Parlem de les nostres pensions

En defensa de les pensions públiques.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

L’atac a les nostres pensions forma part d’una ofensiva neoliberal en tota regla a tot l’estat del benestar. No solament volen treure profit de les pensions, sinó també de la Sanitat, l’ Ensenyament  i  la Dependència. Estan disposats a treure beneficis de tots els camps que tenen a veure amb el benestar de les persones.

Ens diuen que l’economia ha d’anar sola. No hi ha d’intervenir la política, diuen que les lleis són un fre al desenvolupament econòmic. Els sous han de ser baixos perquè les empreses siguin competitives. Les grans empreses i les multinacionals no han de pagar impostos, com es veu,  volen que no existeixi una fiscalitat justa. Si la gent no té uns bons sous, no pot tenir unes bones cotitzacions i, per tant, een el futur tindran una pensió molt petita. En aquest sentit, si les grans empreses, les grans multinacionals i les grans fortunes no paguen els impostos que els hi correspon, com sostindrem l’Estat del Benestar?

El nostre sistema públic de pensions és bo però, com veuen que pot generar un gran negoci, els bancs, les asseguradores i els grups financers, intenten treure’n profit per tots els mitjans, ara que en aquets moments tots els plans de pensions privats estan perdent diners i alguns ja no poden ni pagar les pensions als seus clients.

Què demana el moviment pensionista a nivell de tot l’Estat Espanyol? Que les Pensions estiguin blindades.

Durant  centenars i milers d’anys els éssers humans hem lluitat per viure més i millor. I ara que ho havíem aconseguit millorant els sous, les condicions de treball, la medicina, el sistema sanitari, els medicaments, etc...., venen i ens diuen que com que vivim més, cobrarem més anys les pensions i, per tant, les hem de baixar perquè les puguem cobrar (suposadament) tota la vida .

Què diu la Constitució Espanyola :  

Art.50. Los poderes públicos garantizarán , mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo , y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos desalud, vivienda, cultura y ocio.

El Govern d’Espanya te l’obligació de complir  la Constitució.  Hem de viure amb dignitat  la darrera etapa de la nostra vida. El nostre sistema de pensions és de repartiment, en front al de capitalització, que és un sistema privat que volen anar imposant.

Què vol dir que és un sistema de repartiment:

- Que és contributiu, la pensió depèn del que s’ha cotitzat i dels anys.

- El Govern de torn és el que n’administra la gestió i cada 4 anys ha de rendir comptes amb unes noves eleccions.

- També és solidari, els que treballen, amb les seves cotitzacions, paguen les pensions dels jubilats, el mateix que fèiem nosaltres quan treballàvem.

- I de caixa única en tot l’Estat  Espanyol.

Al 1981 la població de més de 65 anys era l’11%, el 2011 la era del 17,4%. Com podem veure en 30 anys la població de més de 65 anys solament ha pujat un 6,02%, en canvi,  en els mateixos 30 anys el PIB ha pujat un 83,1%, això vol dir que hem creat  molta més riquesa. L’Estat via impostos ha de recaptar una part de la riquesa creada i redistribuir-la.

Ja han començat  les negociacions del  Pacte de Toledo  per poder veure si les nostres reivindicacions com a col·lectiu son ateses. Sabem que no serà fàcil però esperem que el tema del blindatge de les pensions quedi reconegut, que puguem estar tranquils en aquest  tema durant molts anys i no haver d’estar pendents del Govern de torn.

Sabem que la nostra lluita és i serà llarga, però  hem  de  continuar demanant  als  governants que volem tenir una vellesa tranquil·la i viure-la  amb dignitat.

Josep Porta, Membre de la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi