Marea Blanca de Sant Cugat del Vallès (MBSC). La sanitat pública, universal i de qualitat, un dret per a tothom?

En defensa de la sanitat pública.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

La MBSC es va constituir com a plataforma que reivindica l’atenció sanitària pública, universal i de qualitat. Paraules majors si tenim en compte el deteriorament que s’ha anat produint anys enrere, ja abans de la pandèmia. Aquesta no ha fet res més que convertir en més visibles les mancances que ja existien, conduint a que el personal sanitari i no sanitari dels serveis de salut hagin patit una de les seves majors crisis, per la sobresaturació, les dificultats en la pressa de decisions, la por, la inseguretat, la incertesa i el conseqüent impacte per a la salut física, mental i emocional.

Aquesta plataforma com a tal, es va constituir el juliol de 2020 com a secció de Marea Blanca de Catalunya, amb la finalitat de lluitar de forma conjunta pels drets de la ciutadania i del mon professional en relació amb la sanitat pública i la seva desprivatització. En aquest moment compta amb la adhesió de 22 entitats i d’un centenar de persones, que es reuneixen periòdicament mitjançant l’assemblea com a òrgan de participació. Aquesta és coordinada actualment per un equip de set persones que constitueix el Nucli de MBSC.

De fet, la crisis del 2008 ja va comportar una davallada progressiva d’inversions en Sanitat pública, afectant especialment a l’Atenció Primària, en la que es va anar produint un increment de l’externalització del sector públic envers la gestió privada.

Algunes zones com la Floresta i les Planes, que disposaven d’uns serveis mínims i insuficients en els corresponents consultoris, finalment varen veure com es tancaven abans de la pandèmia i poc després s’obrien amb atenció exclusivament d’infermeria. Aquest fet va suposar una limitació de l’accés al servei, amb la conseqüent privació a la ciutadania d’una Atenció Primària propera.

Aquesta situació allunya, encara avui, la realitat sanitària del territori respecte al concepte que li dona sentit a l’Atenció Primària, com a servei sanitari essencial i primer graó d'accés del ciutadà a l'assistència sanitària.

D’altra banda, MBSC parteix d’uns principis bàsics com que la salut ha de ser entesa des d’una perspectiva integral centrada en la persona i en el seu benestar; que la salut i l’atenció sanitària de qualitat, com a dret humà, han de ser igual d’accessibles per a tothom; que hi ha una necessitat de fer front, des de totes les polítiques públiques, als determinants socials de la salut per tal de reduir les desigualtats; i que la participació de la ciutadania en les decisions que afecten a la seva salut, mitjançant els òrgans corresponents, són un dret i un deure. 

La MBSC es fa ressò dels problemes i de les preocupacions de professionals de la sanitat i de la població usuària d’aquests serveis, en general. D’entre els problemes que preocupen a nivell local, podem destacar les llargues llistes d’espera, que s’han vist augmentades encara més amb la pandèmia i per la dificultat d’aconseguir una visita mèdica; la manca de transparència informativa respecte a la situació o la manca de claredat en la informació proporcionada; el retard diagnòstic de malalties diferents a la COVID19; l’insuficient finançament de l’Assistència Primària, que no arriba al 25% establert; i el malestar i el deteriorament de la salut mental i emocional, tant de la ciutadania com de les professionals.

Un altre gran qüestió que preocupa a MBSC és la manca d’òrgans de participació ciutadana reals i efectius en matèria de salut i atenció sanitària, on s’escolti la veu de la ciutadania en general i dels professionals en particular, on s’analitzi de forma permanent la situació i necessitats de salut de la comunitat, i on les decisions consensuades siguin vinculants i tinguin el compromís de l’administració corresponent per a la seva gestió de forma eficaç.

La situació actual és inacceptable en molts aspectes. Moltes de les lliçons que havíem aprés i ens havíem cregut amb molta fermesa, han caigut en picat. No es pot tolerar que la ciutadania no tingui veu, ni informació i se li imposi un sistema prioritàriament telefònic que deixa la persona sola i aïllada, sense l’oportunitat de l’acompanyament directe i de la mirada clínica. No podem parlar de qualitat assistencial sense tenir en compte elements tan importants com el nivell de satisfacció pel tracte rebut del servei, o les relacions interpersonals entre professionals i persones usuàries i l’accessibilitat al propi servei.

MBSC  aposta per un servei sanitari on la salut per a tothom sigui considerada dret i prioritat real, fugint de l’externalització i de l’ànim de lucre de les entitats privades. Aposta per una sanitat humanitzada, on es mantingui la figura i el rol del metge o metgessa de família, treballant en equip per a la comunitat i amb la comunitat, amb la infermeria i el treball social. Aposta per a que tothom pugui accedir als Centres d’Atenció Primària de Salut, minimitzant les dificultats ocasionades per les situacions de dependència, causades per malaltia o edat. Aposta per reduir les llargues llistes d’espera que desesperen. En definitiva aposta per un Sistema Sanitari Públic Universal i de Qualitat.

María Cruz Molina Garuz
Marea Blanca Sant Cugat del Vallès

Web: https://mareablancasantcugat.org/

Instagram: https://www.instagram.com/marea_blanca_santcugat/

Twitter: https://twitter.com/CugatMarea

Facebook: https://www.facebook.com/marea.blancasantcugat.7

 

 

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article