Acord pressupostari aprovat per endavant

per Patricia Cirera

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Fotografies de Patricia Cirera

Ahir dia 27, ben entrada la tarda, es feia saber als mitjans l’acord entre Convergència i ERC-MES per aprovar els pressupostos del 2016. Això vol dir que, tot i les al·legacions que puguin fer la resta de partits en els pròxims 15 dies, el més segur és que els pressupostos s’aprovin donat l’acord. En el ple extraordinari d’ahir el pressupost va quedar aprovat per l’acord entre el partit de govern i ERC-MES. Es van abstenir ICV-EUiA, CUP-PC i PSC. Ciutadans i Partit Popular van votar en contra.

Carles Brugarolas, tinent d’alcaldia d’economia, empresa, ocupació i Recursos Humans, en la seva inicial va voler destacar l’augment de la partida pressupostària a entitats i associacions socials i culturals, així com la destinada al manteniment de l’entorn urbà i al coneixement, innovació i tecnologia. També va remarca que les nòmines dels funcionaris de l’ajuntament augmentaran un 1%. Respecte les inversions, Brugarolas va fer referència a les obres públiques que ja estan començades i a l’expropiació de zones verdes. Com a resum, el tinent d’alcaldia va afirmar que: “Baixa lleugerament el rati d’endeutament, es preveu mantenir el manteniment de les ordenances municipals i que en general els pressupostos ofereixen més serveis i més inversions”.

CUP-PC i PSC no van veure amb mals ulls l’acord i van afirmar que per aquest motiu el pressupost havia millorat, tot i que no en tots els punts. El PP per la seva part no va dir res i Ciutadans critica que ERC-MES només ha modificat un 0,6% i va titllar la coal·lició de conformistes amb la frase de Sergio Blázquez “encara que alguns consentin, nosaltres no”.

Ferràn Villaseñor, l’encarregat de desgranar l’acord

Va ser el regidor d'ERC-MES qui va explicar l’acord amb el que han arribat amb l'equip de govern. Es basa en quatre eixos: Tarifació social, habitatge, emprenedoria i millores en els barris i a la ciutat.

Pel que fa a l’habitatge, es destinarà 125.000 euros en ajuts en l’habitatge a persones amb dificultats econòmiques. Hi ha un increment de 188.500 euros en a dotació per donar suport a l’habitatge de lloguer social. També hi ha una partida pressupostària de 75.000 euros en ajudes per fer front a les despeses d’habitatge i per casos de pobresa energètica.

En urbanisme hi haurà una subvenció de 25.000 euros per activitats de dignificació urbanística.

Iniciatives d’emprenedoria social i cooperativa, de proximitat i urbanes tenen destinades una línia de subvencions de 30.000 euros. També hi ha contemplat una línia de subvencions per aquelles entitats sense ànim de lucre, cooperatives i emprenedors de persones en situació d’atur amb un pressupost de 125.000 euros.

Respecte a les millores dels barris, es preveu una inversió de 10.000 en un pla de participació en el barri de Monestir, i una dotació inicial de 30.000 euros a redacció de projectes. Es destinaran 300.000 euros a estudis i projectes per a la reorganització d’equipaments socioculturals concretament a l’eix Monestir-Pla del Vinyet. El cobriment de la piscina del Parc Central té un pressupost de 10.000, que inclou l’estudi i el projecte executiu.

Els consells de barri del centre Est i Oest rebran una partida de 15.000 euros. Les Planes, Mira-sol i La Floresta rebran un pressupost de 80.000 euros pel manteniment, en el qual es contemplen inversions i diners destinats per lliure disposició.

Foto de Patricia Cirera. Ferran Villaseñor explica l'acord.

El pressupost

Tot i que ja s’ha presentat el pressupost, cal tenir en compte que encara no se sap la despesa exacte que suposarà l’expropiació de zones verdes, i que tant l’administració autonòmica com estatal deuen diners que tampoc se sap quan arribaran. Tampoc està assegurat el finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel Servei d’Ocupació Ciutadana, que en tot cas baixaria 150.000 euros i sí que està contemplat en el pressupost, segons Brugarolas. Els convenis amb les entitats Correllengua i el Centre Castellano-Manchego tampoc està reflectit. A més d’altres despeses vàries com els 600.000 euros d’indemnització a dos veïns pel cas Costa del Golf.

La posició dels partits

Els quatre eixos en els quals es regeix l’acord, també és on han incidit més la resta de partits en la seva proposta de pressupostos. A més de l’IBI.

Pel que fa als ingressos, el portaveu del Partit Popular, Álvaro Benejam, va valorar positivament el no augment de l’IBI, les aportacions al SOM i l’aportació de l’Estat valorat en més de 18 milions d’euros. Segons Benejam “l’Estat és el que més aporta a l’ajuntament després dels ciutadans”. Benejam va voler reivindicar, però, que el SOM hauria de ser una eina més eficaç. Pel contrari, valora negativament l’impost del ICIO (impost per construccions i instal·lacions) i creu que s’hauria de rebaixar perquè considera que seria un reclam per les noves empreses que vulguin tenir seu a Sant Cugat. També va lamentar que no s’hagi incidit en les plusvàlues que han de pagar les persones per un immoble que en realitat no té el valor econòmic, lo qual agreuja la situació la situació d’haver de vendre per sota del valor de compra. Critica també l’augment de l’IPC en un 9% en aquests últims cinc anys. Referent a les despeses, Benejam va valorar també les inversions en polítiques socials, tot i que considera que dins d’aquest àmbit s’ha reduït el pressupost en certes coses i que no calia, segons el seu parer. Va valorar de forma positiva la dotació al Pla de Joventut. En canvi, va veure de forma negativa el no increment en la partida pressupostària per l’inclusió social de persones amb discapacitat. Veu insuficient el pressupost destinat al manteniment dels carrers i als equipaments esportius que no són del centre. Benejam va afirmar que: “Les entitats que fan política s’han de finançar per altres canals com fan els partits polítics i no amb finançament públic”.

El PSC veu certa irrealitat en el pressupost donada la no regularitat del finançament provinent tant de la Generalitat com del Govern Central. Pere Soler, portaveu del grup, no creu que l’augment de empadronaments faci baixar l’IBI i creu que les inversions en polítiques socials fan curtes. El Partit Socialista de Catalunya divideix el pressupost en dos blocs, despeses o inversions, i ingressos i reduccions. Soler veu mancances en alguns programes que lliguen empreses amb empreses aturades, així com en les tarifacions socials. Va proposar fer una bossa de contingència d’uns 5 milions d’euros per l’impagament de les administracions autonòmiques i estatals. Així com dotar amb el mateix pressupost els consells de barri del centre que els dels altres barris. Soler va reivindicar un pla de mecenatge per entitats esportives i l’incorporació d’agents cívic en el cos policial. Va lamentar que no estigués reflectit en el pressupost les millores en el barri de Can Barata. Soler veu sobre recaptació de les plusvàlues.

ICV no comparteix la baixada de l’IBI tal i com es planteja ja que considera que, al no ser un impost gradual i que va en funció dels immobles, només afavoreix a qui més té. Això suposa, deixar de recaptar 1 milió d’euros. D’altra banda veuen positiva l’inversió en tarifació social, tot i que falten inversions importants. En la roda de premsa del dia 26 el grup també va fer referència a l’ecotaxa d’1 € als hotels per cobrir les despeses de promoció del cooperativisme i formació a persones en situació d’atur. Així com una bonificació de la taxa de prestació de serveis en els mercats municipals, per les parades que certifiquin la comercialització directa de productes de la seva pròpia producció i de productes ecològics. També van fer referència a la falta de renovació d’una flota municipal amb criteris d’eficiència i estalvi energètic. 

Per la seva part, ERC-MES defensa l’acord amb CDC pel pressupost al·legant que fan una oposició responsable, i que d’aquesta manera han demostrat que es poden aconseguir implementar les propostes des de l’oposició. “En aquest pressupost no està tot el que hi ha en el nostre programa electoral ni és el pressupost que hauríem fet, però si una bona part d’aquest pressupost té la nostre petjada”, afirma Ferràn Villaseñor, regidor del grup. “El pressupost també té la petjada dels grups de força d’esquerra perquè molts tenim programes molt similars”, argumenta Villaseñor.

Ciutadans es va queixar que de les 19 propostes que van fer, només 1 ha estat acceptada, raó principal per la qual han votat en contra. Entre les propostes del partit hi ha un pla de millora de les voreres i del clavegueram. Consideren escassa la partida destinada a la formació de policia local. També reclamaven una dotació més àmplia destinada a Càrites. Veuen excessiu el pressupost destinada al Consorci de Normalització Lingüística, que tot i que no veuen malament la tasca de l’entitat, es queixen de la seva politització. Així també el grup creu que altres partides diverses destinades diferents projectes s’haurien d’haver congelat i no augmentat. Sergio Blázquez, regidors del partit, va fer èmfasi en que l’ajuntament no crea llocs de treball, sinó que posa les eines perquè els autònoms i les PYMES en creïn. Per això, Blázquez assegura que: “Cal alliberar recursos i això implica deixar de recaptar”. Titlla de “massa optimista” la generació d’ingressos. Valoren positivament, però, que en el pressupost es vegi reflectit l’augment de pressupost en qüestions de cultura. Blázquez assegura que: “Les inversions seran mínimes degut a al cost de les expropiacions forçoses de les zones verdes”.

Ignasi Bea, regidor de CUP-MES, va comentar que: “El model de ciutat queda reflectit en el pressupost”. Reivindica que els beneficis dels serveis externalitzats es tornin a revertir en l’eix municipal i en benefici col·lectiu. Veu l’estructura administrativa sobredimensionada i que per tant hi ha duplicitats gerencials i polítiques. Per aquest motiu la coal·lició proposa retallar en aquest sentit. Tampoc estan d’acord en la rebaixa de l’IBI, ja que segons Bea a Sant Cugat hi viu gent que es pot permetre pagar aquest impost i que no té sentit perdre aquests ingressos. Bea va voler remarcar que tot i que l’atur a baixat, hi ha més precarietat i afirma que hi ha gent que ha de marxar del municipi perquè no es pot permetre viure a la ciutat. Creu que es pot millor la tarifació social i que cal incidir més en l’habitatge de lloguer. També demana una major partida pels consells de barri, ja que reben menys finançament que quan eren districtes. Respecte l’acord, el grup veu amb bons ulls que s’inclogui la sala polivalent i l’habitatge social.

El Partit Popular, PSC i Ciutadans van coincidir en considerar que el pressupost en comunicació és excessiu, i que cal comunicar de forma més eficient. Benejam posa com exemple que no es comunica les bonificacions sobre l’aigua a la que tenen dret els veïns que tenen contracte amb Sorea, així com altre tipus de bonificacions.

 

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article