Pili Egea

Escriptora i estudiant d'Història de l'Art.