El govern municipal hauria d’haver presentat a l’aprovació del Ple el pressupost del 2022

Opinió

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

En aquests dies, l'actualitat política està marcada per la presentació, la negociació i l'aprovació dels pressupostos del 2022 en els diferents nivells de les administracions públiques.

A Sant Cugat, no hi ha cap notícia relativa al pressupost municipal del pròxim any.

Amb la documentació del pressupost els governs, de l'estat, de les autonomies i dels municipis donen a conèixer a la ciutadania les despeses que realitzaran per a atendre el conjunt de les seves polítiques i amb quins ingressos comptaran per a fer-ho.

El debat del pressupost anual és l'acte de major transcendència política perquè afecta la globalitat dels plans d'un govern, en el que cada partit s'ha de posicionar i per això constitueix la millor font d'informació política per a la ciutadania.

El principi d'anualitat pressupostària és una de les pedres angular del sistema polític democràtic que es regeix per la Llei d'Hisendes locals.

Aquesta norma estableix que el govern municipal hauria d'haver remès, abans del 15 d'octubre, al ple Municipal el projecte de pressupost per a 2022 i que l'aprovació definitiva del mateix es realitzi abans del 31 de desembre.

A més, el Reglament Municipal de Participació Ciutadana preveu la convocatòria d'una Audiència pública amb 15 de dies d'antelació a la seva aprovació.

L'incompliment del cicle pressupostari establert és una anomalia democràtica que perjudica la recuperació de l'economia local i danya el nivell de benestar de la ciutadania.

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l'Ajuntament i representa una eina clau per a la gestió, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les accions municipals.

Doncs bé, a aquesta altura de l'any la ciutadania desconeix quins són els objectius del govern municipal per al 2022.

El pressupost, com a instrument financer i econòmic, és la base de qualsevol acte de govern en la gestió diària i en el desenvolupament de les diferents accions dels plans polítics.

D'altra banda, el volum econòmic del pressupost municipal que té un pes rellevant en l'economia de Sant Cugat és molt important per a impulsar la recuperació i transformació del desenvolupament de la ciutat. (1)

La no aprovació del pressupost 2022, abans de final d'any, comporta que automàticament queda prorrogat el de 2021 fins al límit global dels seus crèdits inicia'ls, com a màxim.

És a dir, la llei arbitra uns mitjans que permeten el funcionament de l'ajuntament, tenint en compte la prohibició absoluta d'acordar despeses sense crèdit pressupostari suficient.

És veritat que la norma, amb condicions per a determinades partides pressupostàries, permet a l'alcaldessa acordar uns ajustos a la baixa o a l'alça del pressupost prorrogat.

El fet és que la gestió, amb un pressupost prorrogat, dificulta l'ajust de les despeses a cada servei o programa i alenteix la gestió del dia a dia amb una adequació dels mitjans i els temps previstos per a la seva consecució.

El context global derivat de la crisi generada per la COVID-19 fa imprescindible una gestió eficient dels recursos públics que exigia del govern municipal haver presentat a l'aprovació del Ple el pressupost de 2022.

No ho ha fet, i és una pèssima notícia pels santcugatencs i santcugatenques i fa palès la mala gestió del govern.

Amèrico Ologaray Orti, portaveu municipal Podem Sant Cugat

(1) La contractació pública representa aproximadament el 18,5% del PIB d'Espanya i és una eina clau en el desenvolupament de polítiques de transformació.

Des de l'ajuntament en contractar serveis i comprar béns es pot fer d'acord amb uns principis de contractació responsable amb unes condicions que afavoreixin a aquelles empreses que fan bé el seu treball, protegeixen els seus treballadors i cuiden del seu entorn, és a dir que contribueixin a millorar la ciutat.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi