L’Ajuntament adjudica la publicitat institucional al TOT Sant Cugat i a la Televisió de Sant Cugat

per Jordi Pascual

L' Agutzil

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

L’empresa TOT Media Comunicació SL ingressarà 45.505,26 euros (amb IVA) per la inserció de publicitat institucional de l’Ajutament al setmanari en paper i 19.018,42 euros (amb IVA) per la inserció al diari digital, en tots dos casos per un període d’un any. Televisió de Sant Cugat SL, per la seva banda, ingressarà 8.076,31 euros (amb IVA) per l’emissió de la publicitat institucional durant el mateix període de temps. Així s’ha resolt el concurs públic iniciat al juliol després que a finals del mandat passat l’Autoritat Catalana de la Competència obligués l’Ajuntament a fer marxa enrere per no garantir la concurrència i la competència en el concurs públic que havia preparat.

El concurs iniciat al 2019 no estava dividit per lots, estipulava la mida exacta de publicació en paper i no mantenia la proporcionalitat en la puntuació del nombre d’exemplars, motius pels quals l’Autoritat Catalana de la Competència va emetre una resolució que va suposar que el govern fes marxa enrere al concurs. A la pràctica, les bases del concurs impedien que cap mitjà local es pogués presentar a la licitació exceptuant el TOT Sant Cugat. El nou concurs, adjudicat el passat 25 d’octubre, pretenia canviar els aspectes apuntats per la resolució.

Aquest estava dividit en tres lots no excloents –és a dir, una mateixa empresa podia guanyar-ne més d’un– amb un pressupost conjunt de 72.599,98 euros (amb IVA), quantitat que ha baixat arran de la presentació de les ofertes econòmiques de les empreses que hi han concorregut. El lot 1, referent a les publicacions en paper, i el lot 3, referent als mitjans audiovisuals, han tingut una única empresa participant –el TOT i la televisió, respectivament–, motiu pel qual s’ha fet l’adjudicació directament un cop comprovat que les propostes complien els criteris establerts a les bases.

En canvi, el segon dels lots ha tingut tres participants: el TOT, Serveis de Comunicació Global Aquitània SL –editora de Nació Sant Cugat– i l’Associació l’Avenir, eines per a la informació –editora d’elCugatenc–. Els criteris d’adjudicació d’aquest lot eren: un 60% l’oferta econòmica, un 20% l’audiència, un 17,5% el percentatge de continguts locals i un 2,5% la tipologia de bàners disponibles. El TOT Sant Cugat ha obtingut un 89,10% de la puntuació i elCugatenc un 81,75%, amb una millor oferta econòmica per part d’elCugatenc però amb més audiència i tipologia de bàners per part del TOT.

En canvi, Nació Sant Cugat ha estat exclosa del concurs per haver presentat una baixa temerària –un preu inusualment baix en l’oferta econòmica–. La baixa era deguda a un error de forma ja que l’empresa va presentar unes xifres com a oferta diària i no com a mensual, tal com estipulaven les bases. Tot i que l’empresa va justificar la baixa amb aquesta explicació i dient que simplement calia multiplicar l’oferta plantejada pels 30 dies del mes, la mesa de contractació no va acceptar l’esmena en considerar que acceptar-la seria “un tracte de favor”. Tot i això, a la resolució s’apunta: “En el cas de la no exclusió de l’empresa tampoc hagués modificat el resultat de la licitació”.

El concurs s’ha fet mitjançant un procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària. No s’ha indicat si l’alcaldia ha delegat la presidència de la mesa de contractació en alguna regidora abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes, incomplint així allò estipulat al plec de clàusules administratives. Segons fonts institucionals, tot i el punt recollit al plec de clàusules administratives, no es va convocar una mesa de contractació tenint en compte que el procediment abreujant, seguint l'article 159.6 de la llei de Contractes edl Sector Públic, no precisa d'aquest òrgan. Un cop acabada l’adjudicació, el TOT Sant Cugat i Televisió de Sant Cugat hauran de formalitzar el contracte i iniciar aquest servei durant un període d’un any sense previsió de fer cap pròrroga.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article