Punts de govern al Ple de maig: pressupost, nou càrrec de confiança, protocol de violències masclistes i mercat d’habitatge tens

per Jordi Pascual

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

El Ple ordinari de maig ha tingut 22 punts de govern i dos més incorporats d’urgència. A continuació fem un recull dels principals afers tractats en la sessió plenària, amb temes com la renovació de la jutgessa de pau, l’aprovació del protocol per a l’abordatge de les violències sexuals als espais públics d’oci i l’aprovació del pressupost del 2021. També pots llegir les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió plenària.

Renovació d’Ana Maria Osa com a jutgessa de pau

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favot de proposar la renovació d’Ana Maria Osa com a jutgessa de pau titular a Sant Cugat al Jutge Degà de Terrassa. Ha estat l’única candidata que ha presentat la seva candidatura dins del termini establert. El govern també reivindica l’obertura d’un jutjat de primera instància a la ciutat. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Avancen els tràmits per sortir del Catalonia Innovation Triangle

ERC-MES, PSC, Ciutadans i CUP-PC han votat a favor de demanar al consorci per a la promoció i desenvolupament de l’Eix-B30 la sortida de l’Ajuntament e Sant Cugat així com el càlcul de la quota de separació corresponent. S’avança així en la sortida d’aquest espai de cooperació econòmica creat el 2007 pels ajuntaments de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola. A l’octubre es va iniciar aquest tràmit, quan Junts ja es va oposar a aquesta mesura tot dient que calia fer esforços per mantenir viu aquest espai de cooperació. En aquest Ple Junts ha optat per l’abstenció tenint en compte que els altres dos ajuntaments integrants també opten per la dissolució de l’ens.

Els preus públics de les escoles bressol s’adapten a la pandèmia

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la modificació dels preus públics de les escoles bressol municipals per tal d’incorporar un paràgraf referent a causes de força major i circumstàncies sanitàries que interrompin el servei amb la finalitat de cobrar només la part proporcional del servei prestat i per unificar les quotes de setembre i octubre en un únic cobrament. També s’elimina el cobrament mitjançant xecs guarderia i el retorn anual dels períodes de menjador escolar que no es faci ús del servei perquè ja es preveu un retorn a la mensualitat següent.

Aprofitant que es tracta d’una modificació sobre les quotes dels centres educatius municipals, també es crea un cobrament d’1,2 euros en concepte d’assegurança escolar obligatòria a l’Escola d’Art i Disseny i s’elimina la referència al curs preparatori a les provés d’accés, a més de canviar el redactat d’algun punt. Al Conservatori es creen dos nous preus públics: una quota mensual de 22,89 euros per a la introducció a la direcció coral i instrumental i una de 36,67 euros per al curs de música en família de 0 a 3 anys. També es canvien altres aspectes de redactat. Pots veure tots els canvis aquí. Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Aprovació definitiva del pressupost del 2021

Els tres grups de govern han votat a favor de l’aprovació definitiva del pressupost municipal del 2021, que ha rebut al·legacions de Junts per Sant Cugat, Ciutadans i de l’Associació de Veïns de Can Cortés. 27 de les 28 al·legacions de Junts han estat rebutjades per no ajustar-se a les causes per les quals es poden presentar al·legacions i reclamacions. El govern ha estudiat l’al·legació referent a l’increment i disminució de diverses partides com el control de plagues, la correspondència, l’eliminació de residus, el servei de clavegueram i la neteja viària, entre d’altres.

De les 66 al·legacions de Ciutadans, 63 s’han desestimat pel mateix motiu que les de Junts. El govern n’ha estudiat tres: l’ampliació de partides per fer suport a la salut mental, eliminat la quota a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública i una referent a la internalització del servei d’abastament d’aigua tenint en compte que ha de passar per l’Àrea Metropolitana. Tampoc s’ha acceptat l’única al·legació presentada per l’entitat veïnal.

Tot i haver estudiat estudiat una de les al·legacions de Junts i tres de les de Ciutadans, el govern ha desestimat la seva aprovació tot defensat la previsió feta als comptes originals. Valent-se de la seva majoria absoluta, el govern ha aprovat el pressupost sense cap canvi respecte a l’aprovació inicial. Els dos grups de l’oposició han votat en contra i l’entitat veïnal ha comunicat amb una nota de premsa que seguiran treballant per aconseguir antenes públiques al barri, amb un pressupost demanat a una empresa privada.

Nou càrrec de confiança

Només els tres grups de govern han votat a favor de crear un nou càrrec assessor per a l’àrea de Qualitat Urbana i Mobilitat amb una retribució de 60.364,35 euros bruts l’any. El govern argumenta aquesta creació per reforçar l’àrea després de la marxa del director d’àmbit, Víctor Martínez, i a l’espera de concursar de nou la plaça. L’oposició ha votat en contra tot criticant el govern per crear noves places de confiança, sense un procés selectiu obert i, temen, per fer una tasca de direcció que no correspon a un càrrec de confiança.

