Economia solidària: l’economia de les persones

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Des del naixement del sistema capitalista, i fins al dia d’avui, han existit iniciatives que s’han dut a la pràctica i s’han impulsat com a resposta als problemes de desigualtat i injustícia que el propi sistema ha generat. Tal és el cas de l’economia solidària (també anomenada economia social o sostenible), que proposa iniciatives pràctiques en tots els àmbits del cicle econòmic (finançament, producció, comercialització i consum), situant les persones i la sostenibilitat de la vida al centre i com a únic objectiu de la seva activitat.

El fracàs del sistema capitalista, a l’hora de donar resposta a les vertaderes necessitats materials, mentals i espirituals de la humanitat, així com el fracàs d’altres vies alternatives com el socialisme, que tan sols confonen el que és públic, estatal i social, han estat clau per a impulsar aquesta nova economia, la solidària. A partir dels anys 80 del passat segle sorgeixen iniciatives, dins la pròpia societat civil, que cerquen donar respostes reals als problemes generats per la globalització neoliberal i les alternatives transformadores que havien sorgit.

Tal i com s’especifica a la Carta de Principis de l’Economia Solidària promoguda per la Conferència Europea Permanent de Cooperatives, Mutualitats, Associacions i Fundacions (CEP-CMAF): “L’economia solidària és un espai que agrupa experiències que comparteixen els principis de la supremacia de les persones i l’objecte social per sobre del capital, l’adhesió voluntària, el control democràtic de l’organització, la conjunció entre els interessos dels seus membres i els de la societat, l’aplicació de criteris de co-responsabilitat i subsidiarietat, l’autonomia enfront a d’altres agents i poders públics i privats, així com el destí dels seus excedents al desenvolupament de serveis per als seus membres i per a l’interès general”.

L’economia solidària parteix d’una consideració alternativa al sistema de prioritats en el que es fonamenta l’economia capitalista. Es tracta d’una visió i una pràctica que reivindica l’economia com a mitjà, i no com a fi, al servei del desenvolupament personal i comunitari, com a un instrument que contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones i del seu entorn social. Una concepció que té les seves arrels en una consideració ètica i humanista del pensament i de l’activitat econòmica, i que situa les persones i la comunitat al centre del desenvolupament. Aquesta visió implica conseqüentment el desenvolupament d’una sèrie de valors i de pràctiques relacionades amb l’apoderament de les persones i les organitzacions ciutadanes, l’impuls de les relacions basades en la cooperació i la no competitivitat, el desenvolupament de models democràtics en la presa de decisions, la conservació ecològica, la igualtat d’oportunitats, la valoració dels processos relacionats amb la reproducció de la vida, la generació de riquesa i instruments financers en condicions ètiques, el reforç de les capacitats de persones i col·lectius especialment exclosos, la innovació socioeconòmica al servei del desenvolupament humà, així com un llarg etcètera.

Enfront a la lògica del capital, la mercantilització i el màxim benefici, l’economia solidària vol construir relacions de producció, distribució, consum i finançament basades en la justícia, la cooperació, la reciprocitat i l’ajut mutu. Enfront al capital i la seva acumulació, l’economia solidària posa a les persones i el seu treball al centre del sistema econòmic, atorgant als mercats un paper instrumental sempre al servei del benestar de totes les persones i de la reproducció de la vida al planeta Terra.

L’economia solidària es regeix per sis principis fonamentals, com són:

  1. L’equitat: és un valor que reconeix a totes les persones com a subjectes d’igual dignitat, i protegeix el seu dret a no estar sotmeses a relacions basades en la dominació, sigui quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat…
  2. El treball: és important recuperar la dimensió humana, social, econòmica i cultural del treball, que permeti el desenvolupament de les capacitats de les persones, produint béns i serveis que satisfacin les vertaderes necessitats de la societat .
  3. La sostenibilitat ambiental: la bona relació amb el medi ambient és una font de riquesa econòmica, i de bona salut per a tots plegats. D’aquí la necessitat fonamental d’integrar la sostenibilitat ambiental en totes i cadascuna de les nostres accions, avaluant l’impacte ambiental o petjada ecològica de manera permanent.
  4. La cooperació: es pretén construir col·lectivament un model de societat basant-se en el desenvolupament local harmònic, les relacions comercials justes, la igualtat, la confiança, la co-responsabilitat, la transparència, el respecte…
  5. La regulació de l’afany de lucre: el model econòmic ha de tenir com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones, i com a mitjà, la gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i integralment rendibles, els beneficis dels quals es reinverteixin i es redistribueixin.
  6. El compromís amb l’entorn: les organitzacions han d’estar plenament integrades en el territori i en l’entorn social on desenvolupen les seves activitats, el que exigeix la implicació en xarxes i la cooperació amb d’altres organitzacions del teixit social i econòmic més proper.

I tu, què en penses de tot això? Creus realment que el sistema econòmic actual té en compte les persones? O bé tan sols les utilitza per a maximitzar el creixement i els beneficis dels més poderosos? Si vols aprofundir més en l’economia solidària i la manera en que es pot implantar en la nostra vida, en el nostre dia a dia, sàpigues que des de fa tres mesos a Sant Cugat estem donant impuls a aquest nou model econòmic des de la Xarxa Local d’Economia Solidària. Més d’una cinquantena de persones i entitats ja hi formen part. T’animes a participar en la construcció d’un futur més just, ètic i sostenible, tant per a les persones com per al planeta Terra que ens acull? Si és així, t’esperem a la Xarxa Local d’Economia Solidària.

Imatge d'una reunió de la Xarxa Local d'Economia Solidària. Foto: Xavier Boix

August Corrons

( www.augustcorrons.com )

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi