Punts de govern al Ple de setembre: 3,97 milions en expropiacions, conveni per la Mirada i interdependència salut-natura

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

19 punts de govern han marcat la primera sessió plenària del curs, que s’ha celebrat de manera presencial amb temes com el conveni amb la Generalitat per a la construcció de l’escola la Mirada o l’adhesió a la declaració sobre interdependència entre salut i natura, proposada pel Consell de Ciutat. A continuació recollim els principals punts de govern debatuts. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Cristina Paraira renuncia a la dedicació exclusiva

Al Ple s’ha informat de la renúncia a la dedicació exclusiva de Cristina Paraira, regidora de Junts per Sant Cugat, que passa a cobrar per assistència a comissions i Plens com la resta de representants de l’oposició. Paraira va ser nomenada responsable de l’oficina del delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya al juliol.

S’elimina una bonificació de l’ICIO

Tots els grups han aprovat eliminar la bonificació de l’ICIO per la instal·lació d’aprofitament d’energia solar, biomassa, geotèrmia i sistemes d’estalvi d’aigua en edificacions antigues. Era un tipus reduït del 0,2%. S’ha canviat en considerar que els ens locals no tenen suficient autonomia local. Com a contrapartida es reincorpora la bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres que incorporin reducció de la despesa energètica quan no estigui obligada per llei.

En l’ordenança dels serveis urbanístics, llicències i comprovació d’activitats s’elimina un supòsit de bonificació per estar duplicat al redactat. En la de prestació de serveis d’intervenció administrativa es canvia la declaració responsable per la comunicació prèvia en diversos punts, ajustant-se així a la llei que pretén agilitzar l’activitat econòmica. Pots veure tota la modificació aquí.

Més de 900.000 euros en reconeixements extrajudicials de deutes

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor d’aprovar el reconeixement de 901.884,31 euros en factures fora de contracte amb grans partides com ara la neteja dels edificis municipals o el servei d’assistència domiciliària. Ciutadans ha votat en contra tot dient que el govern no ha fet els esforços suficients per revertir la situació. Pots veure el conjunt de partides a la imatge següent.

El mateix s’ha fet amb el Teatre-Auditori, amb una quantitat total de 260.176,14 euros i partides com un pagament a la Fundació Gran Teatre del Liceu o a l’empresa Espai i Difusió SL com a principals partides. Pots veure el conjunt de partides a continuació.

3,97 milions per a expropiacions

Els tres grups de govern han votat a favor d’una modificació pressupostària que preveu incrementar en 3,79 milions la partida d’expropiacions amb diners provinents del romanent de tresoreria. També s’incrementa la partida d’activitats de sensibilització i igualtat i els convenis de pràctiques amb institucions, tot amb fons d’altres partides. Aquí pots veure la modificació pressupostària completa. L’oposició s’ha abstingut.

Adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura

El Ple s’adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostanible i Segura 2021 amb els vots favorables de de Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PS. Ciutadans s’ha abstingut dient que cal ser més ambiciosos, no considerar la bicicleta l’única alternativa i potenciant el transport públic i els vehicles elèctrics Ja han començat els actes, ja que la setmana és del 16 al 22 de setembre. L’adhesió formal s’ha fet mitjançant una proposta de moció.

Desistiment del concurs de transport adaptat

Tots els grups han votat a favor de desistir del concurs per contractar el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda en haver-se detectat errors no esmenables i informació pendent d’actualitzar als plecs de clàusules. La votació ha arribat després que el Ple hagi ratificat la primera modificació del plec de clàusules administratives i tècniques del concurs públic del contracte de serveis del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda arran de la presentació de consultes per part d’empreses interessades. Aquestes modificacions, però, no eren suficients.

Desistiment de la instal·lació d’una estació de servei i d’un equipament docent

Tots els grups han votat a favor del desistiment de la modificació urbanística per fer la instal·lació d’una estació de servei a Can Rovira, demanat per l’empresa interessada.

També tots els grups també han votat a favor d’un altre desistiment urbanístic d’un projecte per tenir usos esportius, religiós i docent al carrer Joan XXIII. També es desisteix de la tramitació d’un altre pla especial del mateix terreny per dotar l’espai d’ús sanitari-assistencial.

Ratificació d’un decret d’alcaldia per comparèixer d’urgència a un judici

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de ratificar un decret d’alcaldia pel qual l’Ajuntament es va personar d’urgència en un judici iniciat pel Club de Tenis Ciudad Diagonal contra una modificació del Pla General Metropolità a Collserola. Ciutadans s’ha abstingut.

Aprovació del conveni per a la construcció de la Mirada

Tots els grups han votat a favor del conveni i addenda de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació per construir el nou edifici de l’escola la Mirada. L’aportació de la Generalitat es manté fixa en 5,2 milions d’euros mentre la de l’Ajuntament creix fins als 4,68 milions, xifra que tendirà a la baixa amb l’adjudicació de les obres. Les addendes incorporen els sobrecostos per la nova ubicació, modificació del projecte, trasllat d’arbrat i estudis geotècnics i direcció d’obra entre d’altres. L’Ajuntament pagarà l’obra i el Departament retornarà la seva aportació en tres anualitats (2021-23). L’objectiu és començar el curs 2023-24 al nou edifici. Pots veure el conveni complet aquí. Desenvolupem més a fons aquest afer a la contracrònica.

Adhesió a la declaració sobre interpendència entre salut i natura

Tots els grups han votat a favor de l’adhesió a la declaració sobre interdependència entre salut i natura a Catalunya, una iniciativa sorgida del Consell de Ciutat, resultat del cicle ‘Salut i Natura’. La declaració, entre d’altres, demana la creació d’una taula intersectorial ‘Salut i Natura’ a nivell català. Pots llegir la declaració completa aquí.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article