Reflexions sobre el nomenament de la nova Síndica de Greuges

Periodista i cap de redacció d'elCugatenc.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

La renúncia de Ramon Palacio al càrrec de Síndic de Greuges per la manca d’acord amb l’Ajuntament sobre com regularitzar la seua situació laboral després de la jubilació va servir per a iniciar el primer procés obert per a escollir un nou o Síndic. Helena López Macho serà la nova Síndica de Greuges local tal com es va anunciar davant dels representants dels Consells de Barri i de l’EMD de Valldoreix, i finalment validat al Ple. Per primera vegada Sant Cugat tindrà una dona al capdavant de la Sindicatura de Greuges i, a més, s’aconsegueix després d’haver recollit autocandidatures i no només per obra i voluntat de l’alcaldia.

Ens hem de felicitar d’aquesta bona notícia. Després de 14 anys d’institució, una dona n’assumirà la responsabilitat. Alhora, l’obertura del procés de selecció és una bona notícia que permet buscar entre perfils més enllà de les idees benintencionades o no de l’alcaldia del moment. Però encara hi ha marge de millora. En faig unes quantes propostes:

1. El procediment de selecció oberta ha de tindre un funcionament marcat, és a dir, unes bases. Aquesta norma pot ser independent o estar inclosa al reglament de la Sindicatura de Greuges. Posar unes bases ha de permetre no només més transparència sinó també que els candidats entenguen que la seua elecció o rebuig es deu a uns criteris preestablerts i no només a la voluntat política del moment.

2. En conseqüència, cal fer una revisió del reglament del Sindicatura de Greuges per a què no siga contradictori amb les bases del procediment. Tenint en compte el debat al voltant de la jubilació de Palacio, allà cal prefixar també els supòsits de continuïtat o cessament per incompatibilitat laboral.

3. S’ha de definir la publicitat o no de la tramitació. Actualment el reglament del Síndic de Greuges preveu que el nomenament es fa amb consulta prèvia a entitats, òrgans de participació territorials i a l’EMD de Valldoreix. Si això és així, segons el reglament de participació, els Consells de Barri són òrgans oberts a qualsevol ciutadà i, per tant, la convocatòria de les reunions per a presentar la precandidatura ha de ser comunicada a tota la ciutadania. Enguany no s’ha fet així tot considerant-se que la reunió podia ser tancada però això hauria de tindre una empara normativa al reglament que hores d’ara no existeix.

4. Si s’opta per mantindre el funcionament actual, cal tindre en compte que la reunió per a presentar la precandidatura és oberta a tota la ciutadania. Per això prèviament l’Ajuntament hauria de fer la comunicació corresponent a les candidatures rebutjades i a l’EMD de Valldoreix. En cas contrari, es fa pública una informació abans d’haver comunicat la informació a les persones afectades, com ha passat enguany.

5. Cal evitar que la convocatòria per a donar a conèixer la precandidatura a les entitats i als Consells de Barri es presente com si el tràmit estiguera acabat. Aquesta vegada s’ha difós com a “Presentació de la Síndica de Greuge de Sant Cugat”, el que no és correcte des d’una perspectiva de procediment i, sobretot, pot generar confusió a la ciutadania.

6. Sempre que siga possible, la persona que ostente el càrrec hauria de poder gaudir d’un Ple de comiat, coincidint amb la presentació del seu darrer informe anual. Això és previsible quan s’esgota el mandat però, en cas d’haver una renúncia prèvia, s’hauria de donar l’oportunitat al síndic o síndica sortint. Aquesta vegada Ramon Palacio es va acomiadar conscient que era el seu darrer Ple.

7. Tenint en compte que, per fi, Sant Cugat té una Síndica de Greuges; s’hauria de buscar la cooficialitat del nom Síndic/Síndica o una fórmula neutra com Sindicatura de Greuges.

Bona part d’estes reflexions venen marcades per la publicació de la notícia El govern presenta Helena López Macho, primera dona candidata a la Sindicatura de Greuges, una informació elaborada per Clàudia Arrufat Serrano i un servidor arran de la reunió de presentació de la candidatura de López Macho a les entitats i als representants dels Consells de Barri. elCugatenc ha defensat a la notícia que es tractava d’una reunió oberta, acollint-se a allò estipulat als regalaments del Síndic i de participació, però l’Ajuntament no ho va comunicar a tota la ciutadania perquè, diu, la reunió no es podia considerar un acte obert.

Sense voluntat de polèmica, cal donar resposta a la contradicció entre la pràctica i allò estipulat al reglament. Ja siga una qüestió d’interpretació o d’acompliment o no de les normes pròpies, l’Ajuntament i el Síndic han de tindre un text actualitzat i clar que no done lloc a l’equívoc. Pot semblar una qüestió burocràtica però deixar el tràmit ben lligat ha de permetre blindar la institució per si mai arriba un equip de govern que decideix carregar-se-la i també per a evitar hipotètiques impugnacions dels candidats rebutjats.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi