Calvet i Benejam, els que més responen en les converses

Foto: informatica-hoy.com.ar

En aquesta segona part de l'anàlisi de la reputació online dels regidors, analitzem la seva activitat a Twitter i en quines posicions apareixen quan els cerquem a Google. 

Analitzant Twitter un per un

Mercè Conesa: Un 33,31% dels seus tuits han estat retuitejats. Té més de  1.600 mencions i té un 39% de respostes en les que ella ha participat. Un 10% dels seus tuits són RT. Va ser el 2011 quan va estar més activa en aquesta xarxa.

Cristina Paraira: Un 35% dels seus tuits són RT. Ha rebut més 1.600 mencions. Respon a un 22% de les converses i un 23,22% dels seus tuits han estat retuitejats. Va ser a mitjans del 2014 quan va estar més activa.

Carmela Fortuny: Un 77% dels seus tuits són RT. L’han mencionat en altres tuits 154 vegades i només ha participat en el 2% de les converses. Un 7,85% dels seus tuits han estat retuitejats. El seu període més actiu va ser al juny i juliol del 2015.

Damià Calvet: Un 25% dels seus tuits són RT. Un 28,83% dels seus tuits són retuitejats. Ha estat mencionat en gairebé 1700 tuits. El 35% dels seus tuits són converses. Els punts de màxima activitat són al final del 2013 i a principis del 2015.

Carles Brugarolas: Un 64% dels seus tutis són RT. Un 21.94% dels seus tuits són retuitejats. Un 14% dels seus tuits són participacions en converses. Ha rebut més de 1800 mencions. L’època en que ha estat més actiu ha estat el gener del 2014 i el juliol del 2015.

Susanna Pellicer: Un 49% dels seus tuits són RT. Ha rebut 18 mencions per part d’altres usuaris. Gairebé un 10% del seus tuits són retuitejats. El 10% dels seus tuits són contestacions a converses. El període en el qual ha estat més activa ah estat el 2014. Res al 2013 ni el 2015.

Joan Puigdomenec: Un 59% dels seus tuits són RT. Només ha estat mencionat un cop. El 19% dels seus tuits estan relacionat amb converses. Un 12.23% dels seus tuits han estat retuitejats. Va ser a gairebé finals del 2012 quan va estar més actiu.

Joana Barbany: El 29% dels seus tuits són RT. Ha estat mencionada més de 3.000 vergades. 717 tuits són referents a converses. Un 22,51% dels seus tuits són retuitejats per altres. El seus períodes més actius van ser el gener i el segon trimestre 2013, i  actualment.

Esther Salat: Un 34% dels seus tuits són RT. Ha aparegut en 800 mencions. 201 tuits són participacions en converses. Un 19, 22% dels seus tuits són retuitejats per altres persones. Els pics de més activitat són el 2010, 2012 i 2015.

Mayte Pérez: Un 55% dels seus tuits són RT. 546 usuaris s’han referit a ella en els tuits. El 6% dels seus tuits estan relacionats amb converses. 220 tuits seus han estat retuitejats. En la seva activitat destaquen els pics a principis i mitjans del 2014 i també un tot just al final del 2014.

Eloi Rovira: Un 43% dels seus tuits són RT. Ha estat mencionat més de 2000 vegades. El 17% del seus tuits són contestacions en converses. El 28.39% dels seus tuits són retuitejats. El seu període de més activitat va ser en els segon trimestre del 2014.

Núria Gibert: Un 52% dels seus tuits són RT. Ha estat mencionada més de 1.600 vegades. Un 13,29% dels seus tuits han estat retuitejats. El 29% dels seus tuits són respostes a converses. El seu període de màxima activitat a estat a l’últim trimestre.

Ignasi Bea: Un 32% dels seus tuits són RT. Ha estat mencionat més de 2900 vegades. Un 43% dels seus tuits pertany a converses. Un 24, 98% dels seus tuits han estat retuitejats. És actualment el període el qual té més pics d’activitat.

Ramón Piqué: Un 31% dels seus tuits són RT. Ha estat mencionat més de 1.4000 vegades. Un 11,52% dels seus tuits han estat retuitejats. El 30% dels seus tuits pertanyen a converses mantingudes. El seu període més activitat va ser el 2012.

Dimitri Defranc: El 43% dels seus tuits són RT. Ha rebut 441 mencions. El 10,03% dels seus tuits han estat retuitejats. 86 tuits pertanyen a contestacions en converses. El seu període de màxima activitat va ser el maig del 2015.

Aldo Ciprián: El 44% dels seus tuits són RT. Ha aparegut en 966 mencions. El 29% dels seus tuits són respostes en converses. El 15,41% dels seus tuits han estat retuitejats. Els seus pics més alts d’activitat van ser el 2013 i 2015.

Sergio Blázquez: El 53% dels seus tuits són RT. Ha estat mencionat més de 1000 vegades. 267 tuits són respostes en converses. El 12,50% dels seus tuits han estat retuitejats. La franja en que ha estat més actiu va ser del gener al juliol del 2014 i últim trimestre del 2014.

Munia Fernández: El 87% dels seus tuits són RT. Ha estat mencionada 410 vegades. El 7% dels seus tuits pertanyen a participacions en converses. 77 tuits seus han estat retuitejats. El seu pic més alt d’activitat ha estat a l’octubre del 2015.

Mireia Ingla: El 71% dels seus tuits són RT. Ha rebut 868 mencions. El 8% dels seus tuits són respostes en converses. El 13,26% dels seus tuits han estat retuitejats. Les dates en les quals ha estat més activa van ser el gener del 2013 i juliol del 2014.

Ferràn Villaseñor: El 48% dels seus tuits son RT. Més de 1100 usuaris l’han mencionat. El 13% dels seus tuits pertanyen a participacions en converses. El 19,35% dels seus tuits han esta retuitejats. És ara la franja en la qual té més activitat en aquesta xarxa.

Èric Gómez: El 56% dels seus tuits són RT. L’han mencionat més de 1000 vegades. El 15% dels seus tuits pertanyen a respostes en converses. El 15,99% dels seus tuits han estat retuitejats. Actualment és quan té més activitat en aquesta xarxa.

Roser Casamitjana: Ha fet un total de 30 RT. Apareix en 67 mencions. 30 tuits seus han estat retuitejats. 7 tuits pertanyen a respostes a altres usuaris. Els seus pics més alts de d’activitat van ser al gener gener i març del 2015.

Ramón Gutiérrez: El 31% dels seus tuits són RT. L’han mencionat més de 14000 vegades. L’11,52% dels seus tuits han estat retuitejats. El 30% dels seus tuits són respostes en converses. El seu pic més alt d’activitat és el 2012.

Pere Soler: El 37% dels seus tuits són RT. L’han mencionat gairebé 3000 vegades. El 26% dels seus tuits són respostes i el 23,71% dels seus tuits han estat retuitejats. Els seus pics més d’activitat van ser al juliol 2013, gener 2015 i últim trimestre del 2015.

Álvaro Benejam: El 39% dels seus tuits són RT. L’han mencionat més de 2200 vegades. El 54% dels seus tuits són respostes i l’11,35% dels seus tuits han estat retuitejats. Els seus pics de més activitat van ser el gener del 2014, juliol 2014 i el juliol del 2015.

En conclusió, els regidors més mencionats, i això vol dir que s’han  adreçat a ells, són Joana Barbany, Ignasi Bea, Eloi Rovira, Pere Soler i Álvaro Benejam. Els regidors més participatius en converses - i que responen a altres usuaris - són Álvaro Benejam, Mercè Conesa, Damià Calvet i Ignasi Bea.

Pel que fa a les persones amb les que els regidors interactuen més, són entitats de la ciutat, altres regidors (fins i tot en alguns gairebé regidors d’altres partits), i les mitjans de comunicació.

Què diu Google?

Cal tenir en compte que a l'hora de cercar, Google té en compte adapta les cerques segons ubicació, cerques anteriors, etcètera. per tant, aquestes dades poden variar segons l'usuari, 

En aques cas, hem posat el nom del regidor i només les primeres lletres del cognom. No el cognom sencer. La majoria dels regidors i l’alcaldessa surten primers en els resultats.

Cal destacar que el nom de l’alcaldessa no apareix vinculat a Sant Cugat fins  al quart resultat. El nom de Joan Puigdomenec no hi apareix fins la tercera posició. La regidora Mayte Pérez no hi apareix en els primers resultats, tampoc amb el cognom sencer. Sergio Blázquez hi apareix en el  setè lloc i Ferràn Villaseñor en el  sisè. Si posem Mireia Ingla només hi apareix si  s’escriu el cognom sencer. Si posem Pere Soler hi apareixen unes altres persones. Si teclegem “Álvaro Ben”, el regidor hi apareix en segona posició i si escrivim “Álvaro Bene”, hi apareix en primera.

Pel que fa a les imatges amb les quals apareixen vinculades els regidors, la majoria són amb els seus actes. Les de en les quals surt Cristina Paraira també hi ha fotos barrejades de persones com Esther Salat, Cristina Pedroche (presentadora TV), Cristina Fernández (ex presidenta d’Argentina), entre d’altres persones. En el cas de Núria Gibert també les fotos estan barrejades amb altres persones, al igual que Ramón Piqué. Respecte Aldo Ciprián, hi apareixen abans els vídeos que les imatges. Sergio Blázquez no hi té imatges vinculades a ell ni a la seva vida política. Tampoc no hi apareixen fotos vinculades al regidor Èric Gómez, només  una. En el cas de Pere Soler, s’hi ha d’escriure el seu segon cognom perquè apareguin fotos del regidor. Si posem Ramón Gutiérrez hi surten fotos de quadres. Hem de posar el seu segon cognom perquè hi apareguin fotos seves. En aquest cas només les tres primeres imatges són seves, i apareixen juntament amb les d’Adolfo Suárez Illana, ja que el regidor de segon cognom es diu Illana. En el cas de la Mayte Pérez no apareix en els resultats perquè les referències i les imatges que  hi ha són de la Consellera d’Aragó que té el mateix nom i cognom.  

Aquí la crònica de la primera part. 

Notícies relacionades