Cal Temerari

Equipament social i ciutadà per fomentar iniciatives de transformació social.