Punts de govern del Ple de juny: transport urbà, Consell de Cultura, nou model de l’OMET i pla antifrau

28 punts i dos afegits d’urgència han marcat el Ple en què Núria Gibert ha deixat l’acta de regidora

per Jordi Pascual Mollá

Política

Sessió plenària ordinària de juny del 2022
Sessió plenària ordinària de juny del 2022 | Raquel Pérez - Ajuntament de Sant Cugat
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

28 punts i dos afegits d’urgència, un d’ells referent al conveni per traspassar la competència del transport urbà a l’Àrea Metropolitana –un dels punts més rellevants del Ple–, han marcat la sessió plenària de juny, la darrera amb Núria Gibert com a regidora de la CUP-PC després d’haver anunciat la seva renúncia. A continuació repassem els principals punts de govern. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Aprovació definitiva del reglament del teletreball

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació definitiva del reglament de teletreball de l’Ajuntament, aprovat inicialment al Ple de desembre. La proposta ha rebut al·legacions de la IAC-CATAC i de la Intersindical, acceptades quasi íntegrament. Tot i que Ciutadans havia anunciat la presentació d’al·legacions a l’aprovació inicial, no consten a l’expedient. El reglament descriu el teletreball com una forma d’aconseguir més eficàcia en la prestació dels serveis i d’afavorir la conciliació. Pots veure el reglament complet aquí.

Aplicació del procediment per revisar preus

Junts, ERC-MES, PSC, CUP-PC i la regidora no adscrita han votat a favor d’acollir-se al reial decret de l’1 de març que permet modificar els preus de contractes d’obres i subministraments per millorar la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística. La revisió de preus es contempla com una mesura excepcional quan s’acrediti que hi ha hagut un canvi dels preus dels materials emprats per a l’obra. S’estableix així el procediment a seguir per aplicar la revisió de preus. Ciutadans s’ha abstingut.

288.585,44 euros en pagaments fora de contracte

Junts, ERC-MES, PSC, CUP-PC i la regidora no adscrita han votat a favor dels reconeixements de crèdit per factures fora de contracte per un valor total de 523.730,11 euros. Suara Serveis, la cooperativa encarregada de l’atenció domiciliària, és l’empresa que més diners rep fora de contracte en aquesta ocasió: 288.585,44 euros. Ciutadans ha votat en contra.

Inici del tràmit pera un préstec de 4,3 milions d’euros per a Promusa, Can Monmany, l’OAMCC i Cugat.cat

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de les clàusules per contractar un préstec de 4.326.257,32 euros milions d’euros per traspassar a Promusa (2 milions per a habitatge i més de 2 milions en ampliació de capital), a l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cutlural (45.000), a Cugat.cat (60.000) i per invertir a Can Monmany (219.690).

Junts s’ha mostrat favorable però ha dit que Promusa es pot finançar mitjançant el romanent de tresoreria acumulat i desbloquejat per així evitar els interessos dels préstecs. El govern ha respost criticant l’herència rebuda a Promusa, tot referint-se als terrenys conveniats amb l’IMPSOL. Ciutadans s’hi ha oposat tot dient que Promusa no és eficient en el compliment del seu objectiu com a empresa pública. La regidora no adscrita també ha votat en contra.

Modificació dels preus de les escoles bressol i de l’Escola de Música

Tots els grups excepte la regidora no adscrita, que s’ha abstingut, han votat a favor de la modificació de preus públics del Patronat Municipal d’Educació perquè el darrer curs de les escoles bressol sigui gratuït. També es modifica el preu de 14 dies de l’activitat d’estiu de les escoles bressol sigui de 115,36 euros (abans no era proporcional amb el preu del mes complet) i s’eliminen els grups reduïts de 9 a 13h per falta de demanda. També s’aplica una quota reduïda de 170,3 euros al mes per als infants amb necessitats específiques de suport educatiu. Alhora es redueix el preu de dues assignatures i s’incrementa el de dues més de l’Escola de Música. A l’Escola de Música els alumnes de grau professional tenen un descompte del 10% i les famílies nombroses, monoparentals i múltiples d’un 32,6%. Pots veure els nous preus aquí.

Darrera pròrroga del contracte de subministrament de material elèctric per a la brigada d’obres

Tots els grups han votat a favor de la segona i darrera pròrroga anual del subministrament de material elèctric per a la brigada, per 76.520 euros (amb IVA). El contracte està en mans de Subministraments ABC Rubí SL.

Projecte per arranjar la platja de la piscina de la Floresta

Tots els grups excepte Ciutadans, que s’ha abstingut, han votat a favor de la memòria del projecte per arranjar el paviment de la platja de la piscina municipal de la Floresta, un document fet pels equips tècnics de l’Ajuntament i que preveu un cost de 113.428,73 euros (IVA inclòs).

Obres de reforma i arranjament de l’escola la Floresta

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del projecte per a les obres de reforma i arranjament de l’escola la Floresta per un valor de 380.189,78 euros (IVA inclòs). L’actuació preveu retirar revestiments i l’aplacat ceràmic de l’arrimador de les escales, sanejar les superfícies, instal·lar un nou arramblador i pintar tots els revestiments. També es preveu substituir les portes de les aules i polir les superfícies de terratzo. L’aprovació inicial obre un període d’exposició pública en què es poden presentar al·legacions.

Conveni amb l’AMB per licitar el transport urbà

ERC-MES, PSC, CUP-PC i la regidora no adscrita han votat a favor de l’aprovació del conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè, amb el traspàs de competències, l’ens metropolità iniciï la tramitació del concurs públic per licitar el servei d’autobús urbà de Sant Cugat. Junts i Ciutadans s’hi han abstingut. El conveni permet que el servei se segueixi prestant en continuïtat de servei un cop vençut el contracte de l’Ajuntament fins que l’AMB adjudiqui el concurs, el que pot trigar uns tres anys, segons el regidor de Mobilitat, José Gallardo.

El regidor també explica que es preveu començar a treballar un segon conveni que ha de servir per redefinir les línies de l’autobús urbà. L’AMB assumeix el contracte actual i l’Ajuntament haurà d’aplicar millores. L’Ajuntament també ha de treballar en la renovació de quatre autobusos que incompleixen la Zona de Baixes Emissions tot i que hores d’ara no són sancionats perquè estan acollits a una darrera moratòria de sancions que acaba a l’octubre.

Gallardo no garanteix que els autobusos es puguin substituir abans de l’octubre però assegura que si no es poden renovar abans, l’empresa concessionària els substituirà provisionalment per altres de la seva flota. Pots veure el conveni complet aquí. Tractem més a fons aquest afer a la contracrònica de la sessió.

Modificació urbanística per a l’ampliació de l’institut-escola Catalunya

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial d’una modificació del planejament urbanístic instada pel Departament d’Educació per canviar els criteris d’edificabilitat per construir l’ampliació de l’institut-escola Catalunya. Amb l’aprovació inicial s’obre un període d’exposició pública en què es poden presentar al·legacions.

Delimitació amb Barcelona

Tots els grups ha aprovat una acta per definir la limitació entre els termes municipals de Sant Cugat i Barcelona. S’hi indiquen les coordenades exactes.

Sentències d’urbanisme, una de les quals sobre Torre Negra

El Ple ha informat d’una sentència que desestima el recurs d’una empresa en contra de la modificació del PGM a l’àmbit de la Torre Negra Segons el tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, la sentència condemna a costes a l’empresa: “Dels cinc contenciosos admesos a tràmit, quatre ja han tingut resolucions favorables per a l’Ajuntament”. El govern espera que el contenciós de Núñez i Navarro es resolgui properament”.

L’altra fa referència a la pedrera Berta, per a la qual hi ha una proposta de mantenir els elements naturals sorgits de l’explotació, amb la proposta de no reomplir l’antiga mina i fer-la visitable.

Refosa del Pla d’emergència en situacions de sequera

Tots els grups han votat a favor d’una refosa del Pla d’emergència en situacions de seguera a Sant Cugat per incorporar les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. No suposa un canvi en el sentit del document.

Pròrroga del contracte del control de sorolls

Tots els grups han votat a favor de la primera pròrroga i la modificació del contracte de control del soroll a Sant Cugat. La pròrroga anual del lot 1 (instal·lacions) suposa una despesa de 33.774,73 euros en benefici de l’empresa Axioma Consultors Acústics. La pròrroga anual del lot 2 (sonometries) suposa una despesa de 29.257,80 euros en benefici de l’empresa Enginyers Vibroacústics SL. A més, s’amplia el contacte en 9.215,80 euros el lot 2.

Aprovació definitiva del nou reglament del Consell de Cultura

Tots els grups excepte la regidora no adscrita, que s’ha abstingut, han votat a favor de l’aprovació definitiva del nou reglament del Consell de Cultura amb l’estimació parcial d’una de les dues al·legacions rebudes. El document marca el funcionament de l’òrgan de participació. El Consell s’haurà de reunir com a mínim una vegada cada sis mesos amb membres de la taula sectorial de Cultura i representants designats pel govern. Les entitats han d’estar inscrites al registre municipal d’entitats.

Amés, s’ha creat una figura de coordinació, que se suma als càrrecs de presidència, sotspresiència, secretaria, membres del ple del consell i de les taules de participació i comissions. Tots els càrrecs són no remunerats. El Consell ha de promoure debats temàtics, fer seguiment del Pla de Cultura, expressar la seva opinió en assumptes que se li consultin, analitzar projectes i programes culturals, debatre l’atorgament de subvencions i esdevenir un fòrum de debat, entre d’altres.

Pots veure el nou reglament complet amb totes les funcions i característiques de l’òrgan aquí.

Designació de les festes locals del 2023 per Sant Medir, Sant Pere i Sant Cebrià

Tots els grups han votat a favor de designar el 3 de març (Sant Medir) i el 29 de juny (Sant Pere) com a festes locals de Sant Cugat el 2023 i el 3 de març (Sant Medir) i el 16 de setembre (Sant Cebrià) a Valldoreix.

Conveni amb el Departament d’Educació per les despeses de l’institut-escola Catalunya

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per assumir les despeses de funcionament de l’institut-escola Catalunya. L’Ajuntament assumeix les despeses de funcionament i manteniment de l’electricitat, calefacció, subministrament d’aigua, manteniment ordinari, neteja i petites reparacions de primària i infantil. El Departament assumeix les mateixes partides corresponents a secundària així com el personal subaltern encarregat de l’edifici que ocupen els estudiants de secundària. Pots veure el conveni complet aquí.

Nou model de gestió de l’OMET

ERC-MES, PSC, CUP-PC i Ciutadans han votat a favor del canvi de model de prestació del servei públic de l’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom (OMET) amb què s’obre un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. La regidora no adscrita s’ha abstingut i Junts ha votat en contra. La nova proposta preveu que el nou contracte s’encarregui de l’esport en edat escolar, l’activitat física per a gent gran i adulta, activitats de lleure en períodes de vacances escolars, esdeveniments de caràcter puntual, suport als clubs i un pla de formació.

El regidor d’Esports, Francesc Carol, explica que ha vençut la darrera pròrroga i que aquesta és la base per licitar de nou el servei, ara sota la fórmula de contracte i no de gestió indirecta. Albert Salarich, regidor de Junts, diu que la proposta no s’ha consensuat i suposa empetitir l’àrea d’esports perquè es relega a l’OMET la relació amb els clubs, les peticions de pistes i dels campus esportius, entre d’altres. El regidor ha dit que la proposta pretén tenir un control més clar sense renunciar a la relació amb els clubs. Pots veure la documentació del canvi aquí.

Pla de Mesures Antifrau

ERC-MES, PSC, Ciutadans i la regidora no adscrita han votat a favor de l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau (PMA) que fa una anàlisi de la situació de l’Ajuntament i estableix un cicle antifrau per al control intern amb la concreció de mesures de prevenció. Algunes de les accions recollides ja es preveien per llei i, per tant, no tota la proposta precisa de dotació pressupostària. De cara a la ciutadania, es faran públiques dades i informes sobre la detecció de situacions recollides al PMA. S’especifiquen situacions com el conflicte d’interessos aparent, potencial i real així com la forma d’afrontar-los. Es potencia també la bústia antifrau interna de l’Ajuntament. Junts s’ha abstingut.

Renúncia de Núria Gibert

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, ha formalitzat la seva renúncia com a regidora de la CUP-PC, deixant les seves àrees en mans de Marco Simarro. El grup municipal preveu incorporar Oriol Sánchez com a regidor al proper Ple. Assumirà les àrees de Simarro.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article