Punts de govern al Ple de juliol: Pla Director de Policia Local, camí escolar de la Floresta i franges contra incendis

La incorporació d’Oriol Sánchez com a regidor i el nou Pla Director de la Policia Local han estat els principals punts que el govern ha portat a debat al darrer Ple del curs polític

per Jordi Pascual Mollá

Política

Ple municipal del 18 de juliol del 2022
Ple municipal del 18 de juliol del 2022 | Albert Canalejo - Ajuntament de Sant Cugat
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

La incorporació d’Oriol Sánchez com a regidor i el nou Pla Director de la Policia Local han estat els principals punts que el govern ha portat a debat al darrer Ple del curs polític. A continuació fem un repàs dels principals punts debatuts. També pots consultar les mocions i la contracrònica de la sessió.

Oriol Sánchez, nou regidor de la CUP-PC, i canvi de retribucions d’alguns regidors

Oriol Sánchez ha pres possessió del càrrec de regidor de la CUP-PC en substitució de Núria Gibert. Aquest punt va acompanyat del canvi de representants de la CUP-PC a les comissions informatives i altres òrgans municipals. Sánchez mantindrà una dedicació exclusiva amb un sou de 47.920,83 euros bruts anuals.

Paral·lelament s’han votat els canvis de retribució de dos regidors amb els vots favorables de tots els grups. Alba Gordó i José Gallardo passen d’un 73,04% de la jornada i 35.000 euros anuals bruts i un 100% i 47.920,83 euros respectivament a un 83,471% i 42,093,46 euros anuals bruts.

Reglament de les distincions a la Policia Local

Tots els grups han votat a favor l’aprovació inicial del reglament de distincions honorífiques i recompenses a la Policia Local, un document que també preveu poder atorgar aquests reconeixements al personal adscrit d’altres àrees. Es preveuen distincions d’honor al sacrifici o al mèrit, amb tres distincions (daurades, argent i bronze).

Les de sacrifici reconeixen les persones afectades per accident, mutilació o malaltia greu en l’exercici de la seva feina. Les distincions a l’honor posen en valor l’eficiència en la prestació dels serveis. Són distincions que poden tenir associades una gratificació econòmica.

És una aprovació inicial que obre un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions. Pots veure el reglament complet aquí.

Pla Director de la Policia Local

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació inicial del Pla Director de la Policia Local, un document que té en compte els darrers canvis normatius i el model de policia de proximitat. Ciutadans s’ha abstingut tot dient que l’aprovació arriba tard i que l’aplicació o no dependrà del nou cap de Policia Local. L’aprovació inicial suposa obrir un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions.

Es marca l’objectiu d’entendre la seguretat com un bé públic, en construcció constant i compartida. Fa referència a una seguretat integral que supera les funcions de la Policia Local. El Pla incorpora la carta de serveis, les accions per ser considerada Policia verda i amiga dels animals i un recull de bones pràctiques.

S’acaben definint plans d’acció per al canvi de direcció de la Policia Local, l’actualització de l’organització, la gestió de la informació i l’organització de grups operatius per a aquesta. Es marca el repte d’incrementar el nombre d’efectius, incorporar la innovació tecnològica digital, impulsar la Policia verda, crear una carta de serveis i implantar el manual de bones pràctiques. Pots veure el document complet aquí.

Memòria de mesures per pal·liar la Covid-19

El govern ha donat compte de la memòria de les mesures adoptades per ajudar a pal·liar els efectes de la Covid-19. Carles Brugarolas, regidor de Junts, i Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, han criticat la poca ambició en la reducció de la recaptació mitjançant l’eliminació i reducció de taxes i preus públics. El tinent d’alcaldia d’Hisenda, Pere Soler, ha recordat que es van fer moltes mesures de suport mitjançant la despesa i ha posat en valor la recaptació d’impostos com la forma de fer inversions i actuacions a tot el municipi.

Més de 600.000 euros en factures fora de contracte

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor del reconeixement extrajudicial de crèdits per un valor de 364.812,28 euros en factures fora de contracte. La partida més important és de 157.328,64 euros per a Suara Serveis, pel servei d’atenció domiciliària del maig.

Aquesta vegada, a més, s’ha incorporat un altre punt de reconeixements extrajudicials de crèdits per a pagaments que no estaven previstos en cap partida pressupostària, ascendint a 337.744,37 euros, amb 279.401,87 euros de la neteja d’edificis municipals de Clece. El tinent d’alcaldia d’Hisenda, Pere Soler, explica que s'ha buscat la segona fórmula perquè són contractes que es liciten però no s'han adjudicat a temps i, per tant, es treu la partida de la baixa de les licitacions en curs. Ciutadans ha mantingut la crítica pel retard en la regularització mentre Junts ha reconegut que s’avança en la posada al dia dels contractes pendents.

Rectificació del plec de clàusules per contractar un préstec

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la modificació del plec de clàusules per a contractar un crèdit de 4,3 milions d’euros dividit en dos lots. El primer lot de 3,2 milions preveu una amortització de nou anys i el segon és de 2 milions i preveu un període d’amortització de vuit anys. Es preveu destinar 2 milions a fer habitatge públic i 2 més a ampliar el capital de Promusa. La resta es divideix entre inversions a Can Monmany, tranferències al Teatre-Auditori i les biblioteques i a l’empresa pública Cugat.cat. Ciutadans s’ha abstingut tot dient que l’afer no s’ha tractat en comissió informativa.

Pròrroga del contracte de manteniment de les portes automàtiques

Tots els grups han votat a favor de la primera pròrroga anual del contracte de manteniment de les portes automàtiques de l’Ajuntament per un import de 7.033,16 euros (IVA inclòs). El contracte està en mans d’Orona.

Darrera pròrroga del contracte de manteniment de l’enllumenat públic

Tots els grups han votat a favor de la darrera pròrroga bianual del contracte de gestió de l’enllumenat públic, el centre de control de transit i de manteniment i inversió de l’enllumenat en mans de Citelum. La pròrroga suposa una despesa de 7,1 milions d’euros per a l’Ajuntament.

Continuïtat de servei de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal i selectives especials i de gestió de deixalleries

Un cop acabat el contracte de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal i selectives especials així com la gestió de la deixalleria del centre, la mòbil i els mini punt verds, el Ple ha aprovat, amb els vots favorables de tots els grups, la continuïtat de servei fora de contracte fins que es prepari la nova licitació. D’aquesta manera, el servei segueix en mans de l’empresa Engrunes fins que s’adjudiqui de nou. Per ara es fa una reserva de 895.297,29 euros (IVA inclòs) per una anualitat.

Darrer tràmit municipal per fer un parc al carrer Pahissa, 14

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la modificació del Pla General Metropolità al carrer Pahissa, 14, a l’Eixample Sud, per fer-hi un parc públic. És la redefinició d’una modificació tramitada el mandat passat. Existeix un conveni amb la propietat per pagar-los 1,13 milions d’euros. Era una parcel·la edificable però l’existència d’una alzina catalogada i d’altres elements de patrimoni arquitectònic ho impedia. La d’aquest Ple és l’aprovació definitiva, que només precisarà el vistiplau de la Generalitat per fer-se efectiva. L’aprovació inicial es va fer al desembre. Ciutadans ha votat en contra tot dient que beneficia una família propera a Convergència, essent un conveni signat el mandat anterior.

Aprovació definitiva del camí escolar de la Floresta

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació definitiva del camí escolar de la Floresta, amb la proposta de rebutjar les tres al·legacions que s’han rebut durant el període d’exposició pública. L’aprovació inicial es va fer al Ple de febrer. Es respon així a una reivindicació històrica de l’AFA de l’escola de la Floresta.

Aquest afer va generar el descontent dels antics integrants d’una comissió del Consell de Barri de la Floresta, que han presentat una de les al·legacions rebutjades. Demanaven tenir en compte el treball previ fet per la comissió, posant en dubte el sentit únic a alguns trams i proposant itineraris alternatius per al camí escolar. La comissió va quedar inactiva després d’aquest debat a l’espera d’incorporar persones que la tornessin a activar.

La proposta preveu actuar des del pont del Diari fins a l’escola, eliminant el doble sentit a un tram del carrer Margarit i ampliant les voreres i posant espais de prioritat per a bicicletes. Segons el tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, es preveu un pressupost d’1,08 milions d’euros i les obres es podrien iniciar al primer trimestre del 2023.

Darrera pròrroga del contracte de manteniment de franges contra els incendis

Tots els grups han votat a favor de la segona i darrera pròrroga anual del servei de manteniment de franges per la prevenció dels incendis forestals. El contracte es troba en mans de l’empresa Taler i la pròrroga suposa una despesa de 192.283,08 euros per un any. Cal tenir en compte que en un context d’emergència climàtica, l’Associació de Propietaris i Veïns de les Planes han demanat reforçar la neteja de franges perquè es faci més habitualment.

Canvi del tipus d’interès del préstec del Mercat Vell i pagament de les despeses del Mercat de Torreblanca

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de canvi del tipus d’interès del préstec de l’empresa gestora del Mercat Vell del qual l’Ajuntament n’és avalador. Ciutadans s’ha abstingut. Ara se situa en un 3.25%. Tots els grups han votat a favor del traspàs de 13.409,80 euros a l’associació gestora del Mercat de Torreblanca per sufragar les seves despeses.

Municipalització de la grua municipal

ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’expedient d’establiment del servei de retirada de vehicles, l’inici del tràmit d’internalització d’aquest servei, que passarà a prestar l’empresa pública Promusa quan es prepari el traspàs. Cal tenir en compte que aquest contracte, caducat des del 2016, suposava el pagament de factures fora de contracte. El govern ja havia anunciat la intenció d’internalitzar-lo. Junts s’ha abstingut i Ciutadans ha votat a favor. Tractem més a fons aquest afer a la contracrònica de la sessió.

Segons la tinenta d’alcaldia de Bon Govern i Transparència, Lourdes Llorente, s’estudiarà la creació d’una empresa pública de prestació de serveis quan s’internalitzi també el servei de neteja dels equipaments municipals. No hi haurà subrogació de personal perquè Gruas Pablo no tenia personal adscrit a Sant Cugat i, per tant, Promusa haurà de fer noves contractacions per poder prestar el servei. La internalització va més enllà del servei de grua i també incorpora com un servei conjunt la gestió del dipòsit municipal i el tractament de residus d’aquest.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article