"Legal no equival a legítim". Roger Caballé

Legal: conforme a Llei. Llei: regla d’acció imposada per una autoritat superior.

Legítim: fundat en Dret, principis acceptats inherents a les persones.

De vegades necessari com defensar la pròpia vida. Evident que legítim es superior a legal.

Hitler es nomenat canceller al guanyar (treure més vots) unes eleccions: legal i legítim. Va emprar el poder per aniquilar els seus adversaris, incloent la seva desaparició física, matant-los o ficant-los en camps de concentració, coses ben il·legítimes, però, les va fer legals. Fins i tot, llavors, per llei, els fills (menors i no), estaven obligats a denunciar els pares si aquests no combregaven amb el nacionalsocialisme alemany (nazis). Era legítim això? No i no.

Mariano Rajoy guanya unes eleccions basant-se en un programa (promeses) que no compleix. Practica el contrari del promès,al·legant no saber el malament que estava la Hisenda estatal.

Allò legítim era tornar a fer eleccions explicant la nova situació i com enfrontar-la. No ho va fer. La situació engendrada fins avui dia es perfectament legal, però, totalment il·legítima.

Si un poble, el català, ben delimitat geogràficament, els seus ciutadans volen anar per lliure, no usurpant cap be que no sigui seu, es ben legítim que ho pugui fer. Després del fet, serà legal. El primer que va al·legar el cap del govern britànic per accedir a autoritzar el referèndum escocès es que ell, primer de tot, era un demòcrata i per tant no s’hi podia negar així com així.

Roger Caballé

Notícies relacionades