Problemes a Valldoreix

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Tots els veïns de Valldoreix tenim consciència dels problemes que patim perquè els vivim dia a dia i perquè lluitem contra ells buscant solucions de tot tipus. Són els problemes visibles, aquells que ens trastoquen l’existència i que rebaixen la qualitat de vida que hauríem de gaudir en un poble com Valldoreix. Penseu que parlo de la seguretat? Efectivament, d’això parlo, a dia d’avui és l’exemple més evident del que vull dir.

Però no podem focalitzar tot en els problemes que percebem, hem d’anar una mica més enllà i entendre que un poble amb l’extensió geogràfica de Valldoreix i amb l’augment poblacional dels últims anys pot comença a tenir averies importants en els serveis bàsics, deficiències que fins ara han estat perillosament amagades i que comencen a surar. I dic surar perquè fins ara només una petita part dels veïns de Valldoreix n’estan patint les conseqüències. Un dels més sagnants és el funcionalment del sistema de clavegueram que no el veiem però és imprescindible per a qualsevol zona urbanitzada. Potser pensem que podem mirar cap un altra banda perquè la seva mínima dimensió aparent no és important i desapareixerà, quant fa anys que sabem que existeix i que és greu.

Sorprenentment el manteniment i l’auditoria de la xarxa de clavegueram els realitza la mateixa empresa, o sigui s’auditen a ells mateixos. També va ser la mateixa empresa la que va analitzar els problemes estructurals que pateix la xarxa a tot el territori per poder elaborar un pressupost que va quantificar amb 15 milions d’euros. Tres en un, manteniment, auditoria i pressupost de millores, el que està clar és que són uns experts en la xarxa de clavegueram de Valldoreix. I no hi ha trampa ni cartó, tots els concursos es van fer de manera correcta i legal, el pressupost el va demanar l’EMD però no ens van dir si va efectuar algun pagament per la seva elaboració.

Que potser el pressupost no es fiable? No ho descartaria, però això no vol dir que no hi hagi una necessitat urgent per actualitzar i renovar la xarxa.

Després de tants anys ha de ser fonamental i de sentit comú una planificació a llarg termini per entomar aquesta urgent necessitat. Hauríem de demanar al nou govern de l’EMD que fos una de les primeres mesures i s’hauria de treballar amb la resta dels partits polítics representats a la junta, una despesa tan important ha de una decisió de consens. És una xifra escandalosa la que ens dona el pressupost, però a l’igual que les torres d’alta tensió es pot fer un estudi econòmic d’un pressupost actualitzat i veraç per poder portar a terme la reestructuració i millora de la xarxa de clavegueram de la Vila.

Cal explicar que les administracions públiques poden aconseguir préstecs a molt baix interès, a molt llarg termini i poden beneficiar-se de subvencions d’altres administracions. Amb això vull dir que no tota la despesa es s’ha de fer immediatament ni pagada en la seva totalitat per l’EMD.

A dia d’avui l’EMD té un baix índex d’endeutament, no arriba al 10%, quan disposa de la capacitat de poder endeutar-se fins a un 75% del seu pressupost. Aquestes xifres ens diuen que té marge de sobra, sense posar en perill l’estabilitat econòmica, per poder solucionar un dels grans problemes invisibles que patim a Valldoreix.

O potser volem esperar que transmuti de invisible a visible per decidir-nos a solucionar-lo? O que la xifra de 15 milions no sigui suficient quant se’ns escapi de les mans? Tenir diners estalviats està força bé i demostra una tasca acurada del pressupost però no hem d’oblidar que les administracions han de solucionar els problemes dels veïns i el fet de no fer res no significa que ho has fet bé, significa exactament el que significa, que no has fet res. La inacció no és la solució.

Susanna Casta, veïna de Valldoreix

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi