Punts de govern al Ple de maig: comissions informatives de la COVID-19, amortització de deute i Zona de Baixes Emissions

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Captura de pantalla del directe a través de Cugat.cat

Després de dos mesos sense Plens ordinaris a causa de la COVID-19, l’Ajuntament ha reemprés les sessions ordinàries a porta tancada i amb un ordre del dia carregat de propostes del govern: fins a 34 punts que van des de mers tràmits com l’aprovació d’actes anteriors a modificacions pressupostàries i l’aprovació inicial de l’ordenança que ha de regular la Zona de Baixes Emissions (ZBE). A continuació els temes principals. Pots consultar també les mocions i la contracrònica de la sessió (sobre el cas Palau i sobre les comissions de la COVID-19).

L’Audiència pública s’avança una hora

Tots els grups polítics han votat a favor que d’ara endavant el torn obert del públic assistent a les sessions plenàries ordinàries se celebrin de 19 a 20h., una hora abans del que es feia fins ara. En cas que el Ple no hagi acabat a les 19h. s’aturarà la sessió per reprendre-la un cop acabi l’Audiència.

Es creen tres comissions informatives especials per tractar la COVID-19

Tots els grups han votat a favor de la creació de tres comissions informatives especials perquè els grups polítics puguin debatre temes relacionats amb la crisi de la COVID-19. Les comissions són: Cultura i Teixit Associatiu, Drets Socials i Cituadania i Economia i Comerç. Estaran presidides per Esther Madrona, tinenta d’alcaldia de Cultura, Educació, Esports i Joventut; Núria Gibert, tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, i Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat. No coincideixen amb les carteres del cartipàs municipal i naixen, a proposta del govern, després de les peticions dels grups de l’oposició de tenir més incidència en el debat i la presa de decisions de mesures per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19. Aquest punt centra la contracrònica de la sessió.

El Ple també ha incorporat altres punts referents a la pandèmia, com ara la cancel·lació de la Festa Major de Sant Cugat, la Floresta, Mira-sol, les Planes i Volpelleres, que ja s’havia aprovat per via decret.

Modificació dels preus de la botiga del Monestir i gratuïtat de les instal·lacions esportives durant les vacances escolars per a totes les entitats

El Ple de maig ha portat una doble modificació de preus públics. D’una banda, Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP han votat a favor de la modificació d’alguns preus de la botiga del Monestir així com de l’audioguia i la guia turística (pots consultar el document amb tots els canvis aquí). Ciutadans s’hi ha abstingut.

D’altra, els tres grups de govern han votat a favor de la modificació d’alguns preus públics per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals. El principal canvi és que la gratuïtat de les instal·lacions durant el període de vacances escolars s’amplia a totes les entitats esportives eliminant la clàusula que oferia la gratuïtat a les que participaven al programa municipal Ethics4Sports. Junts per Sant Cugat s’ha abstingut dient que s’elimina una forma d’accés a la gratuïtat mentre el govern defensa que amb l’eliminació es garanteix la gratuïtat per a totes. Ciutadans també ha optat per l’abstenció. Alhora es modifica parcialment el redactat dels preus públics de les instal·lacions i espais subjectes a la concessió administrativa del Centre Municipal Eurofitness (pots veure tots els canvis aquí).

Amortització de préstecs, transferència a Promusa, segona fase del camí Crist del Treballador i millores a equipaments

La sessió de maig ha tingut dues modificacions pressupostàries, la 7a i 8a del 2020 encara amb el pressupost prorrogat del 2019. La primera d’elles ha servit per destinar 4 milions d’euros del superàvit per incrementar la partida d’amortització de préstecs i així reduir l’endeutament de l’Ajuntament. També incorporava 35.000 euros per incrementar la subvenció per a monitors que fan suport a infants amb discapacitat també provinents del superàvit i 10.548 euros per incrementar la partida de visites guiades al Monestir provinents d’una baixa de la transferència al Patronat Municipal d’Educació. Hi han votat a favor Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC. Ciutadans s’hi ha abstingut.

La segona de les modificacions, amb molts més canvis, ha tingut el suport dels tres grups de govern, l’abstenció de Junts (que ha demanat un nou pressupost) i el vot contrari de Ciutadans (que ha criticat no tenir detalls de totes les partides). La partida més important és l’aprovació d’una transferència de 376.500 euros a Promusa, reduint així una partida prevista per a inversions per aprofitaments urbanístics. La segona partida més important és el destí de 200.000 euros del romanent de tresoreria a la segona fase de millora del camí Crist del Treballador. També destaca una partida de 40.000 euros per a la urbanització del parc Ramon Barnils i 60.000 euros per a la redacció de les modificacions del projecte de la Biblioteca Gabriel Ferrater.

Es tracta d’una modificació d’1,4 milions d’euros que, a banda de les partides principals, també preveu canvis de gespa i millora de vestidors en instal·lacions esportives, la climatització del Centre Sociosanitari de la Floresta i una primera aportació per a la rehabilitació del Casal de Can Borrull. Pots veure el conjunt de partides aquí. En els punts econòmics el govern també ha informat que s’abonaran gairebé 167.000 euros a la Diputació en motiu del conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte d’administració electrònica que va restar vigent fins a l’any passat després de dues pròrrogues.

Préstec de 4 milions d’euros a Promusa

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor d’autoritzar a Promusa la concertació d’una línia de crèdit a llarg termini per un import màxim de 4 milions d’euros dins de la línia de finançament de l’Institut Català de Finances (ICF) a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ciutadans s’hi ha abstingut.

