Ple de desembre a l’EMD: ordenança fiscal dels guals, aparcament de Can Cadena i immersió lingüística

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: Jordi Pascual

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Després d’haver-lo avançat una setmana, l’EMD de Valldoreix ha acomiadat l’any amb un darrer Ple ordinari aquest dijous. Ha estat una sessió, precedida per un Ple extraordinari en què s’ha presentat l’informe anual del Síndic de Greuges local, amb tres mocions i vuit punts de govern. A continuació fem un recull dels principals afers tractats en la sessió.

Suport a la immersió lingüística

El grup proposant, ERC-MES i CUP-PC han votat a favor de la moció de Junts per Valldoreix - Sant Cugat i CUP-PC per rebutjat la providència del Tribunal Suprem que obliga a fer un 25% de les hores lectives en castellà tot dient que es basa en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prenia com a referència la llei anterior. En conseqüència també es rebutja “tot atac que posi en perill la immersió lingüística”, es defensa l’escola catalana “com a eina clau de cohesió social”, es manifesta la voluntat de protegir i impulsar la llengua, es demana a la Generalitat mantenir la immersió i, amb els ajuntaments, impulsar iniciatives per revertir la tendència a la baixa de l’ús del català, es pren el compromís consolidar les ofertes d’aprenentatge per a persones amb més desconeixement de l’idioma, es transmet el suport a la tasca dels centres educatius, es proposa la creació d’una taula de foment de l’ús social del català a nivell municipal, es participarà en la promoció d’un pacte nacional per fer suport a les polítiques lingüístiques i es pren el compromís d’actuar de manera activa en suport del model educatiu català.

Bernat Gisbert (Junts) ha recordat que, segons el Departament d’Educació, més d’un 28% no utilitza mai el català a l’escola així com altres dades d’informes i ha recordat el debat sobre la llei de l’audiovisual. Ha criticat que el PSC s’abstingués en la moció per defensar la immersió lingüística. Lluc Cahís (ERC-MES) també ha fet referència a dades d’ús del català –un 19% del jovent de l’àrea metropolitana fa ús del català– i ha fet una part de la intervenció en castellà per demostrar que no està en risc: “Necessitem molt més que la immersió lingüística”. Ferran Margineda (CUP-PC) ha parlat d’atac a la llengua i a l’escola catalana en un marc de recentralització de l’Estat. Ha demanat a García que demani disculpes per tots els cops que representants del seu partit ha dit nazis als independentistes.

José Miguel García (Ciutadans), que ha votat en contra, ha dit que l’afer ha generat polèmica per la politització de la llengua: “Si fos una qüestió només lingüística, ningú diria que la majoria castellanoparlant no té dret a un 25% d’educació en la seva llengua”. Susanna Casta (PSC), que s’ha abstingut, ha defensat la immersió com a cohesionadora i ha criticat la segregació lingüística que CDC proposava fa 30 anys, tot defensant la LOMLOE i reivindicant Catalunya com un país divers.

Rebutjada la moció de Ciutadans contra l’impost de CO2

Només el grup proposant ha votat a favor (la resta ho ha fet en contra) de la moció de Ciutadans per instar a la Generalitat a deixar sense efecte l’impost d’emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica dels exercicis 2020 i 2021 i declarar extingida l’obligació tributària per als impostos passius de l’impost i, per tant, obligant al retorn dels diners. Paral·lelament demanen implementar mesures mediambientals de conscienciació i foment de la mobilitat sostenible. Consideren que l’impost no incentiva una contaminació menor “en no tenir la imprescindible correlació entre la quota a pagar i els efectes contaminants de l’ús del vehicle”.

José Miguel García (Ciutadans) ha repassat els arguments de la moció i ha dit que Catalunya és l’autonomia amb més pressió fiscal d’Espanya. Susana Herrada (Junts) ha defensat que l’impost ha de servir per fomentar l’ús del transport públic i desincentivar el cotxe. Jaume Sanmartí (ERC-MES) critica que la moció no proposa una alternativa per reduir les emissions.

Ferran Margineda (CUP-PC) diu que les accions de les administracions generalment es basen en els impostos i critica que la moció pretén que l’acció depengui de la voluntat de la ciutadania. Susanna Casta (PSC) defensa que és un impost verd i diu que no és cert que les famílies més penalitzades seran les que tenen rendes més baixes.

L’EMD demana un peatge o un altre sistema de pagament per reduir la contaminació a l’AP-7

El grup proposant, Junts, ERC-MES i PSC han votat a favor de la moció de la CUP-PC per demanar a la Generalitat la implementació d’un peatge públic, vinyeta anual o algun altre tipus de pagament per circular per l’AP-7 i el conjunt d’autopistes catalanes per fer front a la contaminació acústica i de gasos. Els cupaires demanen que els peatges siguin gestionats per l’administració i la recaptació tingui retorn vers la sostenibilitat i les alternatives a l’ús del vehicle privat. José Miguel García (Ciutadans), que ha votat en contra, diu que la gratuïtat dels peatges no ha suposat un increment del trànsit

Susana Herrada (Junts) ha dit que el sistema més just és que es pagui per ús i ha recordat que sense impostos no hi ha repartiment de la riqueda Jaume Sanmartí (ERC-MES) ha defensat el peatge com una forma de finançar les polítiques ambientals i mantenir les carreteres. Ferran Margineda (CUP-PC) ha recordat la moció aprovada al setembre per demanar pantalles acústiques i incrementar la freqüència del transport públic, entre d’altres. Susanna Casta (PSC) ha dit que cal actuar urgentment i que les polítiques ambientals s’han de pagar.

Modificació de l’ordenança fiscal sobre guals

Tots els grups han votat a favor d’una modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública i terrenys d’ús públic per incorporar el subministrament i la col·locació de mobiliari urbà de trànsit com a fet imposable i especificar que, en el cas dels guals, el pagament de 31,15 euros que es contempla per a 3 metres lineals o menys fa referència a l’amplada de l’obertura. A més, els contraguals tindran la mateixa taxa dels guals multiplicada pel factor 0,50. S’incorpora, alhora, una taxa de 245 euros per la col·locació d’un mirall convex i de 135 euros per la col·locació de pilones de cautxú flexible.

Aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’aparcament de Can Cadena

Junts, ERC-MES i CUP-PC han votat a favor (Ciutadans i PSC s’hi han abstingut) de l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’aparcament de Can Cadena, amb una superfície de 6.222,66 metres quadrats on es crearan dues àrees d’aparcament: per a 132 vehicles amb l’accés des de la rambla Mossèn Jacint Verdaguer i una altra per 38 vehicles amb accés des de la carretera de la Floresta. Del total de 170 places es preveuen sis equipades amb recàrrega elèctrica i sis més per a persones amb mobilitat reduïda. El pressupost total és de 773.736,27 euros.

El projecte afecta al quiosc de venda de flors de la rotonda de Can Cadena, que serà enderrocat però sense cap indemnització perquè el contracte d’arrendament ja ha finalitzat. En canvi, el projecte respecta la servitud de les línies d’alta tensió existents i modifica el traçat del cablejat dels serveis d’electricitat i telecomunicacions de la base de telefonia mòbil a càrrec de Totem Towerco Spain SLU, a qui Orange Espagne SAU va subrogar la base de telefonia.

Amb l’aprovació inicial es demanen diversos informes a la Generalitat, als Túnels de Barcelona i Cadí i al Consorci del Parc Natural de Collserola i s’obre un període d’exposició pública de 30 dies en què es podran presentar al·legacions abans de l’aprovació definitiva.

Lluc Cahís (ERC-MES) i Ferran Margineda (CUP-PC) han dit que cal endreçar l’espai abans de parlar de la gestió i de quina manera s’aplica l’aparcament regulat. També ha preguntat pel conveni amb l’Ajuntament. Susanna Casta (PSC) diu que no s’ha posat sobre la taula com es gestionarà l’aparcament, ha demanat que l’EMD faci una proposta i ha recordat que hi ha altres projectes que afecten a la mobilitat de l’entorn de Can Cadena, motiu pel qual ha demanat un informe que també ha demanat el vocal de Ciutadans, José Miguel García.

La sotspresidenta, Susana Herrada, ha dit que la gestió de l’aparcament va lligada a Sant Cugat i manté que el veïnat de Valldoreix ha de tenir un preu més baix per tenir prioritat. Tot i això, la secretària de l’Ajuntament ha tirat enrere el conveni perquè la competència de mobilitat és de l’Ajuntament tot i que la voluntat del govern valldoreixenc és que la gestió sigui de Promusa. També ha dit que es preveia fer una àrea d’un altre color, com a àrea d’estacions, per permetre l’ús preferent del veïnat de tota la vila i no només de l’entorn de l’estació.

Increment del preu del menú del bar-restaurant del Casal de Cultura

Tots els grups han votat a favor d’incrementar el preu del menú del bar de la plaça de la Centralitat, explotat a través d’una concessió per Julima 8 SPC (Foodies). Es tracta d’un increment d’un euro fins arribar als 13, una petició feta pel concessionari per l’increment del preu dels subministres i matèries primeres durant els anys 2019, 2020 i 2021.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article