La nova ordenança de bicicletes permet la circulació contra-direcció si hi ha senyalització i regula el pas pels carrers de vianants

per Jordi Pascual

Ecologia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Lali Puig

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Sant Cugat s’ha dotat d’una nova ordenança municipal que regula la circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), aprovada definitivament al Ple de desembre després de més d’un any amb la proposta escallada després de l’aprovació inicial. El nou document gairebé no modifica la proposta inicial i, tot i que deixa alguns interrogants, resol alguns dels conflictes de mobilitat que han sorgit durant els darrers anys amb l’aposta per la mobilitat activa i l’ús dels patinets elèctrics.

Pel que fa a la circulació de bicicletes, aquestes hauran de fer un ús preferent dels carrils bici i només no podran circular per les voreres –excepte els menors de 12 anys–. És a dir, els cicles podran circular per la calçada ocupant l’espai central del carril i amb dos ciclistes en paral·lel. També podran circular en contra-direcció en els carrers de sentit únic de 30km/h sempre que hi hagi una senyal que així ho indiqui, tenint prioritat sobre els vehicles a motor.

“L’ordenança no és perfecta però és bona perquè abans ens basàvem en normes antigues de la DGT”, valora Ernest Vidal, membre de l’Assemblea de la Bici, “ara es permeten accions com travessar un pas de vianants sense espai reservat per a bicicletes quan aquest formi part del recorregut d’un carril bici, el que anteriorment no estava permès i fins i tot s’havia sancionat”. La normativa pren de referència una proposta feta per l’Àrea Metropolitana, permetent així desencallar la situació dels municipis i afavorir una normativa harmònica entre aquests. Vidal també valora positivament aquesta proposta perquè permet que els desplaçaments entre municipis no suposin un canvi de les normes a cada terme municipal.

El document permet la circulació de bicicletes en carrers de convivència (a 20km/h) i en els de vianants (a 10km/h) sempre que es deixin 1,5 metres de distància respecte als vianants i les façanes. No es permet la circulació en vorera excepte la dels cicles per a persones amb mobilitat reduïda i els menors de 12 anys. En els carrils bici en vorera no es pot excedir la velocitat de 15km/h. “A Sant Cugat la majoria de carrils bici són en vorera i per això vam presentar dues al·legacions per demanar que la velocitat màxima no fos de 10km/h, com es preveia inicialment, i que superar en un 50% la velocitat no es considerés una falta greu”, explica Vidal, una situació que s’ha resolt posant el límit de 15km/h.

Entre d’altres punts de debat habituals quan es parla de mobilitat, l’ordenança estipula que el casc no és obligatori excepte per a menors de 16 anys –tant en bicicletes com en VMP, que només poden ser portats per majors de 14 anys– i que l’assegurança no és obligatòria excepte en els casos d’empreses de lloguer de bicicletes i similars, que també hauran d’identificar i registrar els vehicles. A més, es permet la càrrega de mercaderies i d’infants de fins a 7 anys en plataformes acoblades a les bicicletes i a cicles de més de dues rodes. “El problema és que és un text molt interpretatiu i la permissivitat dependrà de què consideri cada agent que és una plataforma acoblada”, apunta Vidal.

A mode de resum, els permisos de circulació i les velocitats màximes queden recollides a la taula següent:

El marc sancionador

Les sancions estipulades a l’ordenança estan vinculades a la legislació vigent en matèria de trànsit i, per tant, actualment oscil·len entre 100 euros (lleus), 500 (greus) i 500 (molt greus), tot i que la normativa vigent preveu sancions de fins a 1.000 euros en alguns supòsits. La majoria d’incompliments de l’ordenança es recullen com a sancions lleus però els excessos de velocitat, la circulació sense l’edat permesa, la no-identificació del vehicle en els casos en què és obligat i l’incompliment dels requisits mínims per a la circulació es consideren infraccions greus.

Les infraccions molt greus són l’excés de velocitat en un 50%, la circulació de forma temerària, posar en perill altres vianants, circular per zones prohibides, superant les taxes d’alcohol o no tenir l’assegurança a tercers quan aquesta sigui obligatòria. La graduació també té en copte la intencionalitat, la reiteració, els prejudicis causats i la reincidència dins d’un període d’un any.

Una advertència als cotxes

L’ordenança reserva també un article als vehicles a motor. S’indica que no poden circular a menys de cinc metres de distància de les bicicletes i els VMP, que en els avançaments han de garantir una distància mínima d’1,5 metres, que no es poden fer maniobres que posin en perill la integritat de les persones i que no es poden fer maniobres d’assetjament. De fet, les bicicletes i VMP tenen prioritat a totes les vies i només els vianants tenen més prioritat.

“Des de l’Assemblea de la Bici sempre hem defensat que l’ordenança ha de servir per desenvolupar la bicicleta”, apunta Vidal fent referència a aquelles persones i partits que demanen mesures d’assegurança i matriculació, “hem d’evitar la lògica de repressió amb sancions, matriculacions i control”. Demana a l’Ajuntament que, quan elabori el tríptic informatiu al qual s’ha compromès, la informació es plantegi pensant també en els conductors de vehicles a motor, que tot sovint desconeixen que les bicicletes poden circular per qualsevol via urbana. També proposa que s’expliquin gràficament i bé les diferències entre els tipus de vies.

Pots veure l’ordenança completa aquí:

Nous carrils bici

Un cop acabades les obres de l’hipòdrom, el Ple de desembre també va servir per començar la licitació del següent tram de carril bici que ha de connectar Sant Cugat amb Rubí. Aquesta setmana el govern també ha anunciat l’inici dels treballs per fer nous itineraris ciclables a Mira-sol. Aquests han de permetre connectar els barris de Can Cabassa i Can Mates, l’estació de Mira-sol i les escoles Catalunya, Turó de Can Mates i Ciutat d’Alba. Són uns itineraris proposats al Consell de Barri en el marc del debat dels diners de lliure disposició del 2017, tenen un pressupost de 122.000 euros i s’executaran durant un període de tres mesos.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article