Què passarà en el primer ple d'aquest mandat?

per Xavier Boix

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

L'alcadessa Mercè Conesa al ple de constitució. Foto: Xavier Boix

Un cop passat el ple de constitució del nou consistori i tenint ja clar els regidors i regidores i com ha quedat tot plegat, ara comença el mandat 2015-2019. Els primers passos públics els ha donat l'alcaldessa donant a conèixer el que es diu "el cartipàs" municipal, altrament dit govern municipal. Aquesta decisió li competeix a ella, una decisió que es circumscriu al que és l'organització del seu govern en minoria i en solitari. Almenys de moment, pel que podem saber.

Mercè Conesa va explicar en compareixença pública que les tinences d'alcaldia recauran en 5 dels membres de la seva candidatura: Carmela Fortuny, Cristina Paraira, Damià Calvet, Carles Brugarolas i Susanna Pellicer, que perd pes en l'organigrama. Sota aquesta primera "capa" política es dibuixa una segona de regidories delegades en la qual apareixen Joana Barbany, Esther Salat, Joan Puigdomènech, Mayte Pérez i Eloi Rovira.

Fins aquí tot el que ha aprovat l'alcaldessa directament. Però aquests dies hi ha negociacions intenses i discretes entre diferents partits amb la majoria convergent. En principi sembla que Conesa s'ha decantat per l'esquerra local i participen amb més o menys intensitat - no hem pogut esbrinar en quins termes s'està parlant-. Unes negociacions que haurien de fer possible el que s'ha d'aprovar en el primer ple de mandat. Un ple extraordinari on s'aproven qüestions molt importants pel funcionament del govern i del propi ajuntament i on els partits de l'oposició, en una situació en la que CiU ha perdut la majoria absoluta, haurien de fer valdre la seva força per impulsar els seus compromisos electorals.

Què es decideix en aquest primer ple de mandat?

El primer ple de mandat serveix per donar compte - explicar a la resta de grups - la decisió que ha pres l'alcaldessa sobre l'organització del seu govern i les àrees. No és un tema menor perquè aquesta decisió condiciona les comissions informatives, que són les 5 àrees on l'oposició controla l'acció de govern.

Però més enllà d'aquest punt, que no es vota, hi ha d'altres que requereixen de la votació de la resta de grups i, per tant, de la capacitat de negociació de CiU. Fa quatre anys en un ple com aquest es va aprovar, amb majoria absoluta, nomenar el personal de confiança o d'assessorament especial entre qui hi havia la secretària particular d'alcaldia (45.961€ de sou brut anual), el cap de gabinet d'alcaldia, premsa i comunicació (75.000 €), l'adjunta al cap de gabinet (40.000€), la cap de premsa adjunta al cap de gabinet (48.000€) , el coordinador d'entitats esportives (40.000€) i els secretaris dels Grups Municipals (un per grup amb una retribució de 26.440€ menys CiU que en tenia 2). En el mateix ple també es va aprovar nomenar el personal directiu següent: la gerent municipal (amb una retribució bruta de 83.277€ anual), el director d'àmbit de gestió de territori i qualitat urbana (80.000€), la directora d'àmbit de gestió de governança i economia (80.000€), el director d'àmbit de gestió de serveis a les persones (80.000€), la directora d'àmbit d'informació i comunicació (61.000€), el director d'àmbit de recursos humans (61.000€), el director de Planificació Territorial (61.000€), el director d'obres als districtes (61.000€), la directora de Medi Ambient (61.000€), la directora de polítiques socials (61.000€), el director d'esports (61.000€), el director de Tecnologia (61.000€), el director del Centre Cultural (65.467€) i el coordinador del Patronat Municipal d'Educació (61.000€). En total 5 càrrecs de confiança i 14 directius amb un rang important nomenats per CiU. Cal tenir en compte però que, segons la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el seu article 13.2 "la seva designació (la dels directius) ha d'atendre principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i s'ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència", cosa que no ha fet mai el nostre ajuntament... Durant el mandat s'han afegit altres càrrecs a l'ajuntament, com el gerent de PROMUSA i altres directius d'aquesta empresa i ha hagut canvis aprofitant la majoria absoluta de CiU.

En aquell ple, amb majoria absoluta, es va aprovar la delegació d'alcaldia al ple d'un seguit de competències urbanístiques per millorar la transparència, com ara aprovacions inicials de Plans Parcials Urbanístics, Plans Especials, Plans de Millora Urbana i altres figures de planejament, així com l'aprovació de convenis urbanístics. Però també es va aprovar, per exemple, la delegació a la Junta de Govern per part del ple de l'aprovació dels preus públics, una de les polítiques fiscals més importants de la política local.

També s'aprovarà l'horari i el dia en que es fan els plens i seria positiu que es facin en una hora en que la gent del carrer pugui ser present en els debats. El reglament de participació, per exemple, permet que col·lectius afectats per un punt del debat hi puguin intervenir, altrament no ho podrien fer.

Un altre dels punts claus i que ha estat un dels temes de debat a la campanya electoral, juntament amb l'estructura política de càrrecs de confiança, és la dedicació i les retribucions que han de tenir els càrrecs electes en el proper ple. Fa quatre anys es va aprovar que 2 tinències d'alcaldia percebessin 60.744€ bruts anuals i 2, 52.770€. Pel que fa a les regidories delegades, 3 percebrien 47.529€, 4, 28.430€ i una, 59.795€. A aquestes dades cal afegir que l'alcaldessa no rebia res perquè guanyava el seu sou com a vicepresidenta de la Diputació - més de 100.000€ - i la regidora sense delegacions tenia assignats 23.989 €, com els i les portaveus dels grups municipals (més endavant es va canviar perquè es cobra només per assistència real a reunions de comissions i ple). També s'aprova les assignacions als grups municipals, que és amb el que aquests poden fer la seva tasca política durant els quatre anys i que consisteix en un fix per grup - 9.000€/any - i un variable - 6.000€/any/regidor -.

En aquest ple també pot ser que s'aprovi un d'aquells punts que segurament són motiu de negociació aquests dies entre alguns dels grups: la representativitat en organismes municipals i supramunicipals. El ple és més plural, per tant aquesta hauria de ser-ho. Quin pes tindrà cadascú al Patronat Municipal d'Educació?, i al consell d'administració de cugat.cat?, i al Centre Cultural?, i a l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Económica i Societat de la Informació? I al XEIN? Qui serà el o la vicepresident de la comissió especial dels Rodals de la Torre Negra? I de la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21? I no parlem dels seus òrgans generals que es reuneixen un cop l'any per donar informació sinó de les juntes generals on fa molts anys que no ha entrat cap grup de l'oposició. I qui anirà en representació de Sant Cugat a l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona? I a l'AMTU? I al Consorci del Parc de Collserola? I al Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, quines dues regidores o regidors s'asseuran al costat de l'alcaldessa?

I amb tot, encara quedarà com es gestiona la presidència dels consells de districte i altres òrgans de participació que poden ésser presidits per qualsevol dels i les regidores del consistori com preveu el reglament de participació tant en el seu article 37.1 "la presidència del consell de barri serà exercida pel regidor/a del barri" o l'article 42 "seran presidits per l'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui i correspondrà al propi Consell el nomenament de sots-president/a". Qui pogués veure les negociacions per un foradet no?

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article