El preu del lloguer

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Que Sant Cugat té un problema amb el preu dels lloguers és un fet més que conegut. Ja fa temps que escoltem i llegim les queixes dels llogaters que, un cop finalitzat el termini del contracte, es troben amb pujades que s'apropen al 30 o 40 per cent de la renda que fins aleshores pagaven. Aquest fet acaba per produir una impossibilitat de fer front, en molts casos, al nou preu del lloguer i a la necessitat de buscar un nou lloc on viure, que moltes vegades exigeix marxar de la ciutat i buscar en poblacions veïnes més assequibles.

La setmana passada, al programa Sant Cugat Parada i Fondade Televisió de Sant Cugat es va tractar precisament aquesta problemàtica. Amb la presència de representants del recentment creat Sindicat de Llogaters de Sant Cugat i el gerent de Soler Finques que va aportar la seva visió del mercat. Les conclusions van ser clares, el problema del lloguer a Sant Cugat necessita una intervenció de les institucions per donar una solució al problema.

Però com dur a terme aquesta intervenció sense afectar al principi de lliure mercat que regula l'habitatge? En el cas del lloguer hi ha dos fronts on es pot actuar. Per un cantó incentivar mitjançant rebaixes fiscals i en l'IBI que els propietaris posin els seus pisos de lloguer a un preu adequat. És l'anomenat índex de referència, una forquilla de preu basada en una referència calculada per l'administració i que ja comença a funcionar en algunes ciutats. Així la rebaixa del preu feta pel propietari, es veuria compensada per la reducció en l'IBI o en l'impost pagat per la renda declarada.

L'altra opció passa per una intervenció més clara de l'administració. I en el cas de Sant Cugat, directament per l'Ajuntament. Es tractaria de crear un parc de pisos de lloguer de protecció oficial suficient. Ara per ara els pisos de lloguer en mans de Promusa són insuficients. De fet, s'hauria de canviar el concepte de la protecció oficial i fer tots els pisos de lloguer. Aquesta seria una opció que implicaria una forta inversió inicial de l'Ajuntament que no es recuperaria ràpidament com en el cas de pisos en règim de venda, però que a la llarga representaria un patrimoni del qual l'Ajuntament que obtindria una renda a llarg termini. I per descomptat, permetria augmentar el nombre de pisos de lloguer assequibles a Sant Cugat i, també, ajudar a replantejar una empresa com Promusa, amb problemes per trobar la seva funció en un escenari de construcció limitada.

Francesc Carol, llicenciat en Antropologia i Dret

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi