Ple de novembre a l’EMD: nou interventor, complement salarial de la tècnica de comerç i sentència del Complex Esportiu

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Cinc mocions –i dues més introduïdes d’urgència– i sis punts de govern han marcat la sessió plenària ordinària, la primera amb el nou secretari-interventor a l’EMD. A continuació repassem els principals punts tractats al Ple.

Condemna del llançament de pintura a casa d’un tècnic de l’EMD

Al principi del Ple, el president Josep Puig ha llegit un comunicat per condemnar el llançament de pintura a la façana del domicili d’un tècnic de l’EMD: “Vivim en un estat de dret i, per tant, no podem permetre que ningú es prengui la justícia per la seva mà. Perseguirem amb fermesa a qualsevol persona que no respecti els principis democràtics i de convivència cívica. En aquest mateix sentit, condemnem la crítica desmesurada i insultant de les actuacions dels serveis tècnics de la Casa de la Vila, feta per una associació veïnal, que posava en dubte la gestió d’alguns projectes i obres que estan en execució a Valldoreix”. En conseqüència es pren el compromís de no fer cap esment als noms i cognoms de càrrecs tècnics i polítics de l’administració a escrits de premsa i xarxes socials per evitar escarnis i assetjaments públics.

Petició de suport al govern espanyol arran de la sentència de les plusvàlues

Junts per Sant Cugat-Valldoreix, ERC - MES el grup proposant. han votat a favor de la moció de la CUP-PC en què es demana al govern espanyol que activi un fons extraordinari per compensar la pèrdua d’ingressos pel canvi de càlcul de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU, plusvàlues). Alhora, es proposa instar la Generalitat a elaborar, presentar i executar una llei de finançament local pròpia des del Parlament de Catalunya. Ferran Margineda (CUP-PC) ha dit que el govern de l’estat és el culpable de la situació per no haver fet una reforma de l’impost arran de la sentència del 2017. El PSC s’ha abstingut i Ciutadans ha votat en contra.

Elena Degollada (Junts per Sant Cugat - Valldoreix) ha dit que està bé demanar una compensació i una llei de finançament pròpia. Jaume Sanmartí (ERC-MES) ha destacat la importància de l’impost per a l’erari públic. José Miguel García (Ciutadans) ha criticat que la moció apunti directament al Tribunal Constitucional perquè considera que la sentència permet tenir un càlcul més just i ha assegurat que la proposta ja no té sentit un cop s’ha previst un nou càlcul. Susanna Casta (PSC) ha posat en dubte la proposta que insta la Generalitat perquè pot suposar duplicar un impost i demanar fer una acció per a la qual no té competència.

S’estudiarà la instal·lació de circuits de cal·listènia

Tots els grups, excepte el PSC (que s’ha abstingut), han votat a favor de la moció de Ciutadans per estudiar emplaçaments de la vila on instal·lar recintes o parcs de cal·listènia amb sòl de cautxú i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. També es demana la instal·lació d’il·luminació als recintes existents. L’objectiu és que el primer circuit estigui enllestit al 2022. És una moció idèntica a la presentada pel mateix partit al Ple de Sant Cugat el dilluns passat.

Bernat Gisbert (Junts per Sant Cugat - Valldoreix) s’ha compromès a estudiar possibles emplaçaments. Lluc Cahís (ERC-MES) i Ferran Margineda (CUP-PC) han demanat tenir en compte la perspectiva de gènere per implementar la moció, el que ha proposat introduir com a esmena, finalment acceptada. Susanna Casta (PSC) considera que no és una prioritat per a Valldoreix però ha optat per l’abstenció ja que el partit va donar suport a la moció homòloga presentada a Sant Cugat.

Petició de revisar les ordenances fiscals de l’EMD i per introduir al·legacions a les de Sant Cugat

Junts per Sant Cugat - Valldoreix i el grup proposant han votat a favor de la moció de Ciutadans per demanar l’actualització de les ordenances fiscals de l’EMD, instar l’Ajuntament a tenir en compte les esmenes del seu partit per a les ordenances fiscals del 2022 ja que no s’ha seguit el procés d’altres anys i només es poden presentar esmenes a unes poques modificacions proposades pel govern. Alhora, la moció també demana instar l’Ajuntament a fer una convocatòria amb els representants de l’Ajuntament i de l’EMD abans de l’aprovació inicial de les ordenances fiscals de cada exercici. ERC-MES, CUP-PC i PSC han votat en contra.

Elena Degollada (Junts per Sant Cugat - Valldoreix) comparteix que cal escolta a l’oposició de l’Ajuntament però no està d’acord amb totes les esmenes i, per això, només es presentaran algunes de les al·legacions, les compartides per Junts. Els vocals d’ERC-MES, CUP-PC i PSC han criticat que és un intent de Ciutadans de presentar esmenes que no han pogut presentar a l’Ajuntament. José Miguel García, proposant de la moció, ha lamentat que els grups de l’oposició no hagin entrat a debatre l’annex en què es recullen les al·legacions.

Reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal

Tots els grups han votat a favor de la moció d’ERC-MES i PSC perquè l’EMD es posi al costat de les famílies que hagin tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal amb l’adaptació d’un espai físic per a aquest dol i el compromís de difondre’n l’existència. La moció també demana fer suport a les associacions destinades a acompanyar aquest dol i expressar el compromís de l’EMD amb una cerimònia anual en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, 15 d’octubre.

Lluc Cahís (ERC-MES) ha defensat la proposta des d’una perspectiva de salut mental i Susanna Casta (PSC) ha recordat les dones que avorten en soledat. Elena Degollada (Junts per Sant Cugat - Valldoreix) i José Miguel García (Ciutadans) s’ha mostrat a favor del sentit de la moció Ferran Margineda (CUP-PC) ha explicat el seu vot favorable per la introducció d’una esmena in voce per afegir un acord més tangible a nivell pràctic en forma de petició al Departament de Salut per incrementar el nombre de psicòlegs.

Retirada del cablejat aeri obsolet i el soterrament de la resta

Tots les grups han votat a favor de la moció del PSC per modificar l’ordenança número 6 de l’EMD perquè s’obligui les empreses explotadores a retirar els cables aeris sense servei i establir multes en cas d’incompliment. Alhora es proposa que els tècnics municipals facin un estudi amb els aspectes econòmics, jurídics i tècnics pel soterrament del cablejat en ús. Finalment, es demana a les companyies elèctriques i de telecomunicació que retirin el cablejat en desús i que soterrin el que es fa servir amb una planificació elaborada des de l’EMD.

José Miguel García (Ciutadans) s’ha mostrat favorable a la moció i ha recordat que ja van preguntar sobre aquest afer al Ple. Ferran Margineda (CUP-PC) ha proposat introduir un acord per traslladar l’acord a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP). Amb ERC-MES ha demanat retirar un acord en què es fa referència a Espanya com a catorzena potència mundial en pals de llum i subminsitraments. La proposant ha acceptat les dues esmenes.

El Ple demana la suspensió dels acords sobre la plantilla i el complement salarial a la tècnica de comerç

Tots els grups han votat a favor de la moció de la CUP-PC, introduïda d’urgència per unanimitat, per tal de demanar que se suspenguin els acords referents a la modificació de plantilla i el complement salarial de diversos treballadors, entre els quals la tècnica de comerç, que llavors exercia de secretària-interventora accidental i va gestionar l’informe extern per aprovar el complement que acabaria beneficiant-la. L’argument del govern és que hi havia un error de càlcul aritmètic.

Es demana així al Servei d’Assistència de la Diputació una revisió d’aquests acords per ajustar-los a la normativa vigent i, en cas d’un informe desfavorable, que el govern demani una revisió d’ofici dels sous, suspenent-los cautelarment i traient si s’escau el complement que ha generat la polèmica. Més enllà del resultat de l’informe, es demana una rectificació i disculpa del govern i que l’oposició sigui partícip de totes les informacions i actuacions derivades dels acords de la moció. Desenvolupem amb més detall aquest punt a la contracrònica de la sessió.

No es corregirà l’amplada de la calçada de la reurbanització de la rambla Mossèn Jacint Verdaguer

CUP-PC i el grup proposant han votat a favor de la moció d’ERC-MES, introduïda d’urgència per unanimitat, per demanar una correcció urgent de l’amplada de la calçada en la reurbanització del tram comercial de la rambla Mossèn Jacint Verdaguer per garantir la circulació de doble sentit. El projecte preveia una amplada de de 5,60 metres, inferior als 6,40 metres que hauria de ser l’amplada que ha de permetre el doble sentit de circulació tenint en compte les dimensions dels autobús. La resta de l’oposició ha mostrat la seva sorpresa per la moció i han dit estar preocupats per les problemàtiques derivades d’aquesta situació. Junts per Sant Cugat - Valldoreix ha votat en contra mentre Ciutadans i PSC s’han abstingut, permetent que la proposta s’hagi rebutjat.

Quan el grup proposant ha fet l’exposició de la moció, el president Puig ha fet que sí amb el cap quan el vocal ha preguntat si s’havia comprovat que passaven dos camions de grans dimensions pel carrer. Ha defensat que el projecte fet per un enginyer de camins recull una mida entre voreres de 6 metres tot i que els tècnics de l’EMD van proposar rebaixar-ho a 5,60 metres. En una visita d’obres ell mateix va preguntar a l’enginyer, que li va explicar el canvi demanat per l’EMD per afavorir la reducció de velocitat tot i que ha reconegut que no poden creuar-se dos vehicles de gran dimensions sense que es toquin els retrovisors. Puig ha dit que la culpa ha estat d’un tècnic de la casa però que per canviar-ho calia modificar el projecte i tramitar de nou l’obra, el que no pretén fer davant les crítiques dels comerciants per la davallada de vendes perquè suposaria retardar la finalització gairebé dos mesos. La sotspresidenta Susana Herrada ha dit que anteriorment l’avinguda feia cinc metres d’amplada i que si no es canviava l’amplada no es podien fer els aparcaments previstos al projecte. Davant de les explicacions del govern, Ciutadans i PSC han demanat retirar la moció.

La sentència del Complex Esportiu esdevé ferma

El govern ha informat que la sentència que anul·la la modificació del conveni per a l’explotació del Complex Esportiu de Valldoreix feta al 2012 ha esdevingut ferma, obligant així a aplicar l’estudi econòmic demanat al Ple de juliol arran de la publicació de la sentència a l’espera de la resolució del recurs presentat per l’empresa concessionària, Eventing Sports Cinc. Aquí trobaràs el detall del cas, que es remunta a l’any 2002, quan es va constituir l’empresa que pocs mesos després guanyaria el concurs públic.

Segons el president Puig, l’advocat de l’EMD ha buscat arribar a un acord entre les parts. La vocal d’Economia, Elena Degollada, ha assegurat que ja s’ha demanat l’informe econòmic a la Diputació per estudiar les possibilitats d’actuació a partir d’ara. Ferran Margineda (CUP-PC) ha preguntat els resultats de l’auditoria que havia de fer l’EMD perquè hores d’ara l’oposició només té unes poques dades econòmiques resultat d’una feina prèvia, segons Degollada, que explica que encara no tenen els resultats de l’auditoria i que la concessionària ja ha facilitat les dades econòmiques demanades.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article