L’Ajuntament s’adhereix al programa Servei Local de Teleassistència 2021-24 de la Diputació

Tots els grups polítics han votat a favor de l’adhesió de l’Ajuntament al programa Servei Local de Teleassistència 2021-24 de la Diputació que pretén proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar, un contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat, donar resposta en cas d’emergència personal, social o sanitària i realitzar un seguiment de les persones usuàries. El servei està finançat en un 47% per la Diputació i un 53% pels ens locals amb liquidacions quadrimestrals. A banda d’aprovar l’adhesió ja s’ha fet la primera reserva pressupostària: 107.422,40 euros. Pots veure l’acord complet aquí.

Aprovat inicialment el Protocol Municipal per a l’abordatge de les violències sexuals als espais públics d’oci de Sant Cugat

Tots els grups polítics han votat a favor de l’aprovació del Protocol Municipal per a l’abordatge de les violències sexuals als espais públics d’oci de Sant Cugat, que el govern va presentar al març. Amb aquesta aprovació s’obre un període d’exposició pública de 30 dies en què la ciutadania podrà presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva, que serà automàtica si es rep cap al·legació.

Resolució de diversos concursos

El govern ha donat compte de diverses sentències. Una desestima el recurs presentat per Jaume Franquesa SA davant la declaració de caducitat de l’autorització d’explotació de la Pedrera Berta. La desestimació suposa donar la raó a l’Ajuntament i refermar la nul·litat de l’autorització i el fi de l’explotació.

El Tribunal Superior de Justícia també ha declarat ferma la sentència amb què es rebutjada el recurs de Josel SLU (Núñez i Navarro) per la modificació urbanística al parc Ramon Barnils per preveure la instal·lació de la Biblioteca Central Urbana. En canvi, s’estima parcialment el recurs presentat per la mateixa empresa en la modificació urbanística per esborrar el Vial de Cornisa de Collserola tot i que a la pràctica es manté la decisió d’esborrar aquesta reserva viària.

També s’ha acceptat un recurs de la mateixa empresa contra una modificació a l’àmbit del Centre Borja i ESADE, un tràmit iniciat al 2017 arran d’una sentència desfavorable al Pla Especial d’aquest àmbit i que havia de permetre fer un nou Pla Especial. El tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, ha dit que ja es prepara un nou pla especial.

Finalment el govern també ha informat de la finalització d’un procediment contenciós-administratiu per la satisfacció extra-processal de les parts arran d’un recurs presentat per Petroprix Energia SL pel bloqueig en la tramitació de la petició d’instal·lació d’una benzinera al carrer Cerdanya, un tràmit que es va desbloquejar al 2019 amb la tramitació d’un Pla Especial, el text refós del qual s’ha aprovat per unanimitat poc després.

Posteriorment tots els grups polítics han votat a favor de la designació de la defensa municipal al recurs presentat per Josel SLU contra el Pla Especial derivat de la modificació urbanística del Parc Ramon Barnils.

Petició a l’Àrea Metropolitana per ser àrea amb mercat d’habitatge tens

Junts per Sant Cugat, ERC-MES, PSC i CUP-PC han votat a favor de la petició a l’Àrea Metropolitana de nomenar Sant Cugat com a àrea amb mercat d’habitatge tens, un tràmit indispensable perquè s’apliquin les restriccions recollides a la llei de moderació i contenció de rendes. Ciutadans ha optat per l’abtenció.

Conveni amb el Servei Meteorològic de Catalunya

Tots els grups han votat a favor de la renovació del conveni amb el Centre d’Alt Rendiment (CAR) i el Servei Meteorològic de Catalunya per incorporar l’estació meteorològica automàtica del CAR dins de la xarxa d’equipaments meteorològics de la Generalitat amb una quota de 832 euros.

Adhesió de l’Ajuntament a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

Tots els grups han votat a favor de l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de facilitar la participació i governança, el medi agrari viu amb producció local i prioritzar l’equitat social i econòmica davant la crisi econòmica. Aquí pots veure totes les accions derivades d’aquest compromís.

Designació de les festes locals

Tots els grups han votat a favor de la designació de les festes locals: 3 de març (Sant Medir) i 29 de juny (Sant Pere) a Sant Cugat i 3 de març (Sant Medir) i 16 de setembre (Sant Cebrià) a Valldoreix.

Ampliació del contracte amb l’Eruofitness perquè la Policia Local en pugui fer ús

Tots els grups polítics han votat a favor de la modificació del contracte amb l’Eurofitness perquè la Policia Local pugui fer ús de les instal·lacions de la rambla del Celler. Això suposa una despesa màxima anual de 18.000 euros (amb IVA).

Pròrroga del contracte de serveis d’informació i atenció a la ciutadania mitjançant el canal telefònic i telemàtic i la gestió del 092

Tots els grups han votat a favor de la tercera i darrera pròrroga pròrroga del contracte, en mans d’Atento Teleservicios SAU des del 2016, quan se li va atorgar per un preu de 619.845,88 euros per a les tres primeres anualitats. La nova pròrroga suposa una reserva pressupostària de 137.743,52 euros per al 2021 i de 68.871,77 euros per al 2022.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article