Impuls a l’HPO: promoció de Benet Moxó i inscripcions per a Jeroni de Pujades

Les noves promocions segueixen el calendari del Pla d’Habitatge Assequible, un document més ambiciós en la construcció a partir del 2025

per Jordi Pascual Mollá

Drets, Política

Projecció de la promoció de Benet Moxó
Projecció de la promoció de Benet Moxó | Ajuntament de Sant Cugat
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Els 58 habitatges d’una promoció publicoprivada de Can Mates entregats el març del 2020 i les 11 Cases dels Mestres de la Floresta, amb les obres ja acabades, havien estats les úniques promocions d’habitatge assequible entregades per l’Ajuntament durant el que va de mandat. L’adjudicació del contracte per fer el projecte de 35 HPO de la promoció del carrer Benet Moxó i l’inici de les inscripcions per optar a un dels 60 HPO de lloguer de la promoció de Jeroni de Pujades suposa l’impuls més significatiu des d’inicis del mandat.

D’una banda, el projecte de Benet Moxó (Can Mates-Oest) avança un cop escollida la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Yago Oliva, Miguel Cuellas i Seguí Arquitectura a un concurs públic en què han participat 29 propostes. Es tracta d’una promoció de lloguer amb habitatges de 70 metres quadrats que es preveu entregar el 2025, seguint allò recollit al Pla d’Habitatge Assequible 2030, presentat inicialment pel govern però pendent de fer-se públic de forma íntegra. Tot i això, elCugatenc en va tenir accés en exclusiva.

Cal tenir en compte que aquesta mateixa promoció s’havia previst a un horitzó 2019 mitjançant un promotor privat al Pla d’Acció Promusa 2030, rebutjat pel govern actual per considerar-lo irrealitzable. Al nou Pla la promoció depèn íntegrament de Promusa i es preveu fer dues fases: els 35 HPO de lloguer general que es preveu entregar el 2025 i 12 habitatges cooperatius que es preveu entregar el 2026.

D’altra, fins el 30 de novembre es manté obert el període d’inscripcions per accedir a un dels 60 HPO de la promoció de Jeroni de Pujades (Can Mates). El sorteig es farà el 21 de desembre. Són habitatges d’entre 60 i 70 metres quadrats amb tres habitacions. Són dos edificis fets amb estructura de fusta i que disposen de plaques fotovoltaiques, sistema de reciclatge d’aigües grises i altres elements bioclimàtics.

A diferència dels 58 habitatges de Can Mates, totes dues promocions són íntegrament de Promusa. En canvi, els habitatges que s’havien entregat fins el moment aquest mandat eren una promoció privada amb un acord amb l’Ajuntament per oferir els pisos amb lloguer amb preus públics durant 10 anys. Mantenir l’acord més enllà d’aquest període dependrà de la propietat i de Promusa, un model que va ser posat en qüestió pel Sindicat de Llogateres.

Aquest mandat l’única promoció pública acabada fins el moment és la de les Cases dels Mestres, en aquest cas mitjançant un dret a superfície a favor de la cooperativa Sostre Cívic per un període de 75 anys. L’acord suposa que totes les persones que han accedit a la primera promoció d’habitatge cooperatiu de la ciutat ho fan seguint els barems marcats per l’HPO. A diferència del model de lloguer, el model cooperatiu suposa pagar una quota mensual que principalment serveix per eixugar el deute dels préstecs demanats per fer la promoció. En aquest cas, el preu queda fora de la lògica de mercat i Promusa recuperarà la titularitat del terreny un cop acabi el període de la cessió dels terrenys, si bé també es podria renovar l’acord i anar més enllà dels 75 anys prefixats.

Tempos d’acord amb el nou Pla d’Habitatge Assequible

La previsió de les promocions anunciades durant les darreres setmanes compleix la planificació temporal recollida al Pla d’Habitatge Assequible, on es preveia que les promocions de les Cases dels Mestres i Jeroni de Pujades s’entreguessin aquest 2022, com passarà d’acord amb la previsió feta pel govern. La primera fase de Benet Moxó es preveia pel 2025 mentre la segona pel 2026, quan també s’haurien d’entregar vuit promocions més de les quals per ara no hi ha cap anunci més que els tràmits per recuperar la titularitat del terreny del carrer Villà i el projecte de reurbanització del carrer Grèvol vinculat al projecte que es preveu fer a la Floresta.

Això ha de permetre acabar el període 2022-24 amb 11 habitatges cooperatius (Cases dels Mestres) i 60 d’HPO (Jeroni de Pujades). El Pla també contemplava que al final d’aquest període s’haurien recuperat 34 habitatges mitjançant la compra preferent de l’Ajuntament –la fórmula del tanteig i retracte. El pla preveu que entre el 2025 i el 2027 es facin 502 habitatges (66 cooperatius, 56 publicoprivats, 209 d’HPO, 135 dotacionals i 36 comprats per tanteig i retracte) i fins a 888 entre el 2028 i el 2030. Fins arribar a la fita dels més de 3.000 habitatges marcada pel pla caldrà anar més enllà del 2030 amb el desenvolupament del barri de Ca n’Ametller.

Durant el que va de mandat, la promoció que més debat polític ha generat és el Ragull Centre; una proposta que sorgeix de la requalificació d’uns terrenys industrials sense ús actualment al polígon de Can Magí per fer una promoció amb 46 habitatges de mercat, 42 HPO i 30 dotacionals. La signatura del conveni amb la farmacèutica Ferrer per aconseguir aquesta mossegada al sòl privat per fer una promoció amb habitatge públic va generar queixes d’una part del veïnat i de l’oposició per la requalificació del sòl industrial, per l’alçada i per la relació dels nous habitatges amb el polígon. Per ara no hi ha novetats ni de la promoció ni del recurs judicial anunciat per Junts. El Pla preveu que aquesta promoció s’entregui el 2027.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article