El govern acaba el mandant amb concursos públics per contractar personal directiu

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Localpres

A set mesos de les eleccions municipals, l’Ajuntament ha emès les bases per contractar set persones per al personal tècnic i directiu en substitució del ja existent: un perfil tècnic per a Ocupació, les sotsdireccions d’Innovació i de Participació, les direccions de Gestió econòmica, Hisenda i Recursos Humans, de Polítiques socials, Habitatge i Esports i de Promoció Econòmica i, finalment, la gerència. Durant els propers mesos es faran públics nous concursos del personal de confiança que actualment està considerat funcionariat i, posteriorment, es passarà a fer els concursos públics dels organismes autònoms, és a dir, els instituts, òrgans i empreses públiques vinculades a l’Ajuntament.

Tot i la proximitat dels comicis, aquesta estratègia, expliquen fonts municipals, no respon a la voluntat d’aferrar al càrrec cap persona un cop acabi el mandat sinó que ve marcada per l’entrada en vigor al 2015 de la Llei de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic, una normativa estatal que obliga a fer les contractacions del personal directiu, que fins ara es designava a dit pel govern, amb un concurs públic: “La seva designació atendrà a principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrènciaˮ.

Fonts institucionals expliquen que la normativa permetia un temps d’adaptació que, amb el canvi a l’alcaldia i dels funcionaris de l’Estat –secretari i interventor–, s’han hagut d’escurçar. Tal com han pactat amb el secretari de la casa, en primera instància s’actuarà sobre els càrrecs de confiança designats directament pel govern, en segon pels que també ho són però estan reconeguts com a funcionaris i, en última instància, els dels organismes autònoms. D’aquest procediment només s’escaparan, expliquen, els membres del gabinet d’alcaldia i la cap de premsa, el nomenament dels quals depèn de l’alcaldessa.

La previsió de substitució gradual preveu que part dels canvis es donin ja entrat el proper mandat. A l’Ajuntament reconeixen que és un tràmit feixuc i que no és del gust de totes les persones afectades però que s’ha de fer obligatòriament en compliment de la nova legislació. Els nous càrrecs, expliquen fonts institucionals, estaran lligats a una mena de contracte programa, és a dir, a uns objectius determinats que els donin estabilitat malgrat els possibles canvi de govern sense representar un contracte indefinit a l’ús. L’actual director de Seguretat Urbana, Jaume González, ja va seguir aquest procediment, no exempt de polèmica amb una impugnació del concurs.

Es preveuen unes retribucions de prop de 90.000 euros bruts anuals per a la gerència, de 71.500 euros bruts anuals per a les direccions i de 62.250 euros bruts anuals per a les sotsdireccions. Cada concurs tindrà la seva pròpia mesa de selecció i una fase d’admissió i rebuig de candidats en base al compliment o no de les condicions bàsiques que es proposen per a cada càrrec.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article