Punts de govern al Ple de maig: debat pressupostari, la Mirada i horts urbans

La licitació i l’actualització del conveni de la Mirada han estat claus a un Ple en què molts dels punts s’han introduït d’urgència

per Jordi Pascual Mollá

Política

L'alcaldessa, Mireia Ingla
L'alcaldessa, Mireia Ingla | Jordi Pascual Mollá
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

26 punts de govern han marcat la sessió plenària de maig a l’Ajuntament amb temes com el canvi de preus de la deixalleria, el carril bici que ha d’unir Sant Cugat amb Rubí i el reglament d’horts urbans. Un dels punts incorporats d’urgència ha estat una modificació pressupostària molt debatuda, també la licitació de la Mirada així com l’actualització del conveni. A continuació fem un repàs dels principals punts de govern. També pots consultar les mocions debatudes i la crònica.

Renovació de Agniezka Navarro com a Jutgessa de Pau substituta

Tots els grups han votat a favor de la renovació de la Jutgessa de Pau substituta de #SantCugat, un càrrec que ostentarà Agniezka Navarro. Ara fa un any el Ple va renovar Ana Maria Osa com a Jutgessa de Pau titular, que des del càrrec ha demanat la digitalització del jutjat per poder acollir declaracions a distància.

Nou càrrec directiu i estabilització de places

Tots els grups han votat a favor de la creació d’un càrrec de direcció d’àmbit de gestió de recursos humans, organització, qualitat, transparència i bon govern. Amb una retribució de 78.298,32 euros bruts anuals.

L’objectiu d’aquesta plaça és encarregar-se de la tramitació de l’estabilització de places, que afecta a un 53% de la plantilla de l’Ajuntament i dels organismes dependents, segons les dades facilitades pel govern. Al Ple també s’ha votat l’inici de l’oferta pública d’ocupació amb el suport de tots els grups. En total són 410 places, que es regularitzaran 55 per concurs d’oposicions i la resta per concurs de mèrits. L’objectiu és que l’oferta es faci pública l’1 de juny i a partir d’aquí es preparin els concursos de cada plaça en negociació amb els sindicats.

Pagament de 489.273,13 euros fora de contractes

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor del pagament 489.273,13 euros fora de contracte per serveis que se segueixen prestant tot i el venciment dels contractes. Clece és, de nou, l’empresa que més diners rep, per la neteja dels equipaments municipals, amb 279.401,87 euros, seguida de Jardineria el Cedre amb 63.453,11 euros. Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra.

Des de principis del mandat i fins al Ple passat l’Ajuntament havia pagat 18,6 milions d’euros amb aquest mecanisme, tal com vam explicar en aquesta primícia que revisa les actes de la junta de govern i els punts del Ple. Hi ha contractes que es regularitzaran properament. Un d’ells és el del manteniment de les zones verdes del nord del municipi, pel qual es paga al Cedre. Ja s’ha adjudicat el concurs.

Increment d’alguns dels preus de la deixalleria per a comerciants i petits industrials

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’increment de diversos preus de la deixalleria, referents a les bombones de butà, els dissolvents, envasos, fitosanitaris, productes comburents i altres. Els preus s’apliquen sobre comerciants i petits industrials. La modificació manté els límits d’unitats i quilograms d’entrada de cada deixalla. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut. Pots veure els detalls de la modificació aquí.

Una modificació pressupostària que retalla inversions i amplia partides per a festes populars, entre d’altres

ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor d’una gran modificació pressupostària introduïda d’urgència amb què es preveuen accions com dotar d’1,4 milions d’euros una partida d’activitats i festes, 380.000 euros de treballs externs i gairebé 100.000 en ajuts a aquestes. També s’incrementa en 8.200 euros les accions comunicatives institucionals, en 370.000 euros la defensa jurídica i en 155.000 l’adequació de l’espai de la Unió. Alhora, s’incorporen diverses partides d’increment de consums i altres partides importants com 336.000 euros d’aportació al consorci de la Unió i 715.000 per a la millora paisatgística de Rius i Taulet.

La majoria de partides provenen del romanent de tresoreria tot i que hi ha també baixes a partides com 77.000 euros per potenciar la zona esportiva del parc Central, 50.000 de la pista esportiva del patufet i 100.000 de les millores als pavellons. Es preveuen retallades en inversions: 800.000 euros en esportives, 213.000 en culturals, 100.000 en a edificis municipals, 230.000 euros en voreres i via pública, 531.000 euros en reposició de maquinària per a la brigada i 150.000 en a Villa Montserrat. Pots veure el detall de partides aquí.

Segons el tinent d’alcaldia d’Hisenda, Pere Soler, es concreten inversions esportives, millora de l'asfaltat, de la carretera de Rubí i altres inversions en mobilitat. L’oposició, Junts, Ciutadans i la regidora no adscrita, ha votat en contra tot criticant la poca antelació amb què han tingut la documentació i lamentant que es financi despesa corrent amb el romanent de tresoreria.

Continuïtat de servei un cop venci la darrera pròrroga del contracte del cementiri

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la continuïtat del servei del cementiri municipal un cop venci la darrera pròrroga del contracte vigent. Es preveu allargar la continuïtat de servei fins l’1 de juliol del 2024 per determinar el nou model de gestió. El contracte es va signar el 1997 per 20 anys i amb la pròrroga de cinc anualitats que acaben aquest 2022. El servei està en mans de l’empresa Gestió Integral de Cementiris Nomber SL. Per tant, es mantenen les condicions del contracte encara vigent. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut. El grup taronja considera que cal buscar la fórmula per reduir les taxes i que amb aquest acord no es podrà aplicar la revisió de preus fins el 2024-

Pròrroga del contracte de subministrament de senyalització

Tots els grups han votat a favor d’una pròrroga de dues anualitat, l’última possible, del contracte de subministrament del material de senyalització, abalisament i barreres de seguretat. Està en mans d’API Movilidad SA, que va demanar una suspensió temporal del contracte per la COVID-19, motiu pel qual s’allargarà més enllà de la data prevista. Suposa una despesa acumulada de 160.000 euros fins a juliol del 2024.

Aprovació definitiva del projecte de dos trams del carril bici a Rubí

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de les aprovacions definitives dels projectes per fer un carril bici a la carretera de Rubí. Es divideix en dues fases, una per al tram entre l’hipòdrom i l’av. Països Catalans i l’altra des de l’avinguda fins a la Via Augusta. Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra tot dient que no és una prioritat per a la ciutat.

L’Ajuntament ha rebut al·legacions a tots dos projectes: 12 de quatre empreses i persones al tram 2 i tres d’una única empresa al tram 3. Del tram dos s’accepten algunes de les propostes mentre del tercer es desestimen totes.Les acceptades fan referència a defectes a les publicacions de l’aprovació inicial, com la relació de béns i drets afectats així com la titularitat d’algunes parcel·les.

L’aprovació definitiva de tots dos projectes suposa obrir la porta a la licitació de les obres que han de permetre construir el carril bici als dos trams, unint així Rius i Taulet amb la Via Augusta.

Projecte per repavimentar els vials de Sant Cugat

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació de la memòria valorada per a la repavimentació dels vials de Sant Cugat, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros (xifra arrodonida). Afecta a 58 vials del municipi.

Recurs al Tribunal Català de Contractes contra el concurs del servei d’atenció domiciliària

L’Asociación Estatal de Entitades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) ha presentat un recurs al Tribunal Català de Contractes per l’increment salarial recollit la licitació del servei d’atenció domiciliària (SAD). Els criteris d’adjudicació preveuen una gradació de la puntuació a obtenir en funció del percentatge de millora salarial, el que ASADE considera que no està vinculat a l’objecte del contracte i suposa discriminar les empreses que s’hi presenten. A l’entitat estan associades algunes de les grans empreses del sector com Clece, OHL Servicios Ingesan i Domus Vi.

Al Ple tots els grups han votat a favor de la ratificació de les al·legacions presentades per l’Ajuntament mitjançant un decret d’alcaldia.

Recursos judicials en l’àmbit d’urbanisme

El tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, ha donat compte de la desestimació de dos recursos contenciosos administratius presentats per Núñez i Navarro en contra de modificacions urbanístiques del 2017 i 2018. En canvi, sí que va acceptar i sentenciar a favor de Núñez i Navarro en el cas de la modificació a l’entorn de Can Magí i Torreblanca, deixant sense efecte la modificació del PGM del 2017.

Recuperació d’una finca del carrer Víctor Hugo

Tots els grups han aprovat un requeriment per recuperar la titularitat d’una finca del carrer Víctor Hugo tancada amb un cadenat i uns horts fets per una persona. És de titularitat pública i està qualificada com a zona verda.

Licitació de les obres de la Mirada

ERC-MES, PSC, Ciutadans, CUP-PC i la regidora no adscrita han votat a favor de l’aprovació de la licitació de les obres de l’escola la Mirada després que el concurs anterior quedés desert als lots 1 i 2. Amb les darreres modificacions el cost total de l’actuació ascendeix a 9,7 milions d’euros, 5,2 dels quals pagarà la Generalitat. Junts s’ha abstingut tot dient que entenen que el tràmit és correcte però rebutgen l’emplaçament escollit. El govern no té constància del nou recurs anunciat per l’ADENC ni de les mesures cautelars que van demanar al recurs anterior.

El Ple també ha aprovat l’addenda del conveni per retardar el pagament per part de la Generalitat per ajustar-se així al darrer retard. Tots els grups hi han votat a favor. La regidora d’Educació, Pilar Gorina, ha defensat que no es preveu cap retard en la instal·lació de mòduls de cara al curs vinent, a més de treballar-se en altres aspectes com una pista poliesportiva per al barri i amb ús escolar durant l’horari lectiu i d’extraescolar, entre d’altres.

Reglament dels horts urbans

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació del reglament dels horts urbans municipals. És una aprovació inicial que obre un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. El document pretén regular les llicències temporals d’ús privatiu d’aquests terrenys per a un període màxim de quatre anys, amb una taxa bonificada al 100% per a les entitats incloses al registre municipal d’entitats i pagament d’aigua, llum i pòlissa.

L’Ajuntament es compromet a fer una convocatòria oberta cada quatre anys perquè hi puguin accedir entitats del municipi, que es poden presentar per separat o conjuntament. S’adjudicaran en base als criteris de valoració de cada convocatòria. Al document també s’especifiquen altres aspectes com ara l’assegurança, els horaris, els drets i deures o l’extinció de l’autorització, entre d’altres. Pots veure el reglament complet aquí.

Pròrroga del contracte de telecomunicacions

Tots els grups han vota a favor de la segona pròrroga del lot 1 del servei de telecomunicacions aplicats a la innovació per un valor total de 382.961,39 euros per al 2022 i 2023. El contracte està en mans d’una UTE formada per tres empreses del grup Telefónica.

Els articles publicats a la secció d'Opinió són responsabilitat de l'autoria de cada escrit.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article