L’EMD paga 50.000 euros a l’empresa que gestiona el Complex Esportiu mentre negocia com executar la sentència

La resolució judicial obliga a deixar sense efecte la modificació del conveni aprovada al 2012

per Jordi Pascual Mollá

Barris i EMD

Complex Esportiu de Valldoreix
Complex Esportiu de Valldoreix | EMD de Valldoriex
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Un decret de presidència a instància d’un informe d’un tècnic de l’EMD de Valldoreix ha servit perquè l’administració valldoreixenca hagi pagat 50.000 euros a Eventing Sports Cinc, l’empresa que gestiona el Complex Esportiu. En concepte de bestreta, aquest pagament s’ha efectuat en plena negociació sobre l’execució de la sentència que deixa sense efecte la modificació del conveni per l’explotació del Complex aprovada al 2012.

“Atès que aquest procés s’està allargant en el temps”, recull el decret en referència a les negociacions, l’EMD efectua aquest pagament. El fet ha estat denunciat pel vocal de la CUP-PC, Ferran Margineda, a través de les xarxes socials. El decret es va aprovar a finals de juliol. El president Josep Puig ha rebutjat fer cap tipus de declaració al respecte. Hores d’ara cap representant de l’empresa ha respost la petició d’elCugatenc per conèixer la seva versió dels fets.

Roser Casamitjana, presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, que és la continuadora de la causa judicial oberta per Pau Alonso, llavors vocal de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix (CPCV), explica que desconeix el motiu del pagament, que coincideix amb la quantitat que l’EMD pagava anualment a la concessionària pels subministraments arran de la modificació del 2012 ara anul·lada.

L’objectiu de l’entitat veïnal és arribar a un acord d’execució de sentència que permeti solucionar la situació ja que, reconeix, tornar al conveni del 2003 és inviable. El gran interrogant són les pistes de pàdel que es van construir arran de la modificació. Haurien d’anar a terra? S’haurien de clausurar? Hi ha algun altre acord possible o cal rescindir el contracte? Si es decidís rescindir-lo, llavors l’EMD hauria de negociar amb la concessionària per acordar el pagament de la rescissió.

A banda de les pistes de pàdel, si el conveni hagués de tornar a les condicions del 2003, Eventing també deixaria d’assumir la titularitat dels contractes amb les companyies de subministrament de gas i electricitat i de percebre el pagament de 50.000 euros anuals per part de l’EMD per aquest concepte. L’EMD no pagaria el subministrament d’aigua i s’haurien de retrotreure les inversions en instal·lacions i vestidors fetes per la concessionària. A més, es deixaria de prestar gratuïtament el servei de natació escolar als alumnes del Ferran i Clua, es podria resoldre el contracte en cas de dèficit de continuïtat i l’empresa hauria de tornar a abonar un cànon anual d’un 20% del resultat positiu de l’explotació.

Per tal de calcular econòmicament que suposaria aquesta revisió, l’EMD va encarregar un informe econòmic instat pels Veïns Progressistes i posteriorment per l’oposició a la Junta de Veïns. Aquest document, elaborat per Faura-Casas Auditors-Consultors, concloïa que l’administració valldoreixenca ha de pagar 140.971 euros a l’empresa concessionària per retrotreure les actuacions aplicades a partir de l’entrada en vigor de la modificació del conveni al 2012.

Com ja va explicar aquest diari, l’informe econòmic tenia algunes mancances importants ja que no hi ha informació dels costos ni dels ingressos del concessionari en la prestació del servei de natació escolar i de pàdel. A més, es recullen algunes dades estimades com ara els ingressos derivats de les pistes de pàdel construïdes per l’empresa arran de la modificació del contracte perquè no es va fer una comptabilitat separada o els consums ja que mai es van instal·lar comptadors diferenciats. Totes les dades obtingudes pels auditors per fer l’informe provenen dels serveis tècnics de l’EMD.

És per aquest motiu que l’entitat veïnal així com els partits amb representació a la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix s’han reunit per arribar a un acord sobre com executar la sentència. Casamitjana diu, però, que hores d’ara no tenen resposta a les seves propostes de modificar alguns càlculs en benefici de l’EMD. Arran de la sentència definitiva i abans d’obtenir l’informe econòmic, l’entitat veïnal va presentar un informe jurídic que concloïa que la millor opció era rescindir el contracte per preparar un nou concurs o assumir-ne la gestió directa.

L’informe econòmic de Faura-Casas també analitza el cost econòmic d’una hipotètica rescissió del contracte. S’apunta que no hi ha lucre cessant i, per tant, “l’únic cost d’una hipotètica resolució anticipada del contracte seria el corresponent al cost de la inversió realitzada pel concessionari i no amortitzada a la data de resolució del contracte”. L’informe quantifica aquest cost en 193.000 euros per a l’EMD, que s’haurien de sumar als 140.971 euros per executar la sentència. L’informe no analitza quin model de gestió seria més beneficiós per a l’EMD, si la gestió directa o una nova externalització.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article