Una modificació de la llei d’Urbanisme pot acabar amb el bloqueig de llicències a parcel·les amb volumetria disconforme

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Un any i mig després que es comencés a no autoritzar l’atorgament de llicències d’obra en parcel·les amb elements constructius fora d’ordenació –el que s’anomena volumetria disconforme–, la tramitació d’una modificació del text refós de la llei d’Urbanisme al Parlament de Catalunya posa les bases de la solució a una problemàtica que afecta en clau local especialment a la Floresta. Encara en tramitació, publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) però no al de la Generalitat (DOGC) i, per tant, a expenses de possibles modificacions, el nou redactat permetria tornar a atorgar llicències sempre i que les rehabilitacions i ampliacions no estiguin també fora d’ordenació.

El tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, diu que no espera cap modificació abans de la publicació al DOGC i reivindica la tasca feta des de Sant Cugat per aconseguir impulsar el canvi legislatiu. “L'hem batallat molt amb una reunió amb Ferran Estruch, diputat d'ERC al Parlament, i amb Agustí Serra, director general d'Urbanisme de la Generalitat, el que va permetre un text inicial que s'ha pogut treballar”, explica, “teníem diversos expedients en via morta o desestimats que ara es podran reactiva i tornar a presentar, no creiem que sigui un allau però hi havia força propietats interessades”.

El nou redactat, publicat al BOPC del 28 de desembre, preveu diversos supòsits per autoritzar les llicències: la consolidació i rehabilitació –sempre que no incompleixin els graus d’ocupació, profunditat, alçada i edificabilitat màxima de la nova ordenació–, l’autorització d’usos recollits al nou planejament i les obres d’ampliació que no creïn més volum disconforme ni alterin la densitat d’habitatges i establiments aplicables segons el planejament. A més, també s’incorpora per primer cop l’autorització d’actuacions per retirar elements perillosos per a la salut pública o les que, tot i estar fora d’ordenació, no estan incloses a plantejaments derivats ni en polígons d’actuació urbanística.

La modificació que tot just es tramita també preveu canvis pel que fa als usos, permetent el manteniment dels existents sempre que siguin conformes amb el nou planejament. En el cas contrari, els usos no podran canviar de titularitat ni obtenir la renovació de llicències, alhora que en els usos no sotmesos a terminis l’administració podrà revocar les autoritzacions. No es podran renovar llicències ni autoritzar obres en parcel·les amb volumetria disconforme ubicades en espais naturals protegits.

La solució a un problema encallat des de l’estiu del 2020

En resum, tal com es va publicar el text al BOPC el passat 28 de desembre, es desbloquejaria la situació de bona part de les parcel·les unifamiliars afectades a Sant Cugat ja que es podrien tramitar les llicències de rehabilitació i ampliació sense necessitat d’eliminar els elements disconformes. La limitació es va fer efectiva al 2020 quan, arran d’una sentència ferma, es va aplicar un nou criteri en l’atorgament de llicències que impedia les ampliacions si no s’enderrocaven els elements disconformes de la parcel·la, tot sovint pel que fa a l’alineació del carrer; una situació habitual en barris històrics ja que les modificacions i transcripcions del planejament han portat derivats ajustos en les alineacions.

Abans de l’aplicació immediata Duch va demanar un informe jurídic intern, emès a l’abril del 2020, que va concloure que sí que es podien autoritzar les obres de consolidació, rehabilitació i canvi d’ús que compliren les condicions bàsiques del nou planejament. No es permetien, però, les ampliacions ni noves construccions sense regularitzar la volumetria disconforme preexistent.

“Portava més de 30 anys vivint a Sant Cugat i, malgrat ser propietària d’un pis al municipi, on ara viu la meva filla amb la seva parella perquè se’ls va acabar el lloguer per a joves de Promusa, he hagut de marxar”, va explicar Maribel Guillamón, a un reportatge sobre l’exclusió residencial a aquest diari, “fa molts anys vaig comprar una caseta a la Floresta, minúscula, de 38 metres quadrats, on vivia la meva mare però ara no pot viure sola i no podem ampliar-la perquè és un dels habitatges amb volumetria disconforme”.

L’organització veïnal i el compromís polític

La situació va ser denunciada a nivell veïnal amb una recollida de signatures en línia amb poc més de 200 suports, la interpel·lació a entitats veïnals i al govern per buscar una solució. Precisament demanaven a l’Ajuntament que instés el Parlament i la Generalitat a fer una reforma legislativa que permetés mantenir l’atorgament de llicències, alhora que es demanava un canvi d’interpretació de l’Ajuntament. També es proposava el retorn de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) cobrat en excés per aquesta casuística durant els cinc anys precedents al canvi de criteri.

La pressió va tenir com a traducció la presentació d’una moció institucional, iniciada pel govern arran de les peticions del veïnat, amb què es demanava el canvi legislatiu. Llavors Duch va advertir que no es podia trobar una nova interpretació municipal sense modificar la llei ja que el canvi de criteri s’aplicava arran d’una sentència judicial.

Una qüestió al marge del retard en l’atorgament de llicències

La tramitació dels canvis a la llei d’urbanisme no suposarà una acceleració del termini d’atorgament de llicències urbanístiques per part de l’Ajuntament, una problemàtica provinent del mandat anterior i que s’ha agreujat durant els darrers anys. La Plataforma d’Afectats per les Llicències d’Obra va denunciar l’any passat que s’acumulaven retards de més de dos anys tot i que, segons la llei, les llicències s’haurien de resoldre en dos mesos. Duch assegura que el desbloqueig de les llicències de les parcel·les amb volumetria disconforme no hauria de suposar un agreujament de la situació. Segons el tinent d'alcaldia, el termini de les llicències dependrà de cada expedient i assegura que se segueixen incorporant arquitectes per desencallar la situació general de l'àrea d'Urbanisme.

El bloqueig va propiciar que el Síndic de Greuges iniciés una actuació d’ofici al 2019 en què demanava complir els terminis amb la possibilitat de reforçar els recursos del Servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, l’Edificació i Activitats. Duch va respondre que es preveia l’elaboració d’un Pla de millora dels terminis d’atorgament amb la incorporació de nou personal i que, fins el moment, s’havien fer contractacions de personal amb programes temporals. Al 2021, amb la situació encara encallada, el Síndic va insistir que calia estudiar les possibilitats legals de resoldre els endarreriments, amb la possibilitat de sumar tècnics d’altres àmbits i la possibilitat d’externalitzar alguns estudis tècnics, respost definitivament amb el Pla de millora.

El Pla es va presentar i aprovar al Ple de març del 2021, el mateix en què es va rebutjar una moció de Junts en què es demanava un Pla de xoc ja que el govern ho considerava reiteratiu. Es preveien 12 accions, especialment pel que fa a reforç de personal. Hores d’ara el govern no ha respost públicament a les diverses preguntes de l’oposició sobre el grau de compliment del Pla tot i que reconeixen que es manté el retard ja que hi ha molta feina acumulada per desbloquejar els expedients encallats. Durant aquest temps, a més, l’àrea d’Urbanisme ha perdut el seu director d’àmbit, una plaça que segueix vacant.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article