Els indicis d’irregularitats en la grua municipal: part dels salaris en B, subcontractació i pròrroga fora de termini

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Fotos: Ajuntament i Localpres

Dimecres els Mossos d’Esquadra es van personar a l’Ajuntament per tal de recollir informació relativa a la grua municipal, sense contracte des que va vèncer la pròrroga de l’adjudicació del 2014. El govern va entregar un paquet de documentació a la Fiscalia, on s’incorporava un informe elaborat per la tinença d’alcaldia de Transparència. El nou indici d’irregularitats va arribar pocs dies després de la ratificació de la sentència del cas Palau on es declara culpable a Convergència de finançar-se de manera irregular a partir de les obres del PAV3 i amb un informe de la Sindicatura de Comptes que apunta a irregularitats en l’organització del Festival Nacional de Poesia.

El servei de la grua es va licitar al 2013 per l’àrea política de Seguretat i Participació Ciutadana, llavors capitanejada políticament per Francesc Carol, en aquell moment regidor per CiU –actualment per ERC-MES–. El contracte es va atorgar definitivament a l’empresa de Castelldefels Gruas Pablo SL després que s’exclogués l’altra candidata, Servi-Guras Barcelona SL, per no tenir programari informàtic per a la gestió de vehicles abandonats.

És així com l’adjudicatària es va emportar un contracte de 152.460 euros (amb IVA) per un any i amb la possibilitat de pròrroga durant un any més. Gairebé tots els punts de la valoració tenien a veure amb criteris econòmics i per això l’empresa guanyadora, com a única participant un cop exclosa la seva competidora, va aconseguir els 100 punts possibles. El contracte es va signar el 29 de maig del 2014 i es va prorrogar per un any el 18 de maig del 2015 sense possibilitat d’incrementar els serveis.

elCugatenc ha contactat amb l’empresa per via telefònica per tal de conèixer la seva versió dels fets que s’expliquen en la documentació entregada a la Fiscalia per part de l’Ajuntament però han desestimat la petició al·legant que gairebé tota la plantilla es troba afectada per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). El treballador que ha atès aquest diari s’ha negat a proporcionar el contacte de cap responsable. A continuació desgranem les presumptes irregularitats explicades en l’informe entregat pel consistori a la Fiscalia.

Un allargament del contracte que no es podia fer

Al mandat anterior i amb l’àrea de Seguretat Ciutadana recaient en primera instància sobre l’alcaldia i posteriorment sobre la regidora Cristina Paraira, es va apostar per iniciar una nova licitació per contractar el servei de grua. Aquesta decisió es va prendre a la Junta de Govern del 21 de juny del 2016 sota l’alcaldia de Mercè Conesa. Es preveia una licitació de més de mig milió d’euros per a quatre anys i la possibilitat d’una pròrroga d’un any. Mentrestant s’aprovava la continuïtat del servei a càrrec de Gruas Pablo fins que s’adjudiqués el nou concurs.

A la nova licitació només es va presentar Gruas Pablo però va quedar exclosa per incomplir els requeriments tècnics que s’exigien per a l’aplicatiu informàtic. El concurs es va declarar desert el 29 de maig del 2017 després que l’empresa presentés un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va ser desestimat un mes abans de tancar-se l’expedient. L’Ajuntament no va iniciar cap nou procés de licitació i Gruas Pablo va seguir prestant el servei sense contracte tot i que seguint les bases del 2014.

La relació entre el consistori i Gruas Pablo a partir del 2016 seria la mateixa que amb moltes de les empreses incloses a l’informe que la intervenció municipal va emetre al març del 2019, és a dir, pagaments irregulars perquè no haurien passat per la llei de contractació. De les tres tipologies d’incorreccions recollides en l’informe (pròrrogues mal tramitades, treballs sense contracte i la suma de contractes menors que s’haurien d’haver licitat), aquesta seria el primer supòsit. Per això s’incorpora en el Pla d’Acció per a la millora dels resultats del control intern que va demanar la intervenció municipal per regularitzar contractes i que va ser aprovat per l’exalcaldessa i actual portaveu de Junts per Sant Cugat, Carmela Fortuny (PDECAT-Demòcrates), al juny de l’any passat.

El grup municipal de Ciutadans va entregar l’informe del març del 2019 a la Fiscalia, obrint així una investigació sobre la presumpta irregularitat dels contractes. Aquest també és un dels afers a tenir en compte en l’anunci de dimissió del director de l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural (OAMCC), Pep Tugues, al desembre, esquitxat no només per la denúncia pública d’assetjament laboral d’una extreballadora sinó també perquè molts dels contractes presumptament irregulars recollits a l’informe de la intervenció municipal depenien de l’organisme que Tugues presidia.

Però en el cas de Gruas Pablo, especifica l’informe elaborat per la tinença d’alcaldia de Transparència i entregat aquest dimecres a la Fiscalia, la incorrecció també és per allargar un contracte de serveis: “Aquesta continuïtat de serveis tampoc és totalment reglamentària (...) ja que aquest article [cita el Reglament d’Obres, Activitats dels ens locals] només s’aplica per a la gestió indirecta, és a dir a través de contractes de concessió i no de contractes de serveiˮ.

Servicios varios en (B)ˮ

Arran de la petició de documentació per part del govern tripartit, que acaba optant per la internalització del servei després de renunciar a fer un nou concurs públic, l’àrea de Transparència detecta que, al marge dels salaris i la seguretat social, entre el que l’empresa anomena a un document “gastos varios anual gruas y operariosˮ s’hi troben 12.800 euros de “servicios varios en (B)ˮ.

Davant aquesta afirmació, l’Ajuntament demana un aclariment a la concessionària, que diu que no es pot interpretat com retribucions fora de nòmina. “Es tracta de la previsió de despeses de personal que es poden produir en situacions no previstesˮ, responen, posant d’exemple la baixa d’un treballador, “ens veiem obligats a contractar un altre treballador que el substitueixi, en els casos de baixa de llarga durada, o a reorganitzar la plantilla cobrint entre la resta els serveis que presti qui es trobi de baixa, quan aquesta és de curta duradaˮ. Segons Gruas Pablo, és una reserva per preveure despeses salarials addicionals.

Però l’informe de l’Ajuntament considera contradictòria l’explicació si es compara amb el quadre de despeses salarials que els ha facilitat la pròpia empresa. En el quadre es computen les despeses d’empresa totals anuals dels cinc treballadors. A més, el dubte es fa més palès arran d’un informe del desembre passat presentat pel representant sindical Pepe García, on síndica que als treballadors no se’ls respecta el dret a fer-se revisions mèdiques i que, a banda de la nòmina, per cobrir el servei 24 hores se’ls entrega diners en negre: 400 euros mensuals per al responsable del grup i 300 i 80 euros per a la resta.

L’informe del representant de CCOO també recull que els treballadors fan jornades dobles de 16 hores sense respectar-los el descans obligatori alhora que no declaren en concepte d’hores extres, que superen les 80 hores a l’any. Per això l’informe de la tinença d’alcaldia demana més documentació sobre nòmines, factures i explotació així com els informes anuals d’avaluació del servei. També insta l’elaboració d’un informe tècnic sobre les irregularitats detectades.

Dubtes sobre una possible subcontractació de la senyalització

Entre els documents requerits pel consistori també apareix un correu electrònic de setembre del 2019 que l’empresa dirigeix a Francesc Fernández, llavors president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Cugat. En aquest correu electrònic es comptabilitzen unes hores de feina i diverses despeses: en total 9.991,65 euros. Hi destaquen 7.442,50 euros per hores de feina, 933,40 per esmorzars/dinars fent feina i 263,43 euros per assegurances. Són despeses que estarien vinculades a la senyalització.

A instància de l’Ajuntament, Gruas Pablo respon: “En quant a les relacions existents de col·laboració entre el sr. Francesc Fernández i la nostra empresa es limiten a què ens faciliten alguns dels serveis i productes que adquirim com a norma d’empresa en el municipi on prestem el servei. Ell coneix empreses i professionals del municipi, i és a ells a qui els contractem els mateixos, siguin segurs, impremta o material d’oficinaˮ. L’empresa també especifica que el pagament del pressupost de senyalització es fa directament a l’empresa que emet la factura o a Fernández “en cas que ell hagi avançat els dinersˮ i que no es paga per les gestions de posar i treure senyals.

Fernández, consultat per aquest diari, diu que alguns voluntaris col·laboraven amb Gruas Pablo en la col·locació de senyalitzacions i cons per a curses però sense cap retribució: “Sí tenien algun detall amb nosaltres com pagar-nos els esmorzars de quan fèiem les col·laboracions o algun obsequi per Nadalˮ. Aquesta col·laboració, però, no estava formalitzada en forma de contracte. Sobre els números assegura que només és una quantificació d’hores i possibles despeses que no es pagaven. Serien, per tant, una aproximació que l’empresa tindria en compte per si es volia presentar a un altre concurs.

L’informe de Transparència apunta aquest afer per dos motius. D’una banda, el contracte del 2014 sobre el qual se segueix treballant de forma irregular no permetia la subcontractació del servei de senyalització. D’altra, fins i tot en cas d’haver-ho fet amb els prop de 10.000 euros anuals que figuren al correu electrònic, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil no podia fer aquestes tasques com a entitat sense l’autorització expressa del responsable municipal. A més, en la darrera memòria d’activitats de l’entitat, que rep una subvenció anual de 9.500 euros, s’especifica que no reben cap altre ingrés que l’aportació municipal, tal com confirma Fernández quan diu que aquestes eren xifres aproximades del cost per quantificar-ho en cas que en un nou concurs l’empresa ho hagués de comptabilitzar com a despesa pròpia.

Amb l’empresa i l’entitat assegurant que no hi ha cap subcontractació, la tinença d’alcaldia insisteix que Gruas Pablo no dona explicacions sobre les “hores de feinaˮ que apareixen al document. És per aquest motiu que l’informe municipal també requereix a l’entitat la presentació de memòries d’activitats, els fulls de serveis i els resums mensuals. Actualment, asseguren des de l’Associació de Voluntaris, no es manté cap relació contractual amb l’empresa.

Decisió d’internalitzar el servei

Bona part de la documentació ha arribat a mans del govern tripartit arran de la decisió d’internalitzar el servei, el que es va formalitzar amb una reunió informativa l’octubre passat. La decisió arriba després que el mes anterior els equips tècnics presentessin una proposta de nova licitació per a un contracte de 4 anys amb una pròrroga d’una anualitat. La tinenta d’alcaldia de Transparència, Bon Govern i Participació, Lourdes Llorente, va demanar la reducció del contracte a petició de la secretaria i la intervenció municipals perquè quedés en 4 anys en total, és a dir, 2 anys de contracte i dues pròrrogues anuals.

Hi va haver un estira i arronsa entre la intervenció i els equips tècnics que havien de preparar la licitació, que a més hauria d’anar per lots. Finalment es va presentar la documentació el 10 d’octubre però va ser llavors quan Llorente va comunicar que s’havia pres la decisió d’internalitzar el servei i va anunciar que es faria una reunió explicativa. En una nota informativa emesa aquest dimecres arran de la visita dels Mossos d’Esquadra al consistori, el govern defensa la decisió d’internalitzar el servei com una forma d’aconseguir un servei més eficaç a la ciutadania. La documentació lliurada a la policia judicial no quedava recollida a l’informe de la intervenció municipal del març del 2019 que va ser lliurat a la Fiscalia el mes de juliol d’aquell mateix any.

Una petició de documentació que coincideix amb indicis de mala gestió al Festival Nacional de Poesia

Els Mossos d’Esquadra es van presentar a l’Ajuntament una setmana després que la Sindicatura de Comptes apuntés a irregularitats en el Festival Nacional de Poesia de l’any 2018. En l’informe referent a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) de l’exercici 2018 es considera que el cost del festival es va sufragar amb subvencions directes a l’Ajuntament sense seguir la normativa vigent. El cost total de l’edició del 2018 va ser de 33.391 euros, la majoria dels quals són honoraris per als poetes.

La Sindicatura recorda que tot i que el festival va néixer l’any 2000 de manera coorganitzada entre el Teatre-Auditori i la ILC, fins al 2019 no es va formalitzar cap conveni marc. Així mateix, la institució reconeix que és recomanable que d’ara endavant sigui el Teatre-Auditori qui n’assumeixi la programació i l’organització. Ara bé, l’OAMCC del qual depèn l’equipament cultural està a l’espera d’una transformació ja que l’anunci de dimissió de Tugues va anar acompanyat de l’anunci de l’alcaldessa, Mireia Ingla, de liquidar l’organisme i buscar una altra fórmula, segurament una empresa pública.

Coincidència amb la ratificació de la sentència del cas Palau

Alhora, aquests dos afers es van donar només una i dues setmanes després que el Tribunal Suprem ratifiqués la sentència del cas Palau, on s’estipula que Convergència es va finançar de manera irregular a partir de les obres del PAV3. De les obres del pavelló fetes per Ferrovial l’any 2002, el partit va rebre 104.400 euros (un 2,5%) i Fèlix Millet 62.640 (un 1,5%), sumant en total el 4% de comissió que es va aplicar en l’obra.

Tal com va explicar aquest diari en un reportatge en què reconstruïa l’espoli del PAV3, aquest afer anava en paral·lel a altres investigacions judicials sobre el presumpte finançament irregular de Convergència que també esquitxaven la ciutat. Des dels pisos de protecció oficial de la plaça dels Rabassaires a la pista d’atletisme de la Guinardera passant per un seguit d’indicis apuntats en una investigació publicada pel diari El País. Aquest diari va fer un recull dels indicis de corrupció apareguts fins el moment en el Monogràfic elCugatenc número 2, corresponent a la tardor del 2018.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article