’havien cobrat ni pagat totes les obligacions reconegudes; una situació criticada per l’oposició, especialment Junts per Sant Cugat, que preferia fer dèficit sota la màxima “en un moment de crisi l’Ajuntament ha recaptat més que ha donat a la ciutadania”.

L’ICIO i les llicències urbanístiques van ser els ingressos que més van baixar en l’any d’inici de la pandèmia. A principis de l’exercici s’havia previst un ingrés d’ICIO de 4,7 milions, el mateix que s’havia recaptat al 2019. Les prediccions no es van complir i l’ingrés definitiu va ser de 3,4 milions, la pitjor xifra des del 2016 però encara molt per sobre del primer lustre de la dècada 2010, hereva de l’esclat de la bombolla immobiliària. Es registrava així el segon any de davallada d’ingrés d’aquest impost.

També les llicències urbanístiques van sofrir una forta davallada, passant del màxim històric de 2,4 milions del 2019 a 1,4 milions al 2020, una xifra superior als anys posteriors a l’esclat de la bombolla immobiliària però per sota de la recaptació del 2017, 2018 i 2019. Tot i el bloqueig en la tramitació de llicències iniciat el mandat anterior i agreujat en aquest, motiu pel qual el tripartit ha presentat un pla d’agilització que encara no ha tingut resultats, els ingressos per llicències no van parar de créixer des del 2014, sent el 2020 el primer any de davallada des de llavors.

Increment del tipus impositiu i de la recaptació de l’IBI

Tot i la crisi, alguns dels principals ingressos municipals han mantingut una tendència a l’alça. És el cas de l’IBI, que arriba a 48,3 milions després que les ordenances fiscals del 2020 incorporessin un increment del tipus impositiu del 0,513% al 0,528%. Tot i això, l’Ajuntament no ha arribat al màxim històric de recaptació per IBI, que es va assolir al 2015 amb 50,2 milions d’euros.

La recaptació va baixar al 2016 arran d’una rebaixa que afectava tant a l’IBI com a les plusvàlues (l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, IIVTNU). Segons consta al compte general pel que fa a l’IBI, l’any passat es van van recaptar 0,6 milions d’euros més del que s’havia previst a principis de l’exercici. Tot i l’inici de la crisi econòmica vinculada al coronavirus, el percentatge de recaptació d’IBI a final de l’exercici del 2020 resta gairebé igual al d’anys anteriors. L’IIVTNU va créixer després de dos anys de baixada però segueix lluny dels valors més alts dels darrers anys.

Més ingressos de les grans empreses

Les empreses amb més d’un milió d’euros de xifra de negocis han de pagar l’IAE, els ingressos del qual no paren de créixer des del 2015 i van assolir al 2020 el seu màxim de la dècada, 4,8 milions. Cal tenir en compte, però, que el cop econòmic sobre el teixit empresarial i productiu encara està per venir ja que les carències en els crèdits ICO i els ERTOs han permès una relativa estabilitat econòmica.

Davallada de l’endeutament

L’exercici del 2020 es va tancar amb un endeutament total de 62,5 milions d’euros, molt per sota dels 73,9 milions del 2019. Això s’explica perquè durant el 2020 es van liquidar préstecs amb Bankia, BBVA, CaixaBank i Santander. De fet, al 2020 es va anunciar l’amortització de quatre milions d’euros entre el 2020 i el 2023, el que s’ha de sumar al pagament anual de la resta de préstecs i interessos.

A finals del 2020, el Banc Sabadell era el banc que més diners prestats a l’Ajuntament fins un total de 25,8 milions, seguit del BBVA (17,7 milions). Cal tenir en compte, però, que part dels Programes de Crèdit Local de la Diputació es vehiculen a través d’aquests bancs. La davallada més significativa per l’amortització de crèdits és la del Santander, que passa a ser el banc a qui menys diners deu l’Ajuntament, i de Bankia, a qui ja no es deuen diners.

Tot i el compromís polític de treballar amb banca ètica, no hi ha cap préstec amb aquest tipus d’entitat. Sí es treballa amb la banca cooperativa, amb un únic préstec amb Caixa Enginyers, que a finals del 2020 suposava un deute de 2,19 milions. Dels 44 comptes bancaris de l’Ajuntament, només un treballa amb banca cooperativa. Es tracta d’un compte amb 3,7 milions també a Caixa Enginyers. També hi ha un compte amb la banca ètica però amb una quantitat mínima en comparació amb la resta de comptes: una mica menys de 34.500 euros a Triodos Bank.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article