Qui som i transparència

elCugatenc és un mitjà de comunicació assembleari de Sant Cugat del Vallès que aposta per un periodisme crític i transformador, qüestionant el sistema i donant veu a les alternatives. elCugatenc publica continguts online diàriament i dos monogràfics en paper cada any. Per tal de mantenir la independència periodística elCugatenc es financia amb subscripcions i publicitat amb criteris ètics.

L’organització per fer funcionar elCugatenc està en permanent revisió, ja que pren característiques de mitjans de comunicació independents d’abast nacional, així com trets més propis dels moviments socials de caràcter local.

A dia d’avui elCugatenc funciona amb una Assemblea ciutadana de suport, que es convoca anualment per definir les línies estratègiques del mitjà. Dins d’aquesta assemblea hi ha una Comissió de gestió que porta el dia a dia administratiu del projecte: subscripcions, publicitat, campanyes, organització d’actes, disseny, web, distribució, relacions institucionals… i un Equip de redacció que porta el dia a dia periodístic del projecte: articles, cobertures, col·laboracions, monogràfics, xarxes socials, conducció d’actes… També anualment es convoca una trobada oberta a la ciutadania per acostar més persones, col·lectius i entitats a l’assemblea.

Hi ha entre una i quatre persones, segons el període, que reben una retribució simbòlica per la seva dedicació al projecte, amb la constant voluntat que les persones que hi treballen puguin ser remunerades amb sous dignes.

Així doncs elCugatenc es deu a la seva comunitat: qui el llegeix, qui el comparteix, qui hi escriu, qui hi està subscrit, qui hi posa publicitat, qui hi fa tasques de gestió… tots i totes son els pals de paller d’elCugatenc i sense ells i elles aquest projecte no tindria sentit. T’hi vols sumar? Escriu a info@elcugatenc.cat

Fes #ActivismePeriodístic
Sigues part d’elCugatenc!TRANSPARÈNCIA

Estatuts de l'entitat

Comptes anuals (anys 2018-2022)

Balanç social (Xarxa d'Economia Solidària)

Codi ètic

Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament sexual, per raó de gènere, d'identitat i expressió de gènere o de preferència sexual (Xarxa d'Economia Solidària)

Vídeos de les assemblees obertes anuals: