Nou retard de la Mirada: concurs desert i nou recurs de l’ADENC

per Jordi Pascual

Ecologia

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Fotos: SOS Bosc i AFA la Mirada

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

En pocs dies la construcció de l’escola la Mirada al bosc de Volpelleres ha topat amb nous entrebancs i reaccions. Que cap empresa s’hagi presentat al concurs públic per fer les obres del nou edifici i l’anunci d’un nou recurs de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) suposen un nou retard en la construcció de l’edifici mentre les entitats ecologistes segueixen la mobilització, la darrera convocatòria aquest dissabte amb prop de 100 persones concentrades al davant de l’Ajuntament per demanar un emplaçament alternatiu.

El concurs queda desert

Segons la informació facilitada pel consistori, la mesa de contractació no ha rebut cap oferta al concurs per a la construcció de l’edifici, obligant així a declarar desert el concurs. “Un cop produïda aquesta situació, s’ha demanat a l’equip redactor que estudiï el projecte executiu per valorar les raons objectives que poden haver portat al fet que cap empresa constructora hagi presentat oferta econòmica”, apunten al comunicat de premsa. Si bé, esperaran a elaborar un informe per valorar si hi pot haver motius més enllà de l’econòmic, com ara els recursos administratius i judicials empresos per les entitats ecologistes.

Davant d’aquesta situació, el govern apunta que si el problema ha estat una discrepància entre els preus marcats al projecte –elaborat al 2019– i els preus del mercat en l’actualitat, es podrà modificar el projecte sempre que l’import no variï en més d’un 20%. En cas contrari, s’hauria de revisar tot el projecte i tramitar-lo de nou. “Per a nosaltres és una decepció per falta de previsió en l’elaboració del pressupost”, denuncia Carles Mercader, representant de l’AFA de la Mirada, que recorda que el tinent d’alcaldia Francesc Duch va dir que hi havia empreses interessades, “aquesta setmana farem una reunió amb el govern i decidirem quines accions hem de prendre com a AFA”.

Les famílies recorden que la Mirada es troba en mòduls des del 2016 i que ja porta un retard de més de sis anys. Per això demanen un acord govern-oposició perquè un hipotètic canvi de govern no suposi nous canvis i retards. Mercader es mostra molt crític amb Duch davant del possible error en els preus: “En una empresa privada això hagués suposat alguna dimissió”. Des de l’AFA reivindiquen el projecte com una necessitat per a tota la ciutat.

Lurdes Marimon, membre de SOS Bosc, el col·lectiu creat ad hoc per demanar un emplaçament alternatiu sense afectació sobre el bosc, rep de bon grat l’aturada, conscient que sense una adjudicació caldrà tornar a iniciar el procés de licitació i, per tant, guanyen temps a l’espera de la resposta als diversos recursos presentats amb l’ADENC així com a la petició de mesures cautelars al contenciós presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Recurs de l’ADENC al Tribunal Català de Contractes del Servei Públic

L’Ajuntament va aprofitar el comunicat del dijous per dir que l’ADENC havia presentat un recurs a l’aprovació de la licitació de les obres de la Mirada, inclosa la petició de mesures cautelars. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, depenent de la Generalitat, ha rebut la proposta de l’ADENC i la petició dels serveis jurídics de l’Ajuntament perquè no s’acceptin les mesures cautelars que obligarien a aturar el procediment fins que hi hagi una resolució: “Davant el previsible establiment de mesures cautelars per part del Tribunal Català, el procediment de licitació quedarà paralitzat fins la resolució del recurs i l’Ajuntament no podrà adjudicar la realització de les obres a l’empresa que hagi presentat la millor oferta econòmica i tècnica”.

Davant d’aquesta situació, Mercader es mostra optimista tot dient que no s’haurien d’acceptar les peticions de l’ADENC ja que no és una empresa potencialment licitadora: “És un recurs bastant inútil que només busca brega contra veïns i veïnes. En qualsevol cas, si ja tinguéssim una empresa licitadora, quan es declarés nul el recurs, es tiraria endavant. Amb el concurs declarat desert, caldrà tornar a licitar les obres. El govern no hauria de fer més passos en fals”.

En la documentació facilitada per l’ADENC, però, consta que el recurs pot ser interposat per “qualsevol persona física o jurídica els drets o interessos legítims, individuals o col·lectius, de la qual s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte del recurs”. L’entitat ecologista apunta a tres qüestions: la vulneració dels principis de transparència, l’existència d’un projecte equivalent al lot 1 i la divisió per lots.

Les claus del recurs

L’ADENC apunta, pel que fa a la transparència, integritat i eficiència, que la tramitació urbanística i del projecte de la Mirada han estat recorregudes amb un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: “Davant d’aquesta circumstància, que podria derivar en un clar motiu de desistiment del procediment d’adjudicació o a la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte (...), hauria de ser motiu suficient perquè no es promogui cap licitació que tingués per objecte l’execució de les obres de construcció d’aquest equipament”. Consideren que publicar la licitació sense informar del recurs judicial suposa no haver informat correctament a les empreses que participarien al concurs.

En segona instància, l’ADENC indica al recurs que al novembre la Junta de Govern va aprovar inicialment un projecte d’obra per al trasplantament d’arbrat, arbustos i arbres exemplars, unes actuacions que, diuen, ja estan recollides al lot 1 perquè s’hi recullen treballs previs, enderrocs i tales: “La documentació preparatòria i reguladora del contracte no fa cap referència al projecte d’obres preexistent ni el té en compte malgrat la duplicitat a la que en resulten les prestacions”.

Finalment, l’entitat ecologista considera que la licitació no s’hauria d’haver dividit en quatre lots perquè, al seu parer, es limita la competència i afecta al projecte ja que, tal com es recull a la proposta d’inici d’expedient de contractació, “durant l’execució dels diferents lots, aquests es complementen i es condicionen mútuament, és a dir, l’execució d’un lot influeix en l’execució dels altres, i les deficiències d’aquest lot poden suposar la presència de patologies en altres”. Pots veure el recurs complet aquí.

Mobilització per un canvi d’emplaçament

Mentre es manté l’estratègia de recursos, les entitats ecologistes no renuncien a la mobilització. Aquest dissabte prop de 100 persones van respondre a la crida de SOS Bosc, ADENC, Assemblea pel Clima i WWF Barcelona per concentrar-se al davant de l’Ajuntament. “La construcció de l’institut Leonardo i el paviment del circuit de 1.500 metres ja va representar la tala de molts arbres i la destrucció i erosió del sòl d’una superfície important del bosc”, van dir al manifest en què rebutgen l’emplaçament de l’escola per l’afectació sobre el bosc –478 arbres– i la seva biodiversitat.

Amb la concentració van demanar la suspensió del projecte executiu de les obres, evitar la fragmentació de l’ecosistema emmarcat en la Via Verda Sant Llorenç - Collserola, preservar la continuïtat de la recuperació i maduració del bosc, complir la declaració de l’emergència climàtica i la resta de compromisos contra el canvi climàtic: “Tots nosaltres, amb el suport de les més de les 20.000 persones que van signar el manifest del bosc, defensem la preservació de la integritat del bosc i una escola de qualitat, que respecti i gaudeixi de la natura i el patrimoni cultural de la nostra ciutat”.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article