Ple de setembre a l’EMD: mobilitat sostenible, suport als comerços i Centralitat

per Jordi Pascual

Barris i EMD

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Foto: EMD Valldoreix

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

16 punts i set mocions han marcat la primera sessió plenària del curs a l’EMD de Valldoreix, un Ple en què s’ha parlat de mobilitat amb afers com el carril bici per connectar Valldoreix amb la Floresta, la instal·lació del bicitancat a l’estació, l’aprovació definitiva de l’estudi d’ordenació de la mobiltiat a l’entorn de Can Cadena i el primer pas per repensar la centralitat al Casalet. A més, hi ha hagut mocions sobre Cuba, el transport públic, l’InfoValldoreix, la neteja de la plaça Maria Sabater, el Pla de Joventut i la retirada de l’amiant. A continuació fem un repàs dels principals punts debatuts.

L’EMD demana l’aixecament del bloqueig econòmic a Cuba

Junts per Valldoreix - Sant Cugat, PSC i el grup proposant han votat a favor de la moció de la CUP-PC i ERC-MES per fer suport a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer que el govern dels Estats Units aplica a Cuba, arribar aquesta petició a la Generalitat i a l’Estat perquè condemnin el bloqueig a través de les seves relacions internacionals amb la petició expressa de derogar les lleis Helms Burton i Torricelli, instar l’Ajuntament a aprovar una moció en el mateix sentit i informar-ne a les entitats municipalistes així com els consolats i ambaixades de Cuba i dels Estats Units als Països Catalans i a Madrid. Ciutadans ha votat en contra tot argumentant que s’intenta blanquejar la política del govern cubà, al qual qualifiquen de règim totalitari que oprimeix el poble cubà.

S’estudiarà l’ampliaciódel servei de transport públic urbà

Junts per Valldoreix - Sant Cugat, PSC i els grups proposants han votat a favor de la moció de la CUP-PC i ERC-MES per realitzar un estudi tècnic sobre els límits contractuals de l’actual concessió de transport urbà de Valldoreix ja que, amb diverses modificacions acumulades, cal saber si se’n poden aplicar de noves o es consideraria un canvi tan gran que caldria licitar de nou el servei. La proposta també demana encarregar a la Diputació un informe jurídic en aquest sentit així com demanar una línia directa entre Valldoreix i Sant Cugat. Al marge del transport públic, la moció també demana a l’Ajuntament fer un projecte de carril bici pel carrer Àvila per enllaçar-lo amb el ja existent al carrer Ramon Escayola. Ciutadans ha optat per l’abstenció tot dient que la referència al carril bici no encaixa amb la resta de la proposta.

L’InfoValldoreix tindrà espai per als comerços

En forma de moció institucional, proposada inicialment pel PSC, el Ple s’ha compromès a incloure articles dels comerços de la vila a la publicació InfoValldoreix. Hauran de ser articles consensuats amb els comerciants, amb una reunió prèvia entre el govern i l’oposició per escollit el format i creant una relació de comerços que vulguin aparèixer publicats. L’objectiu és que es comenci a fer al proper número de la revista municipal.

Neteja de la plaça Maria Sabater i el seu entorn

Només el president Puig s’ha abstingut en una moció que han votat a favor tots els grups proposada per Ciutadans en què es demana posar en marxa mesures correctores de neteja i retirada d’escombraries de la plaça Maria Sabater i el seu entorn, sumant-li mesures de manteniment d’arbrat i de revisió i condicionament dels equipaments del parc. Es demana aplicar la moció en un període de mig any i amb una reserva pressupostària aquest 2021.

No es farà un Pla de Joventut de Valldoreix

Només el PSC i els grups proposants han votat a favor de la moció d’ERC-MES i CUP-PC per dissenyar i implementar un Pla de Joventut de Valldoreix per al que queda de mandat. És un document que demanen que s’elabori de forma participada. Lluc Cahís (ERC-MES) ha dit que un dels motius de la presentació de la moció és que el jovent s’ha prioritzat poc a l’EMD, una mirada criticada pel govern, que defensa accions com ara la creació de l’Espai Jove, els tallers amb l’Arnau Cadell, la Festa del Rock i la creació del Cau.

Susanna Casta (PSC) ha intentat incorporar una esmena per reconèixer la feina feta i sumar-les a les accions a implementar abans del 2022, acceptada per ERC-MES com a grup proposant. L’abstenció de Ciutadans i el vot contrari de Junts per Valldoreix - Sant Cugat ha suposat un empat, que ha activat el vot de qualitat del president per acabar decaient la proposta.

Retirada d’elements amb amiant

Tots els grups han votat a favor de la moció de Junts per Valldoreix-Sant Cugat per instar a la Generalitat perquè digui a terme un “mapa de l’amiant” al país i al govern a espanyol a atendre les víctimes afectades per l’amiant. A nivell local es pren el compromís de fer campanyes de conscienciació, retirar l’amiant dels edificis públics i incentivar la retirada del fibrociment en les obres de reforma i rehabilitació. És una proposta que es va aprovar com a moció institucional al darrer Ple de Sant Cugat. Susanna Casta (PSC) i Ferran Margineda (CUP-PC) han recordat que ja al mandat anterior es van presentar mocions sobre l’amiant a Valldoreix i a Sant Cugat.

L’EMD esdevé entitat col·laboradora de la Plataforma per la Llengua

Junts per Valldoreix - Sant Cugat, ERC-MES, PSC i el grup proposant han votat a favor de la moció de CUP-PC perquè l’EMD sigui entitat col·laboradora de la Plataforma per la Llengua amb un suport econòmic anual de 1.000 euros. La proposta s’ha introduït d’urgència amb l’únic vot contrari de Ciutadans, que també ha votat en contra de la moció.

Reordenació de les àrees

El govern ha informat de la redistribució d’àrees entre els seus quatre membres, assumint Elena Degollada la vocalia de Comunicació, el president Josep Puig l’àrea de Serveis a les Persones, la vocal Susana Herrada la vocalia de Joventut i d’Esports. A més, Degollada és nomenada portaveu del grup de Junts per Valldoreix-Sant Cugat. El motiu és la baixa per paternitat de Bernat Gisbert. El govern queda distribuït, per tant, de la manera següent:

– Josep Puig: Serveis a les Persones, Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i Serveis Urbans i Pla d’Actuació Municipal.

– Bernat Gisbert: Gestió de Residus i Serveis Generals.

– Susana Herrada: Joventut, Esports, Mobilitat, Transport i Vialitat, Recursos Humans, Cultura i Medi Ambient.

– Elena Degollada: Comunicació, Economia, Participació Ciutadana, Educació, Gent Gran, Comerç i Serveis Socials.

Més diners per al manteniment de carrers, rieres, clavegueram i diverses inversions

Només els vocals de Junts per Valldoreix - Sant Cugat han votat a favor de la desena modificació pressupostària de l’exercici en què destaquen els increments de diverses partides de manteniment: 85.000 euros per als carrers (amb dues actuacions previstes a la Colònia Montserrat), 23.901,32 euros per a les rieres (amb una altra partida de 13.533,34 euros per a la neteja d’aquestes), 15.000 euros per al clavegueram, 10.000 euros per a les escomeses del clavegueram i 559,30 euros per al manteniment de Can Monmany. A més, hi ha altres despeses importants com 15.000 euros per la redacció del projecte de separació dels quadres elèctrics amb Sant Cugat i 10.000 euros en comissions bancàries i despeses financeres.

Destaquen també cinc ampliacions de partides en inversions –quatre de les quals són de nova creació–: 15.000 euros per fer el pla especial de la centralitat, 40.656 euros per redactar quatre projectes de millora de la xarxa de clavegueram, 22.500 euros per a la redacció del projecte d’estudi de mobilitat a Can Cadena, 5.000 euros per a la calefacció de l’Escola de Música, 18.000 euros per a la modificació del projecte de l’avinguda Baixador i 30.000 euros per als quadres de telegestió de l’enllumenat.

També s’incorporen diversos complements inferiors a 5.000 euros en partides com el contracte de control d’activitats, el de confecció de l’inventari i el d’assessorament informàtic. Alhora hi ha un total de 9.984,79 euros per a despeses de personal pel que fa retribucions, complements i quotes de la seguretat social i 1.000 euros per a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. Tots els diners provenen del romanent de tresoreria acumulat. Ciutadans s’hi ha abstingut mentre la resta de l’oposició ha votat en contra pel punt referent a la Centralitat, activant així el vot de qualitat del president per aprovar-se la modificació.

Canvis salarials per al personal amb debat sobre la regularitat d’un dels canvis

El govern, amb l’abstenció de Ciutadans, que ha permès activar el vot de qualitat del president pel vot contrari d’ERC-MES, CUP-PC i PSC, ha aprovat una revisió retributiva de diversos treballadors de l’EMD. Aquest afer, però, ha portat molt debat ja que un dels canvis afectarà l’actual secretària-interventora interina quan torni a encarregar-se de forma exclusiva de la direcció tècnica de l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Disciplina Urbanística. L’oposició d’esquerres ha criticat el canvi per afectar de forma explícita una persona que no s’ha apartat del procés de decisió, amb un informe encarregat a un assessor extern i sense haver consultat l’afer a la Diputació. Desenvolupem més a fons aquest afer en un article.

Conveni pel carril bici que ha d’unir Sant Cugat, Valldoreix i la Floresta

Tots els grups excepte Ciutadans, que s’ha abstingut, han votat a favor de l’aprovació del conveni amb la Diputació i l’Ajuntament per realitzar les obres del projecte per fer un itinerari de vianants i bicicletes que uneixi la Floresta i Valldoreix, alhora enllaçant-lo en el projecte de carrils bici a l’entorn de Can Cadena i el futur carril bici del carrer Valldoreix. El conveni serà vigent fins a la finalització de les obres i en cap cas durant un període superior a quatre anys.

El cost de l’actuació serà de 2,1 milions d’euros, amb l’objectiu de millorar la seguretat de les persones que van a peu i en bicicleta entre la vila de Valldoreix i la Floresta amb un itinerari paral·lel a la carretera de Vallvidrera. La despesa quedarà repartida entre les administracions de la següent manera: 893.132,18 euros per a la Diputació, 724.510,98 euros per a l’Ajuntament i 488.517,52 euros per a l’EMD, encarregada d’expropiar dues finques afectades –una altra serà a càrrec de la Diputació–. Com que la Diputació és l’encarregada de licitar les obres, farà el pagament i, un cop finalitzades, emetrà la liquidació amb les altres dues administracions. Si amb la licitació de les obres hi ha una rebaixa del cost, la reducció serà proporcional per a les tres administracions.

Conveni amb FGC per a la instal·lació d’un bicitancat a l’estació

Tots els grups han votat a favor de la ratificació del decret del conveni entre l’EMD i FGC per atorgar una llicència per utilitzar una part del terreny de la plaça de l’estació –on hi ha l’aparcament– per fer una estructura que permeti guardar les bicicletes de forma segura, una obra que ja s’ha començat a realitzar. L’actuació no té cap cost per a l’EMD ja que la despesa recau íntegrament sobre FGC.

Deixar la bicicleta al bicitancat no tindrà cap cost durant un dia i, a partir de les 24 hores, costarà 30 cèntims per hora. En cas d’abandonament i retirada de la bicicleta, el cost serà de 20 euros. L’EMD serà l’encarregada de la neteja i el manteniment així com de la retirada i custòdia de les bicicletes. FGC, per la seva banda, executa l’obra i divulga el servei.

Aprovació definitiva de l’estudi per fer diversos carrils bici a l’entorn de Can Cadena

Tots els grups excepte Ciutadans, que s’ha abstingut, han votat a favor de l’aprovació definitiva de l’anomenat Estudi de la mobilitat a l’entorn de Can Cadena, un document que recull la proposta de fer diversos carrils bici a l’entorn de Can Cadena per garantir una mobilitat activa més segura. En l’aprovació s’ha descartat l’al·legació presentada per l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix demanant que el carril bici no passés per la rotonda, al·legant que és inviable fer-lo anar per la vorera.

També s’han descartat totes les al·legacions de l’expresident Francesc Cardoner també sobre la relació entre bicicletes i vehicles a la rotonda, així com la disminució de capacitat d’absorció de mobilitat a motor en aquest espai. Cardoner també apuntava que amb la proposta no es resolen totes les problemàtiques de mobilitat, que hi ha carrils bici que dupliquen recorreguts i no es detalla com es resol l’àmbit del quiosc, entre moltes d’altres valoracions com el desnivell o la ubicació dels carrils de doble sentit.

Nou pas per recuperar una proposta de centralitat a l’entorn del Casal de Cultura

Només els vocals de govern han votat a favor del programa d’usos d’equipaments amb l’objectiu de contractar la redacció d’un Pla Especial urbanístic per fer una ordenació volumètrica i determinació d’usos dels equipaments que ha d’haver a la centraltiat que es projecte al Casal de Cultura, un projecte que havia quedat abandonat i que es reinicia de nou amb aquest pas. El vot contrari d’ERC-MES, CUP-PC i PSC i l’abstenció de Ciutadans han activat el vot de qualitat del president, permetent que s’aprovés el punt. L’oposició que ha votat en contra ha demanat consens i un procés participatiu.

Recuperant però alterant la proposta del 2004 i fent una anàlisi de la situació actual de la vila, es proposa un centre cívic polivalent de 1.800 metres quadrats, un espai escènic musical per a 200 espectadors de 1.000 metres quadrats, un mercat municipal de 799 metres quadrats i una plaça cívica de 4.000 metres quadrats. A diferència del projecte anterior, no es contempla per ara cap actuació a la parcel·la d’equipaments que hi ha a l’altra banda de la rambla Jacint Verdaguer –on ara hi ha l’aparcament. El govern diu que es reservarà per fer habitatge protegit. Desenvolupem més a fons aquest afer en un article.

L’EMD ha de pagar 10.050,65 euros a una empresa per un recurs de reclamació patrimonial

El govern ha informat que l’EMD ha de pagar 10.050,65 euros a l’empresa Societat Edistribución Redes Digitales SLU per danys en conductes d’una línia elèctrica subterrània per l’impacte d’una màquina excavadora. Se’n farà càrrec l’asseguradora de l’EMD.

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article