Política de protecció de dades - Contacte

Responsable del tractament

Nom: Associació L’Avenir, eines per a la informació

CIF: G66580028

Adreça postal: C/ Sant Esteve, 8-12, Sant Cugat del Vallès, 08171

Correu electrònic: info@elcugatenc.cat

 

Finalitat del tractament

Les dades de les persones interessades seran tractades (subscipcions i registres) únicament i exclusiva pels següents propòsits:

Per enviar comunicacions periòdiques, ja sigui via correu electrònic o via correu postal, relatives a l’activitat periodística d’Associació l’Avenir, eines per a la informació.

Per notificar a les persones subscriptores i vinculades al projecte de les avantatges i de les promocions de caire cultural o comercial a les que puguin optar fruit dels acords publicitaris als què pugui arribar l’entitat.

Per gestionar i per cobrar les quotes de la subscripció a l’Associació l’Avenir, eines per a la informació.
 

Legitimació i durada del tractament

La base legal de la tinença i del tractament de les dades per part de l’Associació l’Avenir, eines per a la informació rau en l’autorització donada per les persones interessades. Aquesta autorització ha de ser activa, explícita i inequívoca. En el cas de les persones que se subscriguin a partir del dia 25 de maig de 2018, el consentiment pot manifestar-se mitjançant la butlleta o el formulari de subscripció. En el cas de les persones que ja eren subscriptores d’abans, el consentiment es manifesta mitjançant un correu electrònic.

La dades personals de les persones interessades es conservaran mentre siguin subscriptores de l’Associació l’Avenir, eines per a la informació o mentre demanin de forma expressa estar-ne vinculades informativament. En el moment en què sol·licitin deixar d’estar vinculades a l’Associació l’Avenir, eines per a la informació s’esborrarà tota la informació relativa al seu perfil.

 

Drets de les persones interessades

Pel que fa a les dades personals tractades per l’Associació l’Avenir, eines per a la informació, a la persona subscriptora se li reconeixen els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició, de limitació i de portabilitat de les seves dades. Per qualsevol d’aquests requeriments, podrà adreçar-se al correu electrònic info@elcugatenc.cat sota el concepte “Dades personals”.

Així mateix, la persona interessada té dret a retirar el consentiment donat a l’Associació l’Avenir, eines per a la informació en qualsevol moment. Si considera que s’ha pogut cometre una vulneració dels seus drets en relació a les seves dades, pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).