La victòria de Maria Sentís: tres noves places per a persones amb mobilitat reduïda a l’estació

Foto: Jordi Pascual

Al febrer del 2019 Maria Sentís, una veïna valldoreixenca i usuària del Casal d’Avis, va demanar per primer cop a l’Audiència de l’EMD de Valldoreix que s’instal·lessin noves places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Des d’aquella primera petició, mes a mes ha repetit la demanda. La resposta del govern sempre havia estat que no era possible tècnicament.

En diverses ocasions la presidenta accidental dels darrers mesos del mandat anterior i actual vocal de Mobilitat, Susana Herrada, havia dit que el tècnic de l’àrea considerava impossible instal·lar més places que les tres que ja hi havia a l’aparcament del costat de l’estació. Segons el tècnic, amb la distribució de les parades de taxi i d’autobús i l’ampliació de la vorera que es va fer amb la reconversió de la plaça impedien moure les places i crear-ne de noves.

Amb aquest no com a resposta constant, Sentís no es va rendir i en la darrera de les Audiències públiques va apel·lar a la sensibilitat: “Només vaig dir que aquests tècnics i persones que havien de decidir si es posaven les places o no pensessin que ells tard o d’hora seran persones grans i també necessitaran tenir places d’aquest tipusˮ. En aquell moment va marxar amb un nou compromís d’Herrada d’insistir novament al tècnic de mobilitat.

Finalment, durant el darrer mes s’han creat tres noves places per a persones amb mobilitat reduïda a l’entorn de l’estació. “Una d’elles, al costat del bar, potser no és gaire útil perquè molta gent hi aparca per esperar coneguts que venen amb el tren però les altres dues estan molt béˮ, enraona la veïna. Després de gairebé un any d’insistència Valldoreix ha guanyat tres places.

Herrada també es felicita de l’èxit que ha estat possible gràcies a la insistència de Sentís, que ha estat l’única persona que ha acudit a l’Audiència pública de novembre però aquesta vegada per agrair la gestió. “Ara tenir la tarja per poder aparcar en aquestes places no serà inútil a Valldoreixˮ, es felicita la veïna.

Notícies relacionades