La Marea Blanca ocupa la seu del CatSalut a Sant Cugat per demanar resposta a dos casos