El precedent del Ragull Centre: la requalificació de 18.850 metres quadrats de sòl industrial a Can Magí el 2003