S’obre el camí perquè les comissions informatives de l’Ajuntament tinguin acta pública

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

En el darrer Ple s’ha aprovat inicialment el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), el document base que determina el funcionament, drets i deures dels càrrecs electes en funció de si són membres del govern, portaveus o regidors de l’oposició. Tot i que és un escrit força tècnic i amb menys incidència sobre el ciutadà que el Reglament de Participació Ciutadana, que també està en revisió, inclou alguns punts interessants de portes enfora de la casa de la vila. Com a principal novetat, les sessions de les comissions informatives en què el govern explica, rep crítiques i respon als dubtes de l’oposició sobre la seva tasca en les diferents àrees tindran una acta pública que el consistori penjarà al web municipal.

Aquest i la resta de canvis no es faran efectius fins d’aquí un mes, quan acabi el període d’exposició pública en què es poden presentar al·legacions. En cas de no haver-n’hi, s’ha decidit que l’aprovació definitiva serà automàtica. Això és així perquè hi ha un gran grau de consens ja que tots els grups han participat en l’elaboració del document a excepció del regidor no adscrit, Dimitri Defranc, que, de fet, ha estat l’únic que no ha emès un vot favorable amb una abstenció en l’aprovació inicial. La resta de grups accepten que no és el seu ROM ideal però que l’acord ha estat sa. Només Álvaro Benejam, portaveu del PP, demana que s’aprofundeixi més en el funcionament per acceptar o no mocions d’urgència.

Relacionat amb la participació, el nou reglament recull la possibilitat que, com el president de l’EMD de Valldoreix, els presidents dels Consells de Barri que no siguin càrrecs electes puguin intervenir en les sessions plenàries sense vot. Si bé, actualment tots els presidents són regidors. Pel que fa a aquest Ple i l’Audiència pública que el prossegueix, el nou redactat del ROM planteja que serà la primera sessió del mandat la que determini dia i horari tot mantenint la periodicitat dels ordinaris d’un cop al mes a excepció d’agost.

Es facilitarà un equip informàtic, una línia mòbil amb accés a internet i una adreça electrònica a cada membre electe

Així mateix, el nou redactat actualitza alguns dels punts que van ser escrits dos mandats enrere, quan la tecnologia que pot ajudar els regidor a desenvolupar les seves tasques no era tan avançada. Per això ara es recull que els expedients relacionats amb temes que van a Ple han de poder ser consultats pels regidors a través de mitjans informàtics i es facilitarà, si així ho demanen, un equip informàtic, una línia mòbil amb accés a internet i una adreça electrònica a cada membre electe.

Informació de les sessions plenàries als ciutadans

Alhora que els regidors podran tenir accés telemàtic als temes del Ple, el nou ROM recull que abans de cada sessió s’ha d’informar la ciutadania amb la documentació corresponent. Més enllà del caràcter públic de les sessions sempre que no hi hagi algun tema que per obligació hagi de tenir un debat tancat, el nou ROM inclou un punt perquè l’ordre del dia i tota la informació pública que referenciï sigui consultable per mitjans informàtics dos dies abans del Ple i, alhora, s’hagi d’entregar al públic assistent abans de cada sessió.

De la mateixa manera, s’aprofundeix en una pràctica que ja es porta a terme com és la retransmissió dels Plens en directe per streaming a la web de l’Ajuntament, a Cugat.cat i als mitjans privats que concorrin –de moment Televisió de Sant Cugat–. Ara se li sumaran les audiències públiques. S’indica, a més, que les gravacions hauran de quedar disponibles al lloc web del consistori.

Ordenar el debat del Ple

El document aprovat inicialment també inclou algunes modificacions i aprofundiments pel que fa a punts que no acabaven de funcionar en el debat del plenari. Per exemple, es mantenen les intervencions de cinc minuts per a la presentació de temes, resposta de la resta de grups i resposta del grup ponent segut de dos minuts de rèplica i un minut al tercer torn d’intervenció. Si bé, s’inclouen dos minuts perquè els grups que no hagin participat al debat puguin explicar el sentit del seu vot. En cas que un regidor voti diferent a la resta del grup, també podrà explicar-ho. Els grups també podran partir-se les intervencions entre els membres sempre que no excedeixin el temps màxim, acció que fins ara no es podia realitzar.

Es canvia la forma de votar les esmenes a les mocions

També es posa ordre en la votació de les esmenes. Fins ara si una moció tenia esmenes d’un altre grup, amb l’aprovació de les esmenes s’aprovava tota la moció. Això provocava que, si les esmenes canviaven el sentit de la moció, el grup proposant acabava votant en contra d’un punt que havia portat a la sessió plenària. A partir de l’aprovació definitiva, es votarà primer si s’accepten les esmenes i, posteriorment, si s’aprova la moció amb les esmenes incorporades o no en funció del que hagi decidit el plenari en la primera votació.

Es fa també especial esment a la capacitat de deixar una proposta sobre la taula per debatre-la en una altra sessió. S’indica que tot i que qualsevol grup pot demanar-ho, només el proposant pot fer-ho efectiu. En cas de ser una moció conjunta, ho hauran de consensuar tots els proposants. Així mateix, qualsevol regidor podrà demanar la paraula per plantejar una qüestió d’ordre sense que això porti lligat debat.

Les retribucions i dedicacions

El ROM no determina la quantitat de les retribucions però sí com s’ha de cobrar. Els membres del govern percebran retribucions amb alta a la Seguretat Social. En cas que hi hagi un regidor del govern que no tingui dedicació exclusiva ni parcial, com és el cas de Carles Brugarolas, rebrà compensacions per assistències a comissions i Plens com la resta de regidors de l’oposició. Així mateix, si hi ha algun membre electe sense responsabilitat de govern que desenvolupi una tasca que precisi de retribució i alta a la Seguretat Social, s’ajustarà per poder fer-ho.

A més, ara el ROM inclou que un membre de cada grup municipal pot tenir una dedicació exclusiva amb alta a la Seguretat Social pel desenvolupament de les seves tasques al consistori. Aquesta persona ha de ser prioritàriament el portaveu tot i que el grup pot demanar que sigui una altra. Així acaba incloent-se al reglament el debat sobre les retribucions que va tenir el Ple mesos enrere quan es va donar l’oportunitat als portaveus a tenir dedicació exclusiva només podent-se acollir Núria Gibert (CUP-PC) i Mireia Ingla (ERC-MES).

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article