"Sobre el club de cànnabis Mil·lenari". Ferran de Juan Fané

Opinió

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Arran de l'obertura d'un establiment al carrer Adrià Gual, 10 baixos al barri de Can Magí, dedicat a l'activitat d'associació cannàbica i que actua sota denominació d'Associació Cannàbica Canem Mil·lenari, mitjançant la nostra AAVV de Can Magí i sent la nostra obligació defensar els interessos dels nostres veïns, ens vam oposar a aquesta obertura. Independentment que es comentin apunts sobre el cànnabis, control en el consum o els seus avantatges terapèutiques i inconvenients en el consum d'aquestes substàncies, el debat social no és únicament social, en el nostre cas i parlo com a veí i membre de la dita AAVV de Can Magí , aquesta obertura ha creat un conflicte de convivència al barri que no podem permetre i en aquest escrit intentaré donar la nostra versió de tots els fets i les seves conseqüències reals. Per endavant donem per entès i assumit que és una activitat legal i regulada per la Generalitat segons la llei que l'empara i contempla 20/2009 i sobre la qual no ens podem oposar. Pel que fa a la competència municipal sobre la seva ubicació, instal·lació i condicions tècniques d'aquests clubs, si que ens oposem.

Entenem que no és el lloc idoni sent un nucli d'habitatges, amb famílies amb infants en els domicilis afectats i en un carrer transitat i de pas a escoles i zones esportives i lloc d'esbarjo per als nens veïns. Per tot això l'Ajuntament analitzant les nostres manifestacions legals i criteris i informes del servei de salut pública, el 2015.06.07 dicta un decret (1525/2015), per suspendre l'activitat que es realitzava. A la vista que no compleixen amb l'ordenat per dit decret, amb data 2015.07.31, l'Ajuntament, i en base al recurs presentat per aquesta Associació Cannàbica, s'estimen en part aquests recursos i els adverteixen que tan sols tenen cobertura legal per iniciar activitat com a local social sense poder utilitzar-lo com club de fumadors. Tampoc fan cas del advertiment per part de l'Ajuntament i segueixen amb la seva activitat com a club de fumadors amb el perjudici que representa a tots els veïns afectats. Nosaltres seguim sent els únics perjudicats i ells segueixen amb la seva mala praxi.

L'Ajuntament torna a decretar amb data 2015.08.20 la denegació de tota activitat. Legalment i jurídicament ens trobem en l'actualitat, el termini per presentar recursos finalitzava el passat 2015.09.09, sense mes notícies per part de l'Ajuntament i la nostra indefensió és total. Presumptament i escric "presumptament" per no incórrer en una falta legal, tenim constància de presència de menors i de persones alienes del barri, en el dit local pel que podem assegurar que les activitats que es desenvolupen no són les legals i les autoritzades per a aquest tipus d'establiments, ja que s'han convertit en punts de compra venda de droga. Aquesta activitat paral·lela i de la qual ja tenim constància que es realitzava en un altre local dels mateixos propietaris d'aquesta associació, al carrer Vallès i que va ser clausurat per la policia municipal i cos dels mossos d'esquadra per aquests incompliments legals i penals.

En definitiva i per tancar aquest escrit el que sol·licitem és el tancament total i definitiu del local i de la seva activitat, que l'Ajuntament de compliment a tots els decrets emesos, que es traslladi el local i el negoci a un polígon als afores de nuclis urbans, que al nostre municipi n'hi ha. És molt el que ens estem jugant tots, nosaltres com a veïns, la salut de les nostres famílies, l'estigmatització del nostre barri, la pèrdua patrimonial dels nostres habitatges i sobretot la conflictivitat creixent al nostre barri. Hi ha molt en joc pel que no dubtarem a fer valer els nostres drets on sigui necessari i amb totes les armes legals que estiguin al nostre abast.

Ferran de Juan Fané.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi