Ple de setembre a l’EMD: regulació de les comissions informatives i petició d’un pla director de Can Monmany

Quatre mocions i punts de govern majoritàriament de tràmit han marcat la sessió plenària de setembre a l’EMD de Valldoreix

per Jordi Pascual Mollá

Barris i EMD

Ple de setembre a l'EMD
Ple de setembre a l'EMD | Jordi Pascual Mollá
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Quatre mocions i punts de govern majoritàriament de tràmit han marcat la sessió plenària de setembre a l’EMD de Valldoreix, amb temes com la formalització de les comissions informatives, la resolució de l’ONU sobre els drets polítics dels càrrecs electes independentistes i la comissió de Can Monmany. A continuació fem un repàs dels principals punts tractats.

Debat sobre la creació i aixecament d’acta de les comissions informatives

Els grups proposants han votat a favor d’una moció presentada inicialment per Ciutadans i finalment de forma conjunta amb Junts per Valldoreix amb l’objectiu de modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per crear comissions informatives, que hores d’ara se celebren de manera informal. Aquestes són un espai de reunió entre el govern i l’oposició per informar la situació dels projectes i iniciatives per àrees. La proposta preveu la creació d’una única comissió per al seguiment del conjunt de les àrees. Es demana també que es creï una comissió especial per fer seguiment de l’avinguda Baixador. ERC-MES, CUP-PC i PSC s’han abstingut

Aquesta ha estat la moció aprovada gràcies al suport explícit del govern després que només els grups proposants hagin votat a favor de la moció de CUP-PC, ERC-MES i PSC perquè les juntes de govern tinguin una data prefixada i les comissions informatives se celebrin de forma oficial com a mínim un cop al mes, a més de les possibles convocatòries extraordinàries. La moció de l’oposició d’esquerres també demana que aquests dos òrgans tinguin acta i, metre no s’apliqui la decisió amb la modificació del ROM, s’apliquin igualment els acords. Junts ha votat en contra de la proposta de les esquerres i Ciutadans s’ha abstingut, provocant un empat que s’ha resolt en segona votació amb el vot de qualitat del president tot defensant que l’altra proposta era més completa.

Els partits d’esquerres a través dels seus vocals, Jaume Sanmartí (ERC-MES), Ferran Margineda (CUP-PC) i Susanna Casta (PSC), han defensat la necessitat d’aixecar acta i formalitzar les reunions dels òrgans que hores d’ara no estan recollits al ROM. Si bé, José Miguel García (Ciutadans) ha dit que la proposta de les esquerres no posa solucions concretes i per això a la seva proposava una modificació del ROM. El govern, representat en aquest debat per Bernat Gisbert (Junts) ha defensat la proposta de Ciutadans com a més completa i per això han votat en contra de l’altra.

Les esquerres també han criticat l’acord sobre l’avinguda Baixador de la moció proposada per Ciutadans pel que consideren una manca d’informació continuada sobre aquest afer. Casta, a més, també ha criticat el vocal de Ciutadans ja que, diu, ha pres una idea defensada per Margineda, proposant de la moció de les esquerres: “Hauria d’haver-nos enviat la proposta i treballar-la conjuntament”. Margineda, a més, ha dit que la moció aprovada no es faci referència a les juntes de govern, que des del seu punt de vista se celebren cada cop que hi ha reunions del govern amb els tècnics. Precisament per no esmentar la junta de govern, Sanmartí ha dit que la moció de les esquerres és més completa.

Resposta a la resolució del dictamen del Comitè de Drets Humans de l’ONU

Junts per Valldoreix, ERC-MES i CUP-PC han votat a favor d’una moció en resposta a la resolució del dictamen del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides en què s’apunta que l’Estat espanyol va vulnerar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. La proposta ha estat portada a debat pels tres grups independentistes i suposa la publicació del dictamen al web de l’EMD. Ciutadans i PSC han votat en contra.

A més, es demana al govern espanyol la derogació o modificació de la llei d’Enjudiciament Criminal pel que fa a la suspensió automàtica de funcions o càrrecs públics i l’articulació d’un mecanisme processal que permeti executar els dictàmens de l’ONU, i que n’informi al Comitè de Drets Humans. Alhora, es demanen vies de reparació addicionals.

Susanna Casta (PSC) recorda que el govern espanyol ha trobat errors a l’informe i conflictes d’interessos entre els redactors, a més d’obviar que el referèndum havia estat declarat il·legal; repetint així la intervenció que el dilluns va fer el portaveu del PSC a l’Ajuntament en el debat d’una altra moció sobre aquesta declaració. José Miguel García (Ciutadans) ha recordat que és un organisme no dependent de l’ONU i que ha rebut fons del govern català, alhora que ha posat en dubte la neutralitat dels redactors. Davant d’aquestes intervencions, el vocal proposant, Ramon Segura (ERC-MES), ha parlat de drets civils polítics més enllà de les consideracions sobre l’independentisme.

Petició d’un pla director per a Can Monmany

Tots els grups han votat a favor d’una moció del PSC perquè es convoqui una reunió informativa per informar dels avanços de la comissió de seguiment mixta entre l’Ajuntament i l’EMD de Valldoreix sobre Can Monmany. També es demana que a la comissió de seguiment i estudi d’aquesta masia s’inclogui l’elaboració d’un pla director.

Lluïsa Muñoz (Junts) ha dit que està prevista fer una reunió amb l’Ajuntament la primera setmana d’octubre i es té en compte la redacció del pla director a més d’altres qüestions com la rompuda de parcel·les i la vessant arqueològica. Es compromet a fer trasllat d’aquella reunió en una reunió amb l’oposició.

Ramon Segura (ERC-MES) ha dit que més enllà de la dificultat de tenir recursos per invertir, cal començar a elaborar el pla director. Ferran Margineda (CUP-PC) ha defensat la necessitat de crear un pla director per a Can Monmany. José Miguel García (Ciutadans) ha defensat que el retorn a la ciutadania d’un conjunt patrimonial com Can Monmany ha de passar per invertir-hi, amb la necessitat de reunir la comissió.

El president Puig, representant de l’EMD al Consorci del Parc Natural de Collserola

Tots els grups han votat a favor del nomenament del president de l’EMD, Josep Puig, com a representant valldoreixenc al Consorci del Parc Natural de Collserola després que l’EMD hagi esdevingut membre de ple dret d’aquest òrgan. La sotspresidenta, Susana Herrada, n’és la suplent.

Nomenament d’un tècnic responsable per al contracte del restaurant de la Casa de la Vila

Seguint els nomenaments de tècnics encarregats de fer seguiment de les concessions públiques iniciades mesos enrere, tots els grups han votat a favor que la tècnica de comerç sigui l’encarregada de fer el seguiment del contracte d’explotació del restaurant de la Casa e la Vila. Haurà de fer seguiment de l’execució del contracte, fer-ne una supervisió que permeti prendre decisions i dictar instruccions necessàries perquè l’explotació es faci d’acord amb el contracte i actuar en defensa de l’interès general de la ciutadania.

Aprovació del compte general

Junts, ERC-MES, CUP-PC i PSC han votat a favor de l’aprovació del compte general del 2021, un document que incorpora la liquidació del pressupost, el balanç de situació i el resultat econòmic patrimonial, entre d’altres. Ciutadans ha optat per l’abstenció. El president Puig ha agraït el suport de Ramon Segura (ERC-MES) per les apreciacions fetes en el marc de l’elaboració i tramitació del document. José Miguel García (Ciutadans) ha recordat que no estaven d’acord amb la proposta inicial i també ha lamentat que no hagi hagut una millor planificació de les inversions.

Debat sobre el pagament de 50.000 euros a la concessionària del Complex Esportiu

Als precs i preguntes, el vocal Ramon Segura (ERC-MES) ha preguntat pel pagament d’una bestreta de 50.000 euros a l’empresa concessionària del Complex Esportiu ja que considera que no té prou fonament. El govern ja va dir en roda de premsa que els diners feien referència a una part dels consums d’enguany. “Hi ha una base jurídica que permet fer el pagament”, ha defensat la vocal del govern Lluïsa Muñoz, que, reiterant el que ja van explicar en roda de premsa, ha parlat de sobrecost per executar la sentència que suposa retornar a les condicions del conveni del 2003 després de l’anul·lació judicial de la modificació del 2012. També descarta la rescissió del contracte perquè, diu, costaria 500.000 euros més.

“Vostè parla de milers d’euros però la cosa és molt senzilla”, ha respost Segura, “el govern ha de complir la sentència i la responsabilitat és el condemnat, no el demandant”. El vocal republicà ha demanat un informe jurídic que justifiqui el pagament dels 50.000 euros i ha assegurat en comissió informativa que el govern ha donat versions diferents per justificar el pagament. També ha dit que està pendent de tenir el detall de l’immobilitzat no amortitzat que, diu, a l’informe econòmic de Faura i Casas no està ben resolt perquè no encaixen les xifres. El seu company de partit, Jaume Sanmartí ha dit que la responsabilitat ha estat de qui va fer la modificació del conveni que era irregular i no dels demandants.

Davant d’aquesta afirmació, Muñoz ha dit que el vocal hauria d’haver acudit “amb els deures fets” perquè, diu, al pressupost ja estava recollit el pagament. També ha dit que els responsables d’aquesta situació han estat els demandants. Casta (PSC) també ha posat en dubte les xifres facilitades per Muñoz més enllà de les recollides a l’informe econòmic i ha demanat conèixer-les amb una comissió o reunió de seguiment. La vocal de govern s’ha compromès a facilitar-les.

El concurs públic del Bibliaccés queda desert

Un dels decrets explicats al Ple ha estat que el concurs públic per a l’explotació del Biblioaccés Vall d’Or. La sotspresidenta, Susana Herrada, ha dit que caldrà fer un nou concurs amb una revisió de preus a l’alça. Fins que no s’adjudiqui el nou concurs, el servei es mantindrà en mans de l’empresa actual.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article