La caixa de les pensions

En defensa de les pensions públiques.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Són pensions contributives aquelles que exigeixen als pensionistes actuals, haver aportat al sistema de la Seguretat Social durant el temps que van estar treballant per rebre les seves prestacions. Per tal de percebre les pensions no contributives i gaudir-ne, no és necessari haver cotitzat prèviament.

Les prestacions de viduïtat i orfandat legalment estan enquadrades com a pensions contributives, en la mesura que es perceben a conseqüència de la defunció del titular d'aquest dret. Però penso que alguns drets fonamentals com el de viduïtat, orfandat, maternitat/paternitat i altres, haurien de ser a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat i no abonar-se com a pensions contributives.

Sempre he combatut la idea que el nostre sistema de pensions, basat en les aportacions d'empreses i treballadors, és a dir sistema de pensions contributives, sigui deficitari, per no ser certa.

Històricament han intentat convèncer-nos que la caixa de les pensions era deficitària amb arguments com que la piràmide poblacional s'està invertint, que cada vegada hi ha menys treballadors en actiu per aportar al manteniment d'una major població envellida. Però no expliquen que aquesta menor quantitat de treballadors en actiu, produeix molta major riquesa ara que quan eren molts més els que estaven en actiu. Aquesta major quantitat de riquesa, no reverteix al conjunt de la societat sinó que és apropiada per una petita minoria que no comparteix aquesta riquesa, de tal manera que la bretxa social augmenta entre els que més tenen i els que no posseeixen gairebé res. Cal distribuir aquesta apropiació gravant-la impositivament per tal que comporti una contribució a finançar i així revertir, mitjançant els pressupostos, al conjunt de la societat. Sempre han volgut convèncer  la joventut que no haurà pensions per a ells, aplicats a generar pors que contribuïssin a contractar plans de pensions privades per a engrossir comptes i beneficis dels bancs.  Del total de les despeses de la Seguretat Social, més d'un 30% són per pagar pensions no contributives, els salaris dels mateixos funcionaris de la Seguretat Social, així com les subvencions a empreses (emoluments que es deixen d'ingressar); amb els ERTOs s'apliquen deduccions a les empreses, que repercuteixen disminuint les seves aportacions a la caixa de les pensions, i a més hem d’afegir els càrrecs per viduïtat, orfandat, maternitat, etc.

Quan defensem que cal lligar  les pensions  als Pressupostos Generals de l'Estat, ens referim al fet que cal que  l'Estat es faci responsable de les despeses que no correspon pagar a càrrec de la caixa de les pensions.

El sistema públic de pensions només hauria de pagar les prestacions de jubilació i d’incapacitat o malaltia de les persones treballadores que hagin aportat per a això. L'estat hauria d'assumir a través dels Pressupostos Generals (amb diners de tots els espanyols) les prestacions que no són pròpies de la caixa de les pensions. Cal tenir clar que quan el govern fa una transferència a aquesta caixa, perquè diuen que és deficitària, no està ingressant un sol euro per  pagar les pensions contributives: està pagant la protecció social del conjunt dels espanyols, pagaments que haurien d'anar a compte dels Pressupostos Generals. Però més encara, si en algun exercici, els ingressos a la caixa de les pensions aportats per empreses i treballadors, que actualment són més que suficient per  abonar les pensions contributives, no ho fossin, hauria de ser una obligació del conjunt de la societat sostenir dignament els seus majors, lligant aquest precepte a la Constitució espanyola.

Antonio Asensio Madrid, Membre de la Junta de la Plataforma Pensionistes de Sant Cugat

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi