Aturar l’increment de l’IBI i més; les al·legacions de l’oposició a les ordenances fiscals

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Fotos: Jordi Pascual

Les ordenances fiscals del 2020, la determinació dels ingressos per impostos i taxes, han acabat el període d’exposició pública, període en què l’oposició i altres agents socials interessats poden presentar al·legacions per demanar modificacions sobre els canvis proposats pel govern. Els dos grups polítics a l’oposició, Junts per Sant Cugat i Ciutadans, han presentat propostes que tenen en comú l’oposició a l’increment del 2,9% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). A continuació les propostes de cadascun dels grups.

Junts per Sant Cugat, centrats en l’IBI

Carles Brugarolas, regidor de Junts, explica que l’apujada de l’IBI arriba en un mal moment ja que coincideix amb el primer cobrament del tribut metropolità, amb una previsió de retallades a nivell estatal i un atur en augment. Considera, a més, que preveure un increment igual per al tipus general i els diferenciats suposa reduir el marge de progressivitat que té l’impost tot i ser lineal. Davant la presentació de projectes del govern tripartit, Junts considera que l’increment de l’IBI anunciat no serà suficient per fer front a totes les despeses i lamenten que s’hagi optat per acabar amb “contenció i baixada lleu però sostinguda de la càrrega fiscal al municipiˮ. L’al·legació presentada per Junts a propòsit de l’IBI demana mantenir el tipus.

Alhora, el partit cap de l’oposició també considera que altres modificacions proposades pel tripartit suposen acabar amb els “criteris més objectius i homogenisˮ que defensen que havien buscat quan eren al govern. És per això que demanen que s’homogeneïtzin els criteris de bonificació i excempció que tenen en compte la situació econòmica de les persones en les ordenances referents a la taxa d’expedició de documents administratius i altres serveis, a la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció i administrativa i a la taxa de prestació del servei de recollida, guarda i custòdia d’animals de companyia abandonats o perduts.

Junts ha aprofitat la presentació pública de les al·legacions a les ordenances fiscals per criticar el govern en dues vessants. D’una banda, per no tenir hores d’ara un Pla d’Actuació Municipal i, en conseqüència, presentar uns comptes que no se sustenten sobre cap planificació a llarg termini. D’altra, no haver engegat rondes de diàleg amb l’oposició per pensar col·lectivament la proposta de les ordenances per a l’any vinent.

Ciutadans, rebaixa de l’IBI i bonificacions per reduir la pressió fiscal

El segon partit de l’oposició ha presentat al·legacions tot defensant quatre eixos: augmentar el poder adquisitiu de la ciutadania, potenciar el comerç, contribuir a reduir el preu de l’habitatge i ajudar les persones més desafavorides. La traducció en forma d’al·legacions d’aquestes intencions són la petició d’una rebaixa d’un 5% del tipus lineal de l’IBI i fer que la bonificació del 90% a les famílies nombroses s’atorgui quan la unitat de convivència no tingui més de 18.000 euros d’ingressos anuals i no 12.000 tal com es preveu ara. En quant a l’IBI, el partit taronja també proposa una reducció d’un 50% de l’IBI per als comerços afectats per projectes de vianantització i altres obres que els hagin afectat durant quatre mesos o més.

Les al·legacions de Ciutadans també proposen una reducció de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), passant del 4% de gravamen al 3,60%. També proposen que la bonificació pel foment de l’ocupació passi d’un 50% a un 75% mantenint el topall màxim de 20.000 euros. Consideren que tots dos impostos són determinants per al preu de l’habitatge.

Els taronja també proposen canvis a l’Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE), que paguen les empreses amb una xifra de negocis anual superior al milió d’euros. També demanen un 50% de bonificació a aquelles empreses afectades per la vianantització i obres civils de més de quatre mesos de durada i abaixar els coeficients del 3,17 i 1,5 a 2,5 i 1,0 respectivament per a les empreses que més facturen. També proposen una bonificació del 30% per a les empreses que tot i afrontar un període de pèrdues mantenen tot el personal.

Finalment, Ciutadans també proposa canviar una de les bonificacions previstes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Demanen que les plusvàlues que es paguen per el canvi de titularitat de les propietats arran de la mort dels pares passi de tenir una bonificació del 75% al 95%.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article