Punts de govern al Ple de febrer: bar Catalunya, camí escolar de la Floresta i escola la Mirada

Hi ha hagut temes destacats com l’aprovació inicial del pressupost del 2022 i l’aprovació definitiva del conveni amb Ferrer per fer el Ragull Centre

per Jordi Pascual Mollá

Política

El Ple de febrer ha tornat a la presencialitat després de diverses sessions telemàtiques per la COVID-19
El Ple de febrer ha tornat a la presencialitat després de diverses sessions telemàtiques per la COVID-19 | Jordi Pascual Mollá
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

39 punts de govern i quatre més introduïts d’urgència han marcat la sessió plenària de febrer, que ha tornat a la presencialitat després de diverses sessions en línia per la COVID-19. Molts dels punts feien referència a recursos contenciosos administratius presentats en contra del PEPNat de Collserola. Hi ha hagut temes destacats com l’aprovació inicial del pressupost del 2022, l’aprovació definitiva del conveni amb Ferrer per fer el Ragull Centre o la declaració dels lots 1 i 2 del concurs de les obres de la Mirada com a deserts. A continuació recollim els principals temes de govern. També pots consultar les mocions i la contracrònica de la sessió.

Increment retributiu per als treballadors de l’Ajuntament

Tots els grups han votat a favor de l’increment retributiu d’un 2% per al 2022 per a la plantilla de l’Ajuntament.

Quasi 14.000 euros en pagaments fora de contracte

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de nous pagaments fora de contracte per un valor total de quasi 14.000 euros, on s’inclou la compra de mascaretes. Ciutadans ha votat en contra mentre la regidora no adscrita s’ha abstingut. S’ha repetit el debat sobre l’agilitat del govern per regularitzar els contractes.

Aprovat inicialment el pressupost del 2022

Només els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) han votat a favor de l’aprovació inicial del pressupost del 2022, entre crítiques de l’oposició pel retard en la presentació de la proposta i el seu efecte sobre les subvencions a les entitats. Es preveu un compte de 134,5 milions d’euros de despesa ordinària i 17,1 milions per a inversió. S’obre així un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva. Si vols conèixer els detalls de la proposta pressupostària, aquí en trobaràs les claus així com els dubtes plantejats per l’oposició, que ha votat en contra de la proposta anunciant la presentació d’al·legacions. Alhora, desenvolupem més a fons el debat pressupostari en la contracrònica de la sessió plenària (l’estem enllestint).

Alhora, en la mateixa sessió tots els grups han votat a favor de l’annex amb els programes del 2022 del Pla Estratègic de Subvencions del 2020-2023 (al gràfic següent trobaràs la previsió feta). En canvi, només els tres grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) han votat a favor de l’annex amb les dotacions pressupostàries del 2020-22 per al Pla d’Actuació Municipal ja que l’oposició en bloc ha votat en contra.

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’inici del tràmit per actualitzar l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU, plusvàlues) a la nova fórmula de càlcul després de la sentència del Tribunal Constitucional. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut.

Retorn de la garantia del contracte de manteniment de zones verdes per l’anul·lació del concurs

Tots els grups han votat a favor de retornar la garantia definitiva del contracte de manteniment de les zones verdes a l’empresa Jardineria el Cedre SL arran de l’anul·lació del lot 3 del concurs. Són 159.581,11 euros.

Agbar guanya el manteniment de les depuradores

Tots els grups han votat a favor de l’adjudicació del contracte del servei de gestió, manteniment i control de les instal·lacions municipal de depuració d’aigües residuals i d’aigües grises i d’impulsió d’aigües residuals, pluvials i freàtiques. L’empresa Aquambiente Servicios para el Sector del Agua SAU, del grup Agbar, ha guanyat tots dos lots per 681.865,21 euros per al període febrer 2022- gener 2025. Es preveu la possibilitat de fer dues pròrrogues anuals.

Primera pròrroga del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la segona pròrroga del contracte de recollida i transport de residus urbans i neteja viària, en mans de Valoriza Servicios Medioambientales des d’ara fa 10 anys. Allargar un any aquest contracte tindrà un cost de 6,2 milions d’euros (IVA inclòs) per a l’Ajuntament. Un cop acaba la pròrroga caldrà licitar de nou el contracte. Aldo Ciprian (Ciutadans) ha demanat millorar-ne la supervisió des del govern. El regidor de Serveis Urbans, José Gallardo, diu que s’ha incrementat la generació de residus. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut.

Segona pròrroga del contracte d'assessoria a persones estrangeres

El Ple ha aprovat per unanimitat la segona pròrroga del contracte d'assessoria a persones estrangeres.

Aprovació definitiva de la modificació urbanística per protegir el bar Catalunya

ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació definitiva de la modificació urbanística que ha de permetre protegir la façana del bar Catalunya i de la casa del costat. L’aprovació inicial es va fer al juliol. Amb aquest tràmit, es concentra l’edificabilitat a la banda amb menys valor patrimonial per conservar el volum del bar i de la casa del carrer Valldoreix. Tot i la voluntat del govern de protegir també l’interior, el tràmit només permet protegir la façana. El tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, reconeix que no s’ha assolit un acord amb la propietat, que vol mantenir els drets d’edificació d’abans d’iniciar aquesta figura de protecció. Es podran fer 20 habitatges.

Ciutadans s’ha abstingut i Junts per Sant Cugat i la regidora no adscrita han votat en contra. A ulls de Joan Puigdomènech (Junts), la proposta escollida és llarga i complicada. També ha posat en dubte allargar la protecció patrimonial a la casa pagesa del costat.

Expropiació d’una parcel·la per 1,13 milions a l’Eixample Sud per fer una zona verda

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació inicial de la modificació urbanística que ha de permetre expropiar la finca del carrer Pahissa que ha de permetre fer una zona verda, un cop s’ha decidit separar els àmbits de la modificació urbanística del 2018 i treballar-los per separat. Aquest afer va portar polèmica al 2018 ja que es preveu el pagament d’1,13 milions d’euros a la família per una parcel·la on no es pot edificar perquè hi ha una alzina catalogada. El govern preveu fer-hi una zona verda. Amb l’aprovació inicial s’obre un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra.

Aprovació definitiva del conveni amb Ferrer per fer el Ragull Centre

Només els grups de govern (ERC-MES, PSC i CUP-PC) han votat a favor de l’aprovació definitiva del conveni amb Ferrer que ha de permetre iniciar la modificació urbanística per fer el projecte Ragull Centre. El govern ha rebaixat l’alçada redistribuint els volums però sense alterar els metres quadrats d’habitatge, zona pública, d’equipament i comercial. El govern desestima totes les al·legacions rebudes tot dient que són afers a tractar en la modificació urbanística i en el projecte arquitectònic però no en el conveni entre les dues parts, que qualifiquen de declaració d’interessos. Junts per Sant Cugat, Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra.

S’han fet petites modificacions pactades entre les parts que no alteren els metres quadrats destinats a cada ús. Per tant, 3.500 metres quadrats de zona comercial, 1.780 de plaça pública i 9.250 d’equipament públic en planta baixa. Alhora, es manté la previsió de 46 habitatges de mercat, 42 de lloguer HPO i 30 d’habitatge dotacional.

Durant les audiències públiques per explicar els canvis durant les darreres setmanes, diversos veïns han mantingut la disconformitat per fer-se a una zona industrial i per la superfície comercial, entre d’altres. Desenvolupem més a fons aquest afer en un article específic.

Aprovació inicial del camí escolar de la Floresta

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del projecte de camí escolar de la Floresta, treballat amb l’AFA de l’escola de la Floresta i l’Olimpyc tot i que amb l’oposició d’una part del veïnat. Aquesta havia estat una reivindicació històrica del barri, que es concreta amb una vorera de tres metres i alguns trams amb plataforma única.

Tot i això, cal recordar que aquest afer ha estat un dels posats en dubte per la comissió d’urbanisme de la Floresta, obrint una crisi en aquesta comissió al Consell de Barri de la Floresta. La comissió va presentar una proposta alternativa que el govern ha rebutjat per ser tècnicament inviable i per donar prioritat al cotxe, reconduint el pas de vianants per altres carrers. Amb l’aprovació inicial s’obre un període d’exposició pública

Al·legacions al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

Tots els grups han votat a favor de ratifica el decret d’alcaldia amb què es van presentar al·legacions al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge amb l’objectiu de corregir algunes dades incorrectes referents a Sant Cugat.

Designació de la defensa jurídica en els recursos contra el Pla Especial de Collserola

Tots els grups han votat a favor de ratificar la declaració d’alcaldia per designar la defensa jurídica a 17 recursos presentats a la modificació del plantejament a l’àmbit de Collserola i al Pla Especial (PEPNat) que se’n deriva, encara sense saber quants d’aquests fan referència al municipi de Sant Cugat. Vam explicar les claus de la modificació i del PEPNat, fixant-nos especialment en Sol i Aire i Mas Fortuny, en aquest article. Joan Puigdomènech (Junts) ha fet un esment especial al recurs presentat per l’Associació de Veïns de Sol i Aire i per això ha demanat mantenir el compromís de protegir aquest barri.

Tots els grups excepte Ciutadans i la regidora no adscrita (que s’han abstingut) també han votat a favor de ratificar dues resolucions d’alcaldia per designar la defensa jurídica davant de d’un recurs presentat per Josel SLU, del grup Núñez i Navarro, a una modificacions del Pla General Metropolità, una a Can Sant Joan. Tots els grups han votat a favor del mateix tràmit referent a una altra modificació a Can Graells.

Deserts els lots 1 i 2 del concurs de la Mirada i preparació del nou concurs

Tots els grups han votat a favor de declarar deserts els lots 1 i 2 de les obres de l’escola la Mirada, amb l’objectiu de presentar al març una nova proposta de licitació. El govern defensa que durant aquest temps han treballat amb l’equip tècnic, redactors i empreses de fusta per comprovar que el problema era el canvi de preu de la fusta, com han indicat les empreses interessades que no s’hi van presentar mitjançant una enquesta. El tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, diu que no es preveu que la variació del preu sigui de més d’un 20% i, per tant, no caldrà començar de nou el tràmit; només modificar el projecte existent.

Paral·lelament ERC-MES, PSC, Ciutadans i CUP-PC també han votat a favor a les al·legacions com a resposta formal al recurs presentat per l’ Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) al Tribunal Català de Contractes tot dient que no són part interessada en la licitació. Junts s’ha abstingut. El tinent d’alcaldia assegura que no tenen resposta encara a la petició de mesures cautelars.

Adhesió a l’Estratègia metropolitana de Comunitats Energètiques Locals

Tots els grups han votat a favor de l’adhesió a l’Estratègia metropolitana de Comunitats Energètiques Locals que ha de permetre fer xerrades i esdeveniments i formar els tècnics municipals per fer assessorament em aquesta matèria. No suposa cap cost per a l’Ajuntament.

Aprovació definitiva del Pla d’emergència en situacions de sequera

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació definitiva del Pla d’emergència en situacions de sequera, aprovat inicialment al desembre. Es desestimen les al·legacions presentades per Aigües de Barcelona SA i s’aprova definitivament el document.

Es tracta d’un pla obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants i que preveu que el consum per habitant i dia baixi dels 234 litres a 166 com a màxim en moments de sequera. Això suposa mesures com canvis en la gestió del verd urbà i la neteja de la via pública i restriccions concretes per a empreses i particulars –reg, piscines, indústria...–. Segons la comissionada d’emergència climàtica, Alba Gordó, el document és un referent per a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Els articles publicats a la secció d'Opinió són responsabilitat de l'autoria de cada escrit.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article