Publicitat

Un pressupost amb un però en forma de claveguera

Fotos: Jordi Pascual

Valldoreix ha batut el rècord de sessió plenària més ràpida del mandat amb només 13 minuts de Ple extraordinari per a l’aprovació de pressupostos. L’encara no incorporada nova vocal de Ciutadans, Anna Cano, i l’absència per motius personals del vocal d’ERC-MES, Noël Climent, han fet que la majoria absoluta de PDECAT-Demòcrates-Actuem encara hagi semblat més gran davant els dos únics vots contraris de la CUP-PC, que, malgrat la minoria absoluta, ha recriminat, com ja va fer l’any anterior, que el govern no els té en compte en la preparació dels comptes. Així mateix, han criticat com s’han planificat les inversions en clavegueram previstes pel govern de cara a l’any vinent.

La vocal d’Economia, Elena Degollada, proposa com a segona inversió més important, just per darrere de la nova Escola de Música, uns 257.000 euros destinats a executar el projecte d’adequació i millora del clavegueram d’un tram de la riera del Nonell i, amb els diners sobrant i d’altres provinents del romanent de tresoreria, ampliar l’actuació a la riera de Badal. El que a priori és una acció positiva que permet modernitzar la xarxa d’aigües de la vila no acaba de convèncer els cupaires que a través del seu portaveu a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), Xavier Humet, critica que s’ha previst que les aigües pluvials vagin a parar a les clavegueres en companyia de les aigües residuals de tal manera que tot va a parar a la depuradora. Al seu parer, les aigües pluvials haurien d’anar a parar directament a les rieres.

El president, Josep Puig, davant les crítiques d’Humet pel que considera una manca d’interès del govern d’explicar i acordar els projectes amb l’oposició, diu que sí va mostrar les propostes a tots els vocals. Si bé, això no ha evitat que els cupaires hagin acabat optant pel vot contrari als pressupostos del 2018. Ferran Margineda, l’altre vocal de la CUP-PC, explica que la proposta del govern es desprèn del Pla Director impulsat per Sorea com a concessionària. Al seu parer, l’empresa ha optat per unes canonades molt més grans del necessari justament perquè envia les aigües fluvials per elles, el que també li preocupa pels moments de pluges torrencials que puguin portar la xarxa al límit.

Més enllà d’això, la sessió plenària no ha tingut més debat. Amb els únics vots favorables del govern, l’EMD s’ha dotat de marc pressupostari per al 2018, una evolució quasi plana que situa el compte de l’entitat municipal de cara a l’any vinent en 9,1 milions d’euros. A finals de novembre el govern va presentar el resum de la seva proposta a la ciutadania en una Audiència pública destacant el baix grau d’endeutament de la institució (7,14%) i la rapidesa en el pagament a proveïdors (una mitjana d’entre 25 i 27 dies).

Notícies relacionades