Punts de govern al Ple de gener: assetjament als ciclistes, voluminosos i suspensió de les obres de la Mirada

15 punts de govern han marcat la primera sessió plenària de l’any

per Jordi Pascual Mollá

Política

Pere Soler, Mireia Ingla i Marco Simarro al Ple de gener
Pere Soler, Mireia Ingla i Marco Simarro al Ple de gener | Jordi Pascual Mollá
Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

15 punts de govern han marcat la primera sessió plenària de l’any amb temes com la suspensió del contracte d’obres de l’escola la Mirada per l’acceptació de les mesures cautelars i el nou protocol davant de l’assetjament a ciclistes. A continuació fem un repàs dels principals punts de govern. També pots trobar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Pròrroga del conveni amb FGC pels viatges de la Policia Local i Protecció Civil

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament i FGC perquè la Policia Local i Protecció Civil puguin fer ús gratuït dels FGC. El conveni es va aprovar el 2018 i caducava el desembre del 2022. És la primera pròrroga que s’aplica.

Modificació menor a la política de viatges de l’Ajuntament

El govern ha donat compte de l’aprovació d’una modificació de la política de viatges de l’Ajuntament perquè, en viatges a l’estranger, es puguin presentar factures originals on no consti el CIF del proveïdor. És un canvi menor que no altera el sentit del document arran de la detecció de factures en què no consta el CIF. En els viatges dins d’Espanya sí que ha de constar.

Adjudicació d’un contracte per a l’aplicatiu dels contractes negociats sense publicitat

Tots els grups han votat a favor de l’adjudicació de l’adquisició i posada en marxa d’una aplicació per a la implementació informatitzada de la comptabilitat analítica dels contractes negociats sense publicitat per exclusivitat. Aquest tipus de contractes es fan amb empreses que són les úniques que poden accedir a aquest contracte, per exemple, en casos de software dels quals són propietàries. El contracte s’adjudica per 85.434 (sense IVA) a Aytos Soluciones Informáticas SLU.

Més d’un milió d’euros en pagaments fora de contracte

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor del reconeixement de pagaments fora de contracte per 1,01 milions d’euros, de nou amb un pagament a Clece SA per més de 280.000 euros com a factura més elevada. Aquests pagaments es fan per a contractes caducats i pendents de regularitzar que no es poden deixar de prestar. Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra.

Pròrroga del contracte de verificació dels parallamps

Tots els grups han votat a favor de la primera pròrroga del contracte de verificació anual dels 25 parallamps ubicats en dependències municipals. Aquest contracte es va adjudicar el 2019 per 31.189,71 euros (sense IVA) a l’empresa Quibac SL per tres anys i la possibilitat de dues pròrrogues anuals. Aquesta és la primera pròrroga amb un cost de 13.789,85 euros (IVA inclòs) per a l’Ajuntament.

Protocol per a la prevenció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament a persones usuàries de bicicleta i vehicles de mobilitat personal

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’aprovació del Protocol per a la prevenció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament a persones usuàries de bicicleta i vehicles de mobilitat personal. Els objectius del document són fer pedagogia del canvi d’hàbits, sensibilitzar la ciutadania, crear procediments d’actuació ràpida, definir rols dels agents implicats i garantir la confidencialitat de les persones afectades. El protocol crea un formulari al web de l’Ajuntament per inscriure les dades del vehicle que ha fet l’assetjament així com l’hora i e ell lloc perquè la Policia Local investigui la infracció i informar-ne trimestralment. El primer tinent d’alcaldia, Pere Soler, explica que el protocol no pot servir per sancionar perquè això depèn de la denúncia de l’usuari afectat però permetrà recollir els punts més conflictius.

Ciutadans i la regidora no adscrita han votat en contra. Desenvolupem més a fons aquest punt a la contracrònica de la sessió (l’estem enllestint).

Canvi de l’empresa que gestiona la recollida de voluminosos i els punts verds

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de l’adjudicació del contracte del servei de recollida de voluminosos i gestió dels punts verds. Després de passar per la mesa de contractació, es proposa que l’empresa l’Arca del Maresme, Empresa d’Inserció SLU gestioni aquest servei del 2023 al 2026 per 5,4 milions d’euros. S’hi havia presentat una altra empresa, Engrunes Recuperació i Manteniment SLU, que és qui gestionava el servei fins el moment però ha obtingut menys puntuació en els criteris tècnics i socials tot i haver presentat una oferta econòmica millor. El contracte contempla la possibilitat de dues pròrrogues anuals i es va fer restringit a empreses d’inserció. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut.

Suspensió del contracte d’obres de la Mirada per l’acceptació de les mesures cautelars

ERC-MES, PSC, Ciutadans, CUP-PC i la regidora no adscrita han votat a favor de suspendre el contracte d’obres de la construcció de l’escola la Mirada arran de l’acceptació de les mesures cautelars a un dels recursos d’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC). A no ser que es retirin les mesures cautelars abans, la suspensió es manté fins que hi hagi la resolució judicial. Per això el govern ha demanat als col·lectius ecologistes que retirin la petició de les mesures cautelars. Junts s’ha abstingut tot dient que no entorpiran la construcció de l’escola però que l’escollida no és la via que ells prioritzaven.

Aquest punt a generat un nou debat sobre la ubicació del centre. El govern defensa l’emplaçament, la replantació d’arbrat i el treball en la provisionalitat del centre en mòduls prefabricats. Tot i això, no poden concretar una data d’inici d’obres perquè dependrà dels terminis judicials i el sentit de la resolució. Ciutadans ha fet suport preguntant pels terminis i la regidora no adscrita ha dit que el bosc de Volpelleres no és un bosc. Només Junts s’ha desmarcat lleugerament de la resta de grups.

Pròrroga dels contractes dels Centres Culturals Polivalents

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la segona i darrera pròrroga del contracte de gestió i dinamització dels Centres Cultuals Polivalents. El contracte està en mans de la cooperativa Doble Via des del 2017 i la renovació suposa una despesa de 388.800 euros (exempts d’IVA) per a l’Ajuntament. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut.

Junts, ERC-MES, PSC i CUP-PC també han votat a favor de la segona i darrera pròrroga de la gestió de les activitats addicionals dels Centres Culturals Polivalents. Aquest contracte està en mans de Gestió Cultural SCP des del 2018 i tindrà un cost d’1,1 milions d’euros per a l’Ajuntament. Ciutadans i la regidora no adscrita s’han abstingut.

Adhesió a la Xarxa d’Escoles de Música de Sant Cugat

Tots els grups han votat a favor de l’adhesió a la Xarxa d’Escoles de Música de Sant Cugat per donar-los un règim jurídic als centres públics i privats autoritzats per la Generalitat. Els objectius són reforçar els agents, contribuir a la sostenibilitat dels centres, fer innovació educativa, reforçar l’educació musical, difondre els ensenyaments musicals i crear projectes compartits.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article