Què s’hauria de fer per aconseguir pacificar els carrers de Valldoreix?

Les cartes dels lectors.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Els veïns i veïnes de Valldoreix estem preocupats, des de fa temps, per la velocitat dels vehicles que circulen pels carrers de l'EMD i existeix una certa unanimitat en què és important evitar que els conductors vagin més de pressa del permès (1).

La gran majoria dels carrers tenen un únic carril per sentit de circulació i conforme les normes de trànsit els vehicles han de circular amb una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora.

Uns carrers que són retolats com a passeig amb el qual s'ha pretès significar el seu ús com a espai destinat prioritàriament a les persones que es desplacen a peu.

La realitat és que la gran majoria dels passeigs tenen unes voreres amb un ample de pas lliure tan reduït que el fa intransitable per totes les persones.

Uns espais estrets i a més ocupats pels pals de fusta de les instal·lacions de telèfon i llum i suports dels fanals i a més pels vehicles que hi estacionen.

Les persones que es desplacen a peu, les que ho ha de fer amb cadira de rodes o espitja'n un cotxet d'infants, utilitzen la calçada compartint aquest espai amb els vehicles.

És a dir, ens troben amb uns carrers amb una única plataforma de calçada i, per tant, el límit de velocitat aplicable és de 20 quilòmetres per hora.

Aquests límits de velocitat establerts per apaivagar la mobilitat a motor, segons les autoritats, redueix un 80% el risc de morir a conseqüència d'un atropellament, redueix els nivells de contaminació ambiental i acústica. (2)

A més, en zones on es barregen les persones i els automòbils contribueix a una convivència de forma equitativa Uns carrers per a la vida s'emfatitza des de l'ONU.

El govern de l'EMD, com va fer l'any 2017 amb la campanya Valldoreix Vila Lenta, ara hi ha col·locat als límits territorials de Valldoreix unes pancartes amb la informació Valldoreix 30 i en totes les vies senyalitzacions verticals i horitzontals de limitació de velocitat a 30 i 20 i uns avisadors de velocitat.

Amb aquestes accions apellen a l'autoresponsabilitat dels conductors i conductores per aconseguir el respecte als senyals de trànsit.

És aquesta la solució per a calmar el trànsit de la vila?

Recordant el que va dir Albert Einstein (3), el govern de l’EMD hauria de tenir en compte que si fan el mateix obtindran el mateix resultat.

Què hauria de fer-se per a canviar el comportament dels conductors que no respecten la limitació de la velocitat?

En primer lloc, el president de l'EMD ha de reconèixer que ha estat una decisió nefasta, contraproduent per obtenir que un conductor compleixi amb els límits de la velocitat, el fet d'haver eliminat un "llom d'ase" en el carrer Jacint Verdaguer i un pas elevat en l'avinguda Monmany.

Particularment equivocada haver tret el pas elevat de vianant en l'avinguda Monmany en la intersecció del carrer Brollador.

Moltes són les persones que travessen aquí l'avinguda, en un tram recte que fa pendent el que afavoreix l'augment de la velocitat, el que comporta perill per a la gent.

Els passos de vianants elevats són eficaços com el demostren els que existeixen en diferents carrers de la vila i és pertinent estudiar la seva generalització, ja que incrementen notablement la seguretat de les persones que creuen la calçada particularment quan la conducció s'efectua amb una visibilitat reduïda per la foscor o d'enlluernament solar.

Així mateix, caldria instal·lar o construir reductors de la velocitat en tots els vials on no es compleix els límits de velocitat.

La reducció de l'amplada per on ha de circular un vehicle fa que el conductor aixequi el peu de l'accelerador i premi el pedal del fre per disminuir la velocitat.

Una mesura aplicada amb resultat positiu en el passeig de la Guineu, amb la instal·lació de fitons i senyalització horitzontal.

Per què no s’ha fet en altres vials de la vila?

Aquesta reducció del vial i fer que tinguin un traçat menys “còmodes”, que evitin la tendència a la distracció i a l'augment de la velocitat s'ha d'aplicar a més vials i es pot aconseguir de forma immediata fent que els cotxes ara que es deixen en part aparcat en la vorera ho facin només en la calçada i de pas fem complir el que estableix el Reglament General de Circulació (3).

Per assolir una vila pacificada amb més qualitat de vida és necessari combinar totes les mesures abans esmentades.

Quan falla l'autoresponsabilitat d’algunes persones, el govern de l´EMD no pot limitar-se a la solució, de curta eficàcia, de posar més senyals de trànsit.

Amèrico Ologaray Orti, portaveu municipal Podem Sant Cugat

(1) A favor de limitar la velocitat segons l'Estudi de Mobilitat Segura i Sostenible del Centre d'Estudi POSA-LI FRE- AXA , el 62% dels conductors consultats està a favor de limitar la velocitat a les ciutats A 30 km/h aquesta recerca, realitzada la passada tardor amb entrevistes a més de 4000 conductors habituals.

https://revista.dgt.es/es/reportajes/2021/04ABRIL/0414-Ciudades-Saludables-Suplemento.shtml

(2) https://revista.dgt.es/es/reportajes/2021/04ABRIL/0414-A-30-Ciudad-Suplemento.shtml

(3) "Si busques resultats diferents no facis sempre el mateix".Albert Einstein

(4) Segons el Reglament General de Circulació, queda prohibit estacionar sobre les voreres, a més d'en passejos i zones destinades al pas de vianants. És una cosa que s'explica en la Secció 2a de les Normes especials de parades i estacionaments, específicament en l'apartat 2. I això vol dir que, encara que no hi hagi cap mena de senyalització sobre la prohibició d'aparcar, o un gual -per exemple-, sempre està prohibit aparcar sobre la vorera.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi