En quin punt es troben la Mirada i el bosc de Volpelleres després de la inadmissió del recurs de l’ADENC al Tribunal Català de Contractes?

La via oberta al Tribunal Superior de Justícia manté el principal interrogant judicial del procés

per Jordi Pascual Mollá

Ecologia

SOS Bosc i l'ADENC, amb el suport d'altres col·lectius ecologistes, s'han mobilitzat i han engegat una estratègia judicial per intentar aturar la construcció de la Mirada al bosc de Volpelleres
SOS Bosc i l'ADENC, amb el suport d'altres col·lectius ecologistes, s'han mobilitzat i han engegat una estratègia judicial per intentar aturar la construcció de la Mirada al bosc de Volpelleres | SOS Bosc
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

El dijous al vespre l’Ajuntament va comunicar que el recurs presentat per l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) a la licitació per fer el nou edifici de la Mirada al bosc de Volpelleres havia estat inadmès a tràmit pel Tribunal Català de Contractes. Es considera que, tot i que les entitats sí que poden presentar recursos a licitacions, l’ADENC no està legitimada per fer-ho perquè el recurs no responia a la defensa dels interessos col·lectius dels seus associats ni als objectius recollits als estatuts de l’entitat.

Amb el recurs descartat, l’Ajuntament pot seguir amb el procés de licitació iniciat al desembre, un concurs amb un preu de sortida de 8,4 milions d’euros (IVA inclòs) i divisió en quatre lots. El Tribunal se centra en la manca de legitimació de l’entitat per presentar el recurs i, per tant, no entra a valorar els arguments de l’ADENC, que considera que la tramitació ha vulnerat els principis de transparència, coincideix amb un altre projecte municipal d’obres que suposaria duplicar l’actuació contemplada al lot 1 i contempla una divisió per lots no justificada.

Com queda el concurs?

Sense acceptar-se el recurs de l’ADENC, el concurs públic no té cap canvi i, per tant, segueix amb els plecs de clàusules previstos. El primer lot fa referència als treballs previs, enderrocs i tales, el segon a l’edificació, el tercer al sistema de condicionament, instal·lacions i serveis i el quart a la jardineria i el rec. Es preveu una durada de l’obra de 18 mesos des de la formalització del contracte.

El primer i el darrer lot s’adjudicaran amb criteris de puntuació automàtics: només la proposta econòmica per al primer i un 60% la proposta econòmica i un 40% les millores de les garanties en el quart. Els altres dos lots són més complexos i el preu només té un pes d’un 20% en tots dos, valorant-se altres aspectes com la planificació de l’obra, els sistemes constructius, els criteris ambientals i l’ampliació de les garanties, entre d’altres.

Ara bé, el lot 2 del concurs, referent a la construcció de l’edifici, va quedar desert per la no-actualització dels preus de les matèries primeres; obligant l’Ajuntament a plantejar una revisió que ha suposat un sobrecost d’1,29 milions d’euros. Tal com està estipulat al conveni amb el Departament d’Educació, l’Ajuntament pagarà íntegrament l’obra i posteriorment la Generalitat farà un retorn de com a màxim 5,2 milions d’euros. Comptant la redacció del projecte i la direcció d’obres, el conjunt de la despesa ascendeix a 9,2 milions tot i que podria tendir a la baixa en funció de les ofertes econòmiques presentades per les empreses.

I la resta de recursos dels col·lectius ecologistes?

Més enllà del recurs al Tribunal Català de Contractes, l’ADENC, com a representant de SOS Bosc Volpelleres, ha presentat diversos recursos administratius durant les tramitacions vinculades a aquest projecte. Hores d’ara queda un gran recurs, el més important, pendent de resoldre. És el que l’entitat ecologista va presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en contra de la modificació urbanísitca per la qual es desplaçava l’àrea d’equipaments a l’actual accés del bosc i, en conseqüència, la zona verda a la parcel·la on s’havia previst fer inicialment l’escola, una possibilitat descartada pel govern arran d’un informe de Protecció Civil per la franja de protecció de Renfe.

La comunitat educativa de l'escola ha protestat per la provisionalitat en mòduls prefabricats des del 2016 | AFA Escola la Mirada

El recurs presentat i admès a tràmit fa referència exclusivament a la modificació urbanísitca, és a dir, al dibuix sobre el plànol. Si el TSJC donés la raó a l’ADENC, obligaria a revertir la modificació i, en conseqüència, l’escola no es podria fer a l’emplaçament escollit pel govern ja que aquest tornaria a ser zona verda no urbanitzable. És per això que l’entitat ecologista va demanar l’aplicació de mesures cautelars per evitar que es pugui començar l’obra fins que es resolgui el recurs, una petició que encara no ha estat resposta.

Sí que ho ha estat la petició de l’ADENC d’ampliar aquest recurs per incorporar l’aprovació del projecte arquitectònic, del qual es deriva la licitació. En aquest cas, el TSJC no ha acceptat unificar els dos afers en una única causa i, per tant, els ecologistes tenen dues opcions: conformar-se amb un únic recurs o presentar-ne un altre a un tribunal contenciós administratiu, el que suposa una nova tramitació i un nou pagament. L’ADENC havia argumentat l’existència del recurs al TSJC en el seu recurs davant del Tribunal de Contractes.

L’acceptació o no de les mesures cautelars és clau per a la construcció o no de l’escola. Si no s’accepten les mesures cautelars, l’actuació es podrà realitzar igualment i, en cas d’una sentència desfavorable a la modificació urbanística –o al projecte, si es presenta un nou recurs–, l’Ajuntament tindria una condemna de caire econòmic o per aturar les obres si no s’han culminat. Si s’accepten les mesures cautelars, no es podrà començar l’actuació fins que es resolgui el recurs.

El mentrestant dels infants de la Mirada

Mentre la via judicial segueix el seu camí, els infants de l’escola la Mirada segueixen en mòduls prefabricats. L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA), crítica amb aquesta situació que arrastren des del 2016 i sense un horitzó clar de quan podran tenir l’edifici definitiu, demanen al govern que es prenguin mesures perquè la provisionalitat sigui el menys problemàtica possible.

Per a les famílies és clau trobar solucions a la manca d’una pista esportiva, a la impossibilitat de tenir una cuina –i, per tant, un menjador escolar equiparable al de la resta de les escoles– o un espai de biblioteca, alhora que veuen amb preocupació que la instal·lació de nous mòduls cada anys empetiteixi el pati. El govern té el compromís de resoldre tots aquests afers i per això, arran del darrer retard en la tramitació, ha constituït una taula de seguiment amb les famílies i la comunitat educativa en què es tracten aquests afers.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article