Adjudicat el contracte de serveis de prevenció i control de la legionel·losi en el reg per aspersió

Tots els grups han votat a favor d’atorgar el contracte de serveis de prevenció i control de la legionel·losi en el reg per aspersió del municipi a l’empresa Servicios Legionella Calidad Ambiental SL, que ha estat la millor puntuada tant en els criteris automàtics com els de judici de valor. L’empresa desenvoluparà aquestes tasques per 32.500 euros (sense IVA) a l’any, durant quatre anys i la possibilitat d’una pròrroga d’una anualitat.

A nivell de contractació, el Ple també ha donat el vist i plau a les suspensions parcials de diversos dels serveis afectats per la crisi de la COVID-19: el de serveis i conservació de l’arbrat públic, el de recollida de voluminosos, el de gestió i explotació de recollida i transport de residus urbans i neteja viària i el de manteniment de zones verdes i jardineres.

Aprovada inicialment l’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions

Només els tres grups de fovern han votat a favor de l’aprovació inicial de l’ordenança que ha de regular la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Junts i Ciutadans s’han abstingut demanant una moratòria en l’aplicació. Es tracta d’un escrit similar a la regulació de Barcelona, és a dir, que no permet l’accés a la ZBE als vehicles sense etiqueta ambiental tot i que permetent algunes excepcions com vehicles de serveis. Comprèn una àrea de quatre quilòmetres quadrats que ja es va posar en marxa de forma pilot al gener del 2018 preveient la prohibició d’accés en episodis de contaminació. No només no es va arribar a aplicar perquè no hi va haver cap episodi que l’activés sinó que no va poder entrar en funcionament definitivament al gener del 2020 perquè calia redactar l’ordenança que ara s’ha aprovat inicialment, obrint així un període d’exposició pública que, en cas de no rebre cap al·legació, acabaria amb l’aprovació automàtica al juliol.

Es preveuen sancions d’entre 100 i 500 euros, incrementables en un 30% per reincidència, que es començaran a aplicar mig any després de l’entrada en vigor de l’ordenança (el dia després de la publicació al Butlletí Oficial de la Província). També deixa la porta oberta a ampliar les restriccions en cas que episodis de contaminació ho precisessin. Tot i que t’han incorporat 17 de les 82 aportacions rebudes (algunes repetides) a través de la plataforma digital de participació ciutadana, la comissionada d’emergència climàtica, Alba Gordó, reconeix que el text no s’ha pogut presentar formalment a la taula de mobilitat per la seva aturada en motiu de la COVID-19 però sí s’havia informat de la participa en línia a aquest òrgan i a la taula per l’emergència climàtica.

El regidor de Mobilitat, José Gallardo, diu que la restricció afectarà a un 16% dels vehicles que paguen l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM, impost de circulació) a la ciutat tot i que no han fet un càlcul exacte de l’impacte sobre la contaminació Gordó es felicita d’aquesta mesura ambiental i diu que caldrà emprendre més accions en quant a la mobilitat fomentant anar caminant o en bicicleta als llocs així com potenciant el transport públic. Com a comissionada per l’emergència climàtica defensa que també cal anar més enllà de les mesures vinculades a la mobilitat.

Arxivat l’expedient per fer una estació de servei a Can Solà i aprovació per fer una benzinera a Sant Mamet

Tots els grups han votat a favor del tancament per caducitat d’un expedient urbanístic que posava les bases per fer una estació de servei al carrer de Can Solà, 17. XXX han votat a favor de l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic que ha de permetre la implementació d’un punt de distribució de combustible al polígon de Sant Mamet.

Estudi de detall per nous habitatges a l’avinguda de la Clota

Tots els grups han votat a favor d’un estudi de detall urbanístic per a un nou desenvolupament residencial a l'avinguda de la Clota. Seran tres cossos de planta baixa +4.

Entrega de documentació pel conflicte urbanístic amb la propietat de la Masia Rosàs

Els tres grups del govern i Junts han votat a favor de l’entrega de la documentació referent a les expropiacions de zones verdes a la Floresta i Valldoreix de la mateixa propietat que la Masia Rosàs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El conflicte urbanístic que va tancar el mandat amb un Ple extraordinari carregat de debat davant la manca d’acord amb la propietat, la possible expropiació per més de 15 milions d’euros o una resolució judicial contrària, ara es troba als tribunals. Ciutadans s’hi ha abstingut.

Aprovació inicial del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-25

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 2020-25, obrint així un període d’exposició pública. En cas de no rebre cap al·legació passarà a aprovar-se definitivament.

Subvencions per a la restauració del Monestir

Tots els grups han votat a favor de fer una pròrroga del conveni amb la Diputació per a la restauració del Monestir, que permetia un ingrés de 480.000 euros entre el 2017 i el 2020 per part de la Diputació i el compromís de l’Ajuntament de destinar-hi 450.000 euros per a aquest propòsit entre el 2018 i el 2020.

Modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. Ciutadans ha cotat en contra. Es tracta d’una aprovació inicial que obre un període d’exposició pública. Pots consultar la proposta de text aquí.

Renovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat per a la realització del Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball

Tots els grups han votat a favor de la renovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat per a la realització del Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la titulació amb l’objectiu de donar-los oportunitats per accedir a un lloc de treball. Pots consultar el conveni complet aquí.

Allargament del contracte de la OMET amb Teampartners fins fer un nou concurs o municipalitzar el servei

Els tres grups del govern han votat a favor d’allargar el contracte amb l’empresa Tempartners per mantenir el servei de l’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom (OMET) un cop acabat el contracte i les dues pròrrogues que permetia. Es preveu una despesa anual de 353.000 euros durant un màxim de dos anys mentre els serveis municipals tramiten el canvi de la forma de gestió del servei per una que resulti el més eficient i sostenible. Junts i Ciutadans s’hi han abstingut.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article