Punts de govern al Ple de juliol: PAM, conclusions de les comissions COVID-19 i pantalles acústiques a l’estació

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Ajuntament

El Ple ordinari de juliol ha tingut diversos punts de govern, com ara l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM), una nova modificació pressupostària així com pròrrogues de contractes. A continuació en repassem els principals punts. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió.

Una nova plaça d’assessor per a la tinença d’alcaldia d’Economia i Hisenda

Els tres grups de govern han votat a favor de la creació d’una nova plaça d’assessor per a la tinença d’alcaldia d’Economia i Hisenda, capitanejada políticament per Pere Soler (PSC). El càrrec tindrà un retribució de 59,825,92 euros bruts en 12 pagues i tindrà com a funció fer suport als serveis econòmics, clarificar l’estructura dels serveis, assessorar el tinent d’alcalde, elaborar informes d’estructura econòmica i col·laborar en la realització dels pressupostos, entre d’altres. Junts per Sant Cugat s’hi ha abstingut i Ciutadans ha votat en contra.

Més diners per al fons de contingència i anul·lació d’obres finançades per l’AMB

Els tres grups de govern han votat a favot de la dotzena modificació pressupostària del mandat en què s’amplien els diners per al fons de contingència general (450.000 euros) i l’específic de COVID-19 (46.750 euros per a esports i 148.998 per a alcaldia) a més de la creació o ampliació de partides: 660.000 euros per al foment del comerç local, 100.000 euros en ajuts directes a l’àrea de Cultura, 10.548 euros per a visites guiades al Monestir, 50.000 euros per a l’espai gastronòmic i cultural del casal de Mira-sol, 50.000 euros per a serveis informàtics, 15.000 euros per a la prevenció sanitària en l’oci nocturn, 18.000 euros per ampliar el conveni amb l’Ateneu, 92.631 euros per a diverses partides de cooperació, 44.000 euros per al suport i dinamització d’entitats, 17.500 euros en ajuts a l’IBI de llibreries, galeries d’art i clubs esportius, 91.950 euros per a promoció de la ciutat i 26.005 euros per actuacions a Collserola arran del temporal Gloria. La majoria de diners venen del romanent de tresoreria i de baixes de partides que no es podien executar en el marc de la COVID-19 tot i que també s’inclou la reducció total o parcial de diversos convenis, que generalment serveixen per ampliar els ajuts culturals.

La modificació també incorpora la baixa de les subvencions de l’Àrea Metropolitana per al complex aquàtic de Mira-sol, el canvi de gespa del camp de rugby, la rehabilitació de la coberta de l’escola Gerbert d’Orlhac i l’adequació del camí escolar de l’escola la Floresta al seu pas pel pont del diari. Pots veure el conjunt de partides alterades aquí. Junts per Sant Cugat ha demanat esclarir si es mantindran les inversions de l’Àrea Metropolitana amb altres fons i Ciutadans ha dit que la modificació de les partides que no s’han pogut aplicar per la COVID-19 s’hauria d’haver fet abans. Tots dos grups han votat en contra.

Endeutament de 550.000 euros per pagar els interessos de demora d’expropiacions

El govern i Junts han votat a favor d’endeutar-se en 550.000 euros amb Caixa d’Enginyers amb un préstec de llarg termini per fer front als interessos de demora per expropiacions. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Prorrogats els contractes de voluminosos i d’enllumenat públic

Tots els grups han votat a favor d’aprovar la primera pròrroga del contracte de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal, selectives especials; serveis de manteniment i gestió de la deixalleria del punt verd del centre, mini punt verd del mercat de Torre Blanca, punt verd mòbil i les obres d’adequació del punt verd del centre. És un contracte que es va adjudicar al juny del 2016 a l’empresa Engrunes Recuperació i Manteniment, empresa d’inserció, per un valor de 253.234,85 euros (sense IVA) per a una durada de quatre anys i la possibilitat de dues pròrrogues. Ara se n’ha aprovat la primera.

També tots els grups han votat a favor d’una altra pròrroga, la del contracte mixt de gestió energètica de l’enllumenat públic del municipi, la gestió del centre de control del trànsit urbà i els serveis de manteniment, conservació, inversió per a la reposició i inversió nova per a l’enllumenat públic i elements de trànsit. Es tracta d’un contracte que es va adjudicar al Ple de juliol del 2014 per un valor de 20,6 milions d’euros a l’empresa Citelum Ibérica per a un període de 6 anys i la possibilitat de dues pròrrogues bianuals. Ara s’ha aprovat la primera de les pròrrogues.

El Ple també ha donat el vist i plau a aixecar la suspensió temporal dels contractes de conservació i manteniment de l’arbrat públic i dels parcs i jardins, que es van haver d’aturar per la COVID-19. Ciutadans ha demanat que s’informi i es calendaritzin els contractes que s’han de licitar de nou o prorrogar.

Conveni amb FGC per a la instal·lació de pantalles acústiques a l’entorn de l’estació

Tots els grups han votat a favor del conveni entre l’Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat per a la millora de les condicions ambientals a l’entorn de l’estació amb la instal·lació de pantalles acústiques. El conveni marca que FGC ha de redactar i executar el projecte, l’estudi que defineixi les mesures per garantir la millora de la integració urbana i paisatgística, fer-ho amb la consulta a l’Ajuntament, cedir l’exterior de les pantalles perquè es puguin fer ajardinaments i dels terrenys del carrer Andana, avinguda de l’Enllaç i del camí de Can Gatxet i fer-se càrrec del cost del manteniment de l’ajardinament durant el primer any des de la finalització de les obres.

L’Ajuntament es compromet a conservar i mantenir les obres d’enjardinament, garantir la neteja i el bon estat, no fer modificacions sense l’autorització d’FGC i no permetre la col·locació de rètols publicitaris si no fan referència a FGC. Es preveu un cost dividit en dues partides d’1,1 milions i 277.000 euros (xifres arrodonides) que s’abonaran per FGC a través del Pla d’Inversió de la Línia Barcelona-Vallès. També es crea una comissió de seguiment. Pots consultar el conveni complet aquí.

Aprovada inicialment l’ordenança de bicicletes

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial de l’ordenança de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal (VMP), que pren com a referència les recomanacions de l’Àrea Metropolitana. elCugatenc va explicar les claus d’aquest document arran de la seva presentació a la Taula de Mobilitat. L’aprovació suposa obrir un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva. Davant la petició de l’oposició, el govern ha acceptat estudiar allargar el termini d’al·legacions per evitar que coincideixi quasi totalment amb el mes d’agost.

L’Ajuntament s’adhereix al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya

Tots els grups han votat a favor de l’adhesió de Sant Cugat al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, una entitat pública local i associativa que des del 1983 es dedica a impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones amb cinc eixos de treball (segons el seu pla estratègic vigent). Proposa accions com un nou model de gestió de l’atenció a els persones, avançar cap a un nou model de salut i social i fer accions de responsabilitat social, entre d’altres. Suposa el pagament d’una quota de 675,16 euros anuals.

Aprovat el nou Pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació al consum de drogues i l’ús de pantalles

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació del Pla 1Segon: decideix viu, el nom del nou Pla de prevenció de riscos i promoció de la salut en relació al consum de drogues i l’ús de pantalles, amb un període de vigència fins al 2024. Incorpora una comissió de treball i el compromís de dotar-lo dels recursos suficients. Es farà públic un cop aprovat a través del Butlletí Oficial de la Província.

Inici del tràmit per fer habitatge dotacional públic al costat de l’escola Ciutat d’Alba

El govern i Junts han votat a favor de la proposta del govern d’iniciar els tràmits per fer una promoció d’habitatge dotacional públic a una pastilla recollida com a sistema d’equipaments comunitaris. Per ara es preveu fer un estudi de potencialitats del terreny, ubicat a la cruïlla entre la carretera de Vallvidrera i el carrer Vallseca, a tocar de l’escola Ciutat d’Alba i de l’ETSAV. Aquest pas suposa suspendre qualsevol pla urbanístic, llicència, projectes i autoritzacions. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Protecció patrimonial del bar Catalunya i el seu entorn

Arran de la proposta del Museu de Sant Cugat d’incloure el bar Catalunya al registre de finques de Bé Cultural d’Interès Local derivada d’una petició d’enderroc i obra per construir una edificació plurifamiliar, tots els grups han votat a favor d’iniciar els treballs per estudiar la possible modificació del planejament urbanístic general a l’edificació del bar Catalunya per tal de garantir-ne la seva protecció. Amb aquest pas se suspèn l’atorgament de llicències i la possibilitat de realitzar qualsevol pla o projecte urbanístic durant un termini màxim d’un any.

El Ple ratifica les aportacions del govern en la consulta prèvia a l’aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) Metropolità

El govern i Junts han votat a favor de la ratificació de la proposta del govern en el marc del procés de consulta prèvia a l’aprovació del PDU Metropolità, el document que ha de substituir el Pla General Metropolità (PGM). Entre les aportacions municipals hi ha l’oposició a les propostes de l’Associació de Veïns i Propietaris de Torre Negra i de Núñez i Navarro per fer habitatge a l’àmbit tot apuntant que ara mateix el sòl és no urbanitzable, tot i que pendents d’una resolució judicial. També se suma a propostes d’altres ajuntaments, com ara la de l’Ajuntament de Cerdanyola, que demana que el document tingui en compte allò que es reculli al PDU del Centre Direccional, que s’aprovarà durant els propers dies. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

S’aprova provisionalment el pla per instal·lar un concessionari amb taller al sector del Turó de Can Mates – carretera de Vallvidrera

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació provisional de la modificació d’un pla parcial al sector del Turó de Can Mates – carretera de Vallvidrera amb l’objectiu de permetre la implementació d’un concessionari, taller i magatzem. La modificació té efecte sobre tres parcel·les ubicades al carrer Prat de la Riba entre les cruïlles amb la carretera de Rubí i el carrer Ramon Llull. S’han desestimat unes úniques al·legacions, presentades per Josel SL, del grup Núñez i Navarro. Falta el vist i plau de la comissió d’urbanisme de la Generalitat per tal que s’aprovi de forma definitiva.

Cessió dels terrenys per als mòduls de la Mirada i conveni per a les obres a la cuina del Ciutat d’Alba

Els tres grups de govern han votat a favor de la cessió de la part del terreny que ha de servir per col·locar els nous mòduls de l’escola la Mirada. Junts ha votat en contra dient que no estan d’acord amb l’espai triat perquè suposa perdre una part de parc, talar arbres i aixecar un mur. També han lamentat que no s’hagi acordat amb el veïnat. Una mirada similar ha plantejat Ciutadans, que s’ha abstingut i també ha criticat l’incompliment dels terminis per al nou edifici.

Tots els grups han votat a favor del conveni amb la Generalitat per fer obres de millora la cuina i el menjador de l’escola Ciutat d’Alba. El Departament d’Ensenyament és l’encarregat de licitar però l’Ajuntament en realitzarà l’informe perceptiu i el projecte tècnic, alhora que declararà la construcció d’especial interès per tal de reduir el pagament d’ICIO en un 95%. El cost màxim previst és de 140.000 euros, dels quals l’Ajuntament n’abonarà 60.000. Pots llegir el conveni complet aquí.

L’Ajuntament renova l’adhesió al Club Excelencia Gestión

Tots els grups han votat a favor de renovar l’adhesió de Sant Cugat al Club Excelencia Gestión amb el corresponent pagament de la quota de 2.254,34 euros (amb IVA). Es tracta d’una associació empresarial que impulsa projectes de benchmarking i de cocreació per millorar la gestió i reforçar la visibilitat de les organitzacions. Permet que les empreses i administracions associades puguin compartir coneixements, desenvolupar competències i donar visibilitat dels nivells d’excel·lència assolits.

Aprovat el Pla d’Actuació Municipal

Només els tres grups de govern han votat a favor del Pla d’Actuació Municipal (PAM) que el govern va presentar el passat divendres en una roda de premsa. El govern dibuixa vuit eixos estratègics: emergència habitacional, polítiques socials, polítiques feministes, ecologisme, transformació social, desenvolupament urbà sostenible, ocupació i bona gestió. Cadascun dels objectius dibuixa línies d’actuació i accions. Pots consultar-les (també el document íntegre) a aquesta notícia. Ciutadans ha optat per l’abstenció i Junts ha votat en contra. Desenvolupem més a fons aquest afer a la contracrònica de la sessió.

Aprovades les conclusions de les comissions especials COVID-19

Els tres grups de govern han votat a favor de les conclusions de les tres comissions informatives especials creades en motiu de la COVID-19. Aquest afer es va presentar en el marc d’una roda de premsa. Tot i que es preveia que al juliol s’activés el Consell de Ciutat per fer la mateixa tasca amb el teixit associatiu, l’òrgan no es podrà activar fins a l’octubre per seguir els reglaments interns. La proposta partia amb una esmena de Junts perquè al Ple de juliol del 2021 es presenti un informi d’avaluació de l’impacte de les mesures. Finalment s’ha inclòs sense necessitat de votar-se al Ple.

Junts ha optat per l’abstenció tot dient que el govern no ha sigut prou proactiu en el diàleg i assegurant que seguiran insistint per reforçar les mesures de reactivació econòmica. També han cridat a pensar a més llarg termini. Ciutadans ha cridat a reforçar les mesures en clau econòmica.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article