Pla d'igualtat

Fundadora de Noestàsola.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

S'està debatent aquests dies a la nostra ciutat la creació del tercer pla d'igualtat, amb la particularitat que aquesta vegada està oberta la participació a la ciutadania. Punt interessant al el meu parer ja que poden quedar reflectides les necessitats de col·lectius i particulars.

Un pla d'igualtat és un conjunt de mesures per assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones; eliminant qualsevol tipus de discriminació en funció del sexe. Potser us pregunteu si cal. Doncs si, i molt. Malgrat tot, avui dia persisteixen moltes discriminacions i fan falta mecanismes per corregir-les, per poder aconseguir així una verdadera igualtat d'oportunitats entre dones i homes i resoldre els desequilibris estructurals existents.

Per a mi, cal tenir en compte aquests factors:

Presència i participació. Relacionat amb la invisibilitat que han patit les dones al llarg de la història. Encara avui dia és més fàcil que veiem els homes utilitzant més còmodament l'espai públic i el discurs en públic. Molts actes són de quasi exclusivitat d'homes o de dones; costa veure dones jugar a futbol, per exemple, o a homes en classe de costura.

Reorganització del treball i nous usos del temps. Relacionat amb els nous elements de discriminació des que la dona s'ha incorporat al món laboral. Les tasques de cura dels menors, dels ascendents i de la llar són tradicionalment deixades a mans de les dones, i cal educar en aspectes de cura tant a nens com a nenes a homes i a dones. No naixem, les dones, amb un programa per ser mares ni saber cuinar... Aprenem al llarg de la nostra vida.

Territori. Les polítiques locals han de contemplar les necessitats de la vida quotidiana de les persones, tenint en compte els diferents usos dels espais que fan homes i dones del municipi. Les ciutats han de ser segures, habitables. Ciutats no de trànsit sinó d'estar, de gaudir els carrers i les places; on es promogui l'intercanvi, per exemple, de grups de criança o horts comunitaris i compartir experiències generacionals que sumin persones per tenir una ciutat més cooperadora.

Promoure canvis de valors i creences al voltant de la desigualtat de gènere. Els agents socialitzadors (família, escoles, mitjans de comunicació) han de tenir en compte la perspectiva de gènere i promoure la igualtat d’oportunitats per a obtenir un canvi d'actituds. Formació i educació són peces fonamentals per fer un canvi de paradigma. Són difícils, però indispensables, per fer canvis estructurals a la nostra societat. Sense això posarem pedaços a la ferida de la desigualtat.

Violència de gènere. No és un fet aïllat sinó estructural i conseqüència de la nostra organització del sistema social patriarcal. S'ha de treballar per la sensibilització, la prevenció i l'atenció multidisciplinar. Formació i educació al respecte fan que siguem conscients d'aquesta xacra, tenint eines per detectar les senyals d'avís que precedeixen a la violència. Eduquem-nos per educar a la nostra joventut e infants, ja que aquest problema afecta a tota la nostra societat.

Si no has pogut venir a les sessions presencials per a la implementació del tercer pla, encara estàs a temps. Per correu a DonaInformació de l'Ajuntament pots dir la teva. La nostra veu és molt important, els canvis sorgeixen de les inquietuds de totes i tots nosaltres.

Maribel Guillamón, fundadora de Noestàsola

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi