1.389 habitatges abans del 2030: les claus del nou Pla d’Habitatge Assequible

El nou Pla preveu el desenvolupament de Ca n’Ametller, la principal operació per crear habitatge públic, més enllà del 2030

per Jordi Pascual Mollá

Drets, Política

Entrega de claus de Promusa al 2019
Entrega de claus de Promusa al 2019 | Localpres
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

L’empresa pública d’habitatge, Promusa, ja ha aprovat el nou Pla d’Habitatge Assequible 2030, el document marc de les noves promocions d’habitatge de protecció oficial (HPO) i d’habitatge dotacional públic (per a gent gran o jove). El document, que només s'havia presentat inicialment sense la informació completa i al qual ha tingut accés elCugatenc, preveu construir 1.389 habitatges abans del 2030 i 1.600 –tots ells al futur desenvolupament de Ca n’Ametller– a partir d’aquell any. El conjunt d’actuacions suposa una inversió de 480 milions d’euros.

En total es preveu tenir 3.085 habitatges que se sumarien als 459 habitatges de lloguer existents, arribant així a un 10% d’habitatge assequible de lloguer. Promusa va fer promocions prèvies de venda, algunes de les quals no s’han recuperat com a propietat pública i d’altres precisen accedir-hi mitjançant la compra preferent. D’aquí surt la previsió d’adquirir 96 habitatges –inclosos als 3.085 d’objectiu del pla– mitjançant la fórmula del tanteig i retracte abans del 2030.

No tot són promocions totalment públiques. Abans del 2030 es preveuen 506 habitatges de promoció mixta i 650 més a partir d’aquell any. També es contemplen 102 habitatges cooperatius o de fundacions abans del 2030. El Pla preveu acordar modificacions del planejament amb els propietaris per obtenir sòl públic –el model seguit al Ragull Centre, previst per al 2027–, obtenir edificis per rehabilitar o solars per construir, utilitzar parcel·les qualificades d’equipament per fer habitatges dotacionals, utilitzar sòls de propietat municipal i desenvolupar l’anomenat ecobarri de Ca n’Ametller. Això suposa que alguns desenvolupaments tenen en paral·lel la construcció d’habitatges de mercat, 1.432 en total, 958 dels quals a Ca n’Ametller.

En la planificació temporal es preveu que aquest 2022 s’entreguin les promocions en construcció del carrer Jeroni Pujades i de les Cases dels Mestres de la Floresta. La següent promoció serà la de 48 HPO i 12 dotacionals del carrer Benet Moxó que s’enllestiran al 2025 i 2026 respectivament. És entre el 2025 i el 2027, les promocions recollides com a mig termini, que s’entregaran la majoria d’habitatges mentre algunes de les promocions històricament pendents, com la del Pla del Vinyet, queden previstes a llarg termini.

Can Vasconcel i Ca n’Ametller, els dos grans desenvolupaments

El desenvolupament de Ca n’Ametller, que tot just es troba en fase de participació ciutadana per definir com ha de ser el creixement de la ciutat a aquell barri. Els 1.600 habitatges públics o amb promocions mixtes que s’hi preveuen suposen el major nombre d’habitatges previstos al Pla i, alhora, el desenvolupament més llunyà en el temps. Dels 1.600 es preveu que se’n puguin entregar 600 abans del 2030 a l’àmbit de Can Matas Oest.

El Pla també preveu un altre gran desenvolupament –tot i que molt més petit que Ca n’Ametller– a Can Vascontel, entre Can Trabal i l’Arrabassada. És tracta d’un desenvolupament que hauria de servir per fer 130 habitatges de mercat i 116 públics i que s’entregaria al 2029. Precisarà de molta cura en la tramitació ja que hi ha part del sòl, al tocar de Collserola, que no és urbanitzable i, a més, es preveu com a parcel·les residencials aïllades. L’altra gran promoció serà la de Pla del Vinyet, prevista per al 2028 amb 158 habitatges de mercat i 92 públics.

A la part introductòria del document es recull un mapa dels desenvolupaments fets entre el 1976 i el 2017 on s’incorpora l’àmbit de la Torre Negra “pendent de desenvolupament (en circumstàncies especials)”. Hores d’ara aquest àmbit està qualificat de no urbanitzable però està pendent dels recursos judicials presentats pels petits propietaris i per Núñez i Navarro com a principal propietari. El govern confia que es consolidi la qualificació i es resolgui així un contenciós que es remunta gairebé quatre dècades.

Habitatge cooperatiu a sis parcel·les

A banda de l’entrega de claus de les Cases dels Mestres de la Floresta prevista per a enguany, el Pla contempla la creació d’habitatge cooperatiu o amb fundacions a cinc espais: Villa Argentina (Centre), el Jardí de les Fades (la Floresta), l’estació de la Floresta, Emeterio Escudero (la Floresta), Benet Moxó (Can Mates) i part del desenvolupament de Ca n’Ametller. En total representen 102 habitatges.

Una crítica al Pla anterior

El document justifica la creació d’un nou Pla tot i l’existència i vigència del pla precedent, el Pla d’Acció Promusa 2030. El govern tripartit va anunciar al principi del mandat que aquest document no era aplicable perquè no preveia correctament les promocions. Aquesta és la idea bàsica que recull el nou Pla per definir la nova proposta: “Analitzant la planificació temporal de construcció de les promocions que proposava el pla, es conclou que els àmbits de Santjoanistes (Valldoreix), Plaça Estació (la Floresta), Benet Moxó (Turó de Can Mates) i Pla de Vinyet, haurien hagut de començar el seu planejament i gestió urbanística fa anys, per tal d’haver pogut obtenir els habitatges dins del termini previst”.

El nou document parteix d’una anàlisi de la poca quantitat de sòl disponible, de la tensió del mercat immobiliari a la ciutat i de la desigualtat de renda entre els barris, essent les Planes, la Floresta, el Nucli Antic i Sant Francesc les barriades amb menys nivell de renda. Tot i la concreció dels números, es contempla com un pla viu que es podrà adaptar i ajustar al context del mercat.

Per ara el govern ha desestimat fer declaracions sobre el Pla a l'espera de presentar-lo al setembre a la Taula d'Habitatge.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article