Punts de govern al Ple de novembre: regidora no adscrita, centre d’emprenedoria, endeutament i Pla d’igualtat

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

33 punts de govern, i cinc més incorporats d’urgència, han marcat la sessió plenària ordinària de novembre tot i que molts d’ells feien referència a la representació judicial de l’Ajuntament en diversos contenciosos presentats en contra de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) a Collserola. Entre els temes més rellevants hi ha la marxa de Munia Fernández-Jordán del grup de Ciutadans, una modificació pressupostària, l’inici del tràmit per demanar un crèdit i l’aprovació de Pla d’Igualtat, Feminismes i LGTBI. A continuació fem un repàs als principals punts de govern. També pots trobar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Munia Fernández-Jordán esdevé regidora no adscrita

El Ple ha servit per donar compte de la marxa de Munia Fernández-Jordán del grup municipal de Ciutadans i la seva decisió d’esdevenir regidora no adscrita. En conseqüència, posteriorment s’han votat els canvis de representació a les diferents comissions informatives, tant per incorporar Fernández-Jordán a les que no estava com per canviar la representació de Ciutadans a les que ella era la representant. ERC-MES ha aprofitat aquest punt per canviar la seva representació a dues comissions. El canvi de representació s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups.

Nomenament de representants al Consell d’Administració de Cugat.cat

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor del nomenament de Mireia Punete, Emma Ansola –que en serà la presidenta–, Miquel Pérez, Carme Matamala i Jaume Vilalta com a membres del Consell d’Administració de l’empresa pública Cugat.cat. Ciutadans i la regidora no adscrita Munia Fernández-Jordán s’han abstingut.

La compra de la marca Vita, a la Sindicatura de Comptes

El tinent d’alcaldia d’Economia, Pere Soler, ha explicat arran de l’auditoria de comptes de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) que cal ajustar el deute amb una empresa per complir la tasca executada així com estudiar la compra de la marca Vita, una adquisició que es troba en revisió per part de la Sindicatura de Comptes. Aquest afer va generar polèmica arran de la fallida de l’acord publicoprivat al centre d’emprenedoria, que es va solucionar amb la municipalització de l’espai, que va canviar de marca tot i la compra de Vita per més de 15.000 euros malgrat un informe intern que deia que la marca no tenia cap valor.

Continuïtat del contracte de vigilància de la salut dels treballadors de l’Ajuntament després d’una absorció empresarial

Tots els grups han votat a favor de la continuïtat del contracte de vigilància de la salut dels treballadors de l’Ajuntament amb l’empresa Preving Consultores SLU, que ha absorbit la concessionària Icese Consultores SLU. L’adjudicació es va fer al 2018 per a tres anys amb la possibilitat de fer dues pròrrogues anuals.

La compra de patrimoni per a un centre d’emprenedoria, inversions a serveis socials, reforç de la comunicació institucional i altres a la modificació pressupostària

Els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) han votat a favor de la modificació pressupostària número 11 de l’exercici, on hi ha una ampliació de 2,8 milions d’euros de la partida de compra del patrimoni per a la compra de l’espai que ha d’acollir el futur centre d’emprenedoria. Aquest punt ha generat polèmica ja que la compra es fa a Promusa, servint així per donar cobertura al dèficit de tresoreria de l’empresa pública. A més, el centre d’emprenedoria s’ubicarà provisionalment allà a l’espera de rehabilitar la masia de Can Rabella, que anirà a càrrec de l’Àrea Metropolitana. L’oposició s’ha abstingut en bloc (Junts, Ciutadans i la regidora no adscrita).

El tinent d’alcaldia d’Economia, Pere Soler, ha respost al regidor Carles Brugarolas (Junts) que aquell espai podrà acollir un altre servei municipal quan es canviï la ubicació del centre d’emprenedoria. El govern també ha rebut crítiques per la manca de construcció d’habitatge públic durant el que va de mandat, unes crítiques que ha fet tant Junts com Ciutadans, recordant que encara no s’ha presentat el Pla d’habitatge que ha de substituir el Pla d’Acció 2030 de Promusa.

També es contempla la creació d’una partida de 80.000 euros per fer inversions als serveis socials, diners que s’extreuen rebaixant les partides de climatització del teatre de Mira-sol i de les ingnifugacions dels edificis municipals. Alhora s’incrementa en 12.500 euros la partida d’accions comunicatives institucionals, diners que s’extreuen de la partida de la Zona de Baixes Emissions.

A més, es crea una partida de 30.000 euros per a maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge i s’amplia en 38.000 euros la de projectes de direcció d’obra, amb diners provinents de la baixa de diversos projectes d’obra i rehabilitació.

Finalment, es liquida el conveni amb l’EMD de Valldoreix i s’anul·len diverses partides: els itineraris de bicicleta al barri de Volpelleres, el projecte de l’AMB de millora de les infraestructures dels polígons, la deixalleria mòbil i la recollida selectiva de l’Agència de residus. Pots veure la concreció de la modificació aquí.

Reconeixement de factures fora de contracte

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor dels reconeixements de crèdit de factures fora de contracte amb la neteja dels equipaments municipals i l’assistència domiciliària com a contractacions irregulars més grans. Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra. A continuació pots veure totes les partides:

A més, en un altre punt també s’ha aprovat un altre reconeixement de crèdit, en aquest cas per un contracte de defensa penal. En aquest cas Ciutadans s’ha abstingut.

Pròrroga del contracte de subministrament de carburant per als vehicles de la flota municipal

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació de la segona i darrera pròrroga del contracte de subministrament de carburant per als vehicles de la flota municipal. Es contempla un import màxim anual de 129.833 euros (amb IVA). El servei està contractat amb l’empresa Solred SA.

Renovació de l’adhesió al conveni de col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments

Tots els grups han votat a favor de la renovació de l’adhesió al conveni de col·laboració de la Comissió Central de Subministraments. És un sistema que permet a l’Ajuntament accedir al Sistema Central d’Adquisicions de béns i serveis de la Generalitat. És un conveni que es fa extensible al Patronat Municipal d’Educació, del qual depenen les escoles bressol, l’Escola de Música i l’Escola d’Art i de l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural, del qual depenen les biblioteques municipals i el Teatre-Auditori.

L’Ajuntament es prepara per a un endeutament de 17,6 milions d’euros

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació del plec de condicions per contractar un crèdit a llarg termini per un import de 17,6 milions d’euros. En conseqüència, s’obriria el període de presentació de sol·licituds per part de les entitats financeres. Ciutadans i la regidora no adscrita han optat per l’abstenció.

Modificació del contracte de subministrament de material de senyalització, abalisament i barreres de seguretat

Tots els grups han votat a favor de la modificació del contracte de subministrament de material de senyalització, abalisament i barreres de seguretat amb una ampliació de 6.000 euros (sense IVA) per al lot 1 per tenir nou material com pilones de polímers per als carrils bici.

Cessió del contracte de manteniment de zones verdes

Tots els grups han aprovat la cessió del lot 2 del contracte de manteniment de zones verdes a l’empresa Cespa, compañía española de servicios públicos auxiliares SA. És una petició feta per l’adjudicatària Ferrovial Servicios SA, que ha comunicat la cessió del contracte.

Inici de la licitació del contracte de neteja dels equipaments municipals

Tots els grups han votat a favor de l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis públics municipals, un concurs de 6,08 milions d’euros per als anys 2022 i 2023. Es preveu un concurs dividit en 8 lots i que hauria de posar solució a les factures fora de contracte que periòdicament passen pel Ple a favor de l’anterior concessionària, Clece. Aquest punt ha tingut crítiques de Junts i Ciutadans pel retard en la preparació del concurs i per haver-se introduït com a punt d’urgència.

Aprovació inicial del Pla d’Igualtat, feminismes i LGTBI

Tots han votat a favor de l’aprovació inicial del Pla d’Igualtat, feminismes i LGTBI de l’Ajuntament. S’hi recullen accions com la sensibilització pel 8 de març i el 25 de novembre, la coeducació, el desplegament del Pla, els pressupostos amb perspectiva de gènere i els materials i assessoraments del Servei d’Atenció Integral LGTBI i del Servei d’Informació i Atenció a la Dona. Amb l’aprovació inicial s’obre un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. Segons la tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, és un document més ambiciós que el Pla anterior, que considera que només servia per cobrir l’expedient i sense accions prèvies que permetien desenvolupar un pla amb més accions. També reivindica que el nou pla té quatre perspectives: de gènere, LGTBIQ+, interseccionalitat i participació amb treball en xarxa. Pots veure el document complet aquí.

Només Junts ha criticat aquest punt ja que la tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, ha criticat el Pla anterior per manca d’ambició. Sandra Casat (Junts) ha defensat la tasca realitzada i ha agraït l’actualització del document.

Modificació urbanística per fer habitatge públic al carrer Santjoanistes

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació inicial d’una modificació del planejament per aprofitar el terreny municipal (propietat de Promusa) del carrer Santjoanistes per fer habitatge públic. A més, es fa una suspensió de llicències d’un any i s’inicia un procés d’informació pública en què es podran presentar al·legacions durant un mes. Posteriorment s’haurà de fer l’aprovació definitiva. Segons el tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, es podran fer 56 habitatges de lloguer jove i amb possibilitat de rotació per ajustar-se a les necessitat de cada moment. La previsió és que la promoció no es pugui enllestir fins d’aquí 2 o 3 anys. Ciutadans i la regidora no adscrita Munia Fernández-Jordán han optat per l’abstenció.

Designació de la defensa jurídica en contenciosos sobre habitatge i protecció de Collserola

Tots els grups han votat a favor de designar la defensa municipal en un contenciós presentat en contra de la modificació de plantejament per implementar mesures per l’increment del parc d’habitatge protegit a Sant Cugat, presentat per Josel SL, del grup Núñez i Navarro. Alhora, també tots els grups també han votat a favor de designar la defensa municipal en diversos contenciosos iniciat per empreses i particulars contra la modificació de plantejament que acompanya el Pla Especial de Protecció Natural de Collserola (PEPNat).

Continuïtat de servei del contracte de recollida, guarda i custòdia d’animals de companyia abandonats o perduts a la via pública

Tots els grups han votat a favor de la continuïtat de servei del contracte del servei de recollida, guarda i custòdia d’animals de companyia abandonats o perduts fins que es faci el nou concurs. Aquest és un contracte en mans de Caldes Animal, Associació Protectora de Caldes de Montbui, des del 2017, quan es va aprovar el contracte per dos anys i dues possibles pròrrogues d’un any. L’Ajuntament compromet una despesa de 26.468 euros per al 2021 i 132.343 euros per al 2022.

Manteniment del Mercat de Torreblanca

Tots els grups han votat a favor de l’abonament de 37.460,68 euros a l’associació gestora del Mercat de Torreblanca en concepte de manteniment del mercat.

Liquidació de la Fundació Sant Cugat Actiu

Tots els grups han votat a favor de la la dissolució de la Fundació Sant Cugat Actiu, un dels compromisos del govern amb un tràmit que va iniciar poc després de començar el mandat. La fundació s’encarregava de tasques de promoció econòmica que ara s’assumiran directament des de l’Ajuntament.